Development Directions and Opportunities of Market Places in the Balaton Region Especially Concerning Local Producers’ Markets

Open access

Abstract

Nowadays, the change of travel and consumption habits of tourists brings a destination into prominence. The characteristic products of the destinations with complex tourism supply appear as univocal association of ideas for the potential tourists. In the analysed Balaton region, besides the accentuated waterside tourism, the definite development of the gastronomy trends can be seen in the certain supply channels. The aim of our research was to determine the development opportunities of the market places and their place in the consumers’ preferences, promising interesting results in relation to the consumer standards of the Hungarian and international demand. We detected three major directions in our researches: the linking of the place with a product, the market as a programme and rural development-gastronomy directions. The present study aims to reveal the rural development direction: the market place forms a space to the sales of the quality, locally produced foodstuff motivating more and more people to create a more near-natural lifestyle.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Andrásfalvy B. (2006). Vásár búcsúvásár sokadalom. In: Nagy J. T. & Szabó G. eds. Vásárok világa (pp. 7–21). Szekszárd: Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza.

 • [2] Berki M. – Csapó J. (2008). The Geographical Basis for the Development of Thematic Routes. In: Lóczy D. Tóth J. Trócsányi A.: Progress in geography in the European Capital of culture 2010. Pécs: Institute of Geography University of Pécs.

 • [3] Csíkné Mácsai É. (2014). Közvetlen értékesítés a mezőgazdasági termékek piacán. (Ph. D. thesis). Gödöllő: Szent István Egyetem.

 • [4] Dogi I. Nagy L. Csipkés M. & Balogh P. (2014). Kézműves élelmiszerek vásárlásának fogyasztói magatartásvizsgálata a nők körében. Gazdálkodás 58(2) 160–172.

 • [5] Domonkos O. Nabybákai P. & Tomisa I. (1991). Magyar Néprajz III. Kézmüvesség. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • [6] Dudás K. (2011). A tudatos fogyasztói magatartás dimenziói. Vezetéstudomány 42(7–8) 47–55.

 • [7] Fehér I. & Kóródi M. (2008). A vidéki turizmus fejlesztése. Budapest: Szaktudás Kiadó Ház.

 • [8] Fekete K. (2013). Egy helyi gazdaság- és közösségfejlődési út a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben: a termelői piac. (Master thesis). Budapest: Eötvös Loránd Tudomány Egyetem.

 • [9] Gonda T. (2013). A helyi termék reneszánsza. In: Gonda T. ed. Helyi ízek Helyi értékek. Gasztrokulturális hagyományok a határ mentén. (pp. 23–41). Glavna: Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége.

 • [10] Hjalager A. Kwiatkowski G. & Larsen M. (2018). Innovation gaps in Scandinavian rural tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 18(1) 1–17. DOI: 10.1080/15022250.2017.1287002.

 • [11] Kwiecinska-Zdrenka M. (2013). Central and Eastern European Countryside from an international perspective (IRSA Congress in Lisbon 2012). Eastern European Countryside 19 277–285. DOI: 10.2478/eec-2013-0014.

 • [12] Nezdei Cs. (2017). A vásárlói termékválasztás jellemzői a Balaton térség piachelyein – a helyi termelői piacok. Élelmiszer táplálkozás és marketing 12(2) 11–19.

 • [13] Nezdei Cs. & Alpek B. L. (2018). Vásárlói csoportok a Balaton kiemelt üdülőkörzet piachelyeinek példáján. Tér és Társadalom (Space and Society) 32(1) 145–160. DOI: 10.17649/TET.32.1.2874.

 • [14] Nezdei Cs. & Mohos M. (2017). A piachelyek 21. századi vonzáskörzete – a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet esettanulmánya. Studia Mundi – Economica 4(3) 21–31. DOI: 10.18531/Studia.Mundi.2017.04.03.21-31.

 • [15] Piskóti I. Dankó L. & Schupler H. (2002). Régió- és településmarketing. Budapest: KJK-Kerszöv.

 • [16] Pizam A. & Mansfeld Y. eds. (2000). Consumer behavior in travel and tourism. New York: Haworth Hospitality Press.

 • [17] Reisinger A. (2010). A civil társadalom mint a sikeres vidék záloga. In: Glatz F. ed. Sikeres vidéki térségek. Párbeszéd a vidékért (pp. 153–173.) Budapest: MTA Történettudományi Intézet – MTA Társadalomkutató Központ.

 • [18] Renting H. Marsden T. K. & Banks J. (2003). Understanding alternative food networks: exploring the role of short food supply chains in rural development. Environment and Planning A 35 393–411. DOI: 10.1068/a3510.

