Marketing Activities of Health Care Organizations and Patient Safety

Agata Krukowska-Miler 1
 • 1 Czestochowa University of Technology, , Poland

Abstract

The main goal of this publication is to show the areas where patients and marketing activities of health care organizations overlap. It shows regulations which ensure safety of a patient, and presents a path model for supporting patients in case some regularities stemming from the above mentioned contact points arise.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andruszkiewicz, K., 2007. Strategiczne zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach w warunkach kryzysu. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.

 • Bober, B., Majchrzak-Lepczyk, J., 2015. Rola oraz zadania marketingu w procesie świadczenia usług w szpitalach publicznych. Handel Wewnętrzny, 5, 358, 62-80.

 • Bui, Th., Primack, B.A., Fertman, C.I., 2007. Social marketing meets health literacy: innovative improvement of health care providers’ comfort with patient interaction. 68, 1, 3-9, https://doi.org/10.1016/j.pec.2007.02.009 (18.11.2018)

 • Bukowska-Piestrzyńska, A., 2009, Marketing usług zdrowotnych Od budowania wizerunku placówki do zadowolenia klientów. CeDeWu, Warszawa.

 • Buzowska, B., 2008. „Urynkowiony” system usług medycznych – argumenty za i przeciw. „Zdrowie Publiczne”, 118, 2.

 • Crie, D., Chebat J-C., 2013. Health marketing: Toward an integrative perspective. Journal of Bussiness Research, 66. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.09.002.

 • Furtak, R., 2003. Marketing partnerski na rynku usług. PWE, Warszawa