 • [19] Sidali K. L. Kastenholz E. & Bianchi R. (2015). Food tourism niche markets and products in rural tourism: Combining the intimacy model and the experience economy as a rural development strategy. Journal of Sustainable Tourism 23(8–9) 1179–1197. DOI: 10.1080/09669582.2013.836210.

 • [20] Spilková J. Fendrychová L. & Syrovátková M. (2013). Farmers’ markets in Prague: a new challenge within the urban shoppingscape. Agriculture and Human Values 30 179–191. DOI: 10.1007/s10460-012-9395-5.

 • [21] Syrovátková M. (2016). The adoption of a local food concept in post-communist context: Farm shops in Czechia. Norsk Geografisk TidsskriftNorwegian Journal of Geography 70(1) 24–40. DOI: 10.1080/00291951.2015.1125942.

 • [22] Szabó D. (2014). A rövid ellátási láncban rejlő lehetőségek és veszélyek Magyarországon. Acta Carolus Robertus 4(2) 109–118.

 • [23] Szabó G. (2013). Helyi termékek és terroir termékek mint attrakciók a turizmusban. In: Gonda T. eds. Helyi ízek Helyi értékek. Gasztrokulturális hagyományok a határ mentén (pp. 1–18). Glavna: Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége.

 • [24] Tew C. & Barbieri C. (2012). The perceived benefits of agritourism: The provider’s perspective. Tourism Management. 33(1) 215–224. DOI: 10.1016/j.tourman.2011.02.005.

 • [25] Tomcsányi P. (1993). A fogyasztói értékítélet és a piacos termelés: Akadémiai székfoglaló. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • [26] Törőcsik M. (2007). Vásárlói magatartás: Ember élmény és feladat között. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • [27] Törőcsik M. (2011). Fogyasztói magatartás: insight trendek vásárlók. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • [28] Trunfio M. Petruzzellis L. & Nigro C. (2006). Tour operators and alternative tourism in Italy: Exploiting niche markets to increase international competitiveness. International Journal of Contemporary Hospitality Management 18(5) 426–438. DOI: 10.1108/09596110610673556.

 • [29] Williams H. A. Williams Jr. R. L. Omar M. (2014). Gastro-tourism as destination branding in emerging markets. International Journal of Leisure and Tourism Marketing 4(1) 1–18. DOI: 10.1504/IJLTM.2014.059257.

 • [30] Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (BIKN Kft.) (2017). Rövid élelmiszerláncok kialakítási lehetőségeinek vizsgálata Somogy és Zala megyében. Siófok – Balatonfüred 131 p. Közreműködött: Saturnus-M Bt. Keszthely. http://agrishort.eu/sites/default/files/file/agrishort_tanulmany_bifu.pdf. Last viewed on November 16 2018.

 • [31] Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (2014). A Balaton régió fejlesztési irányai dokumentumai 2014–2020. http://www.balatonregion.hu/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok. Last viewed on September 19 2018.

 • [32] Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (2014). Balaton Stratégiai Program. 2014. 10. 30. http://www.balatonregion.hu/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok. Last viewed on September 19 2018.

 • [33] Fogyasztóvédő és Érdekszövetség Alapítvány: Milyen panaszlehetőségeink vannak? Hova fordulhatunk ha megkárosítanak? https://www.fogyasztovedelem.hu/Varia_x/panasz.htm. Last viewd on June 29 2017.

 • [34] Hungarian Tourism Agency (2017). Riport a Rekordévről 2016. http://szakmai.itthon.hu/turizmus-magyarorszagon. Last viewd on July 28 2017.

 • [35] Káptalantóti Község Önkormányzat Képviselő-testülete: Jegyzőkönyv Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. November 24-én 15.00 órakor megtartott soron következő nyilvános üléséről. file:///C:/Users/User/Downloads/2015.11.24.%20jegyz%C5%91k%C3%B6nyv%20NY.pdf. Last viewd on December 31 2017.

 • [36] Lantos G. (2016). Egy kihagyhatatlan piac a Balatonnál. http://www.origo.hu/tafelspicc/nagyhasab/20160801-liliomkert-kaptalantoti-piac-kolbaszhazi-szorpok-regisegek.html. Last viewd on December 31 2017.

 • [37] Molnár Cs. (2015). Váratlan húzással menekült meg a balatoni kultpiac. Source: http://hvg.hu/gazdasag/20150505_kaptalantoti_piac. Last viewd on December 31 2017.

 • [38] Nezdei Cs. (2018). A biotermékek lehetőségei a Balaton-térség fejlesztésében. (manuscript).

 • [39] Oláh M. eds. (2013–2014). Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepciója 2014–2020. Helyzetelemzés. Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft Balatonfüred – Siófok. 398 p. https://www.balatonregion.hu/aktualis-fejlesztesi-dokumentumok. Last viewed on September 19 2018.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.85

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.288
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.651

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 65 65 30
PDF Downloads 48 48 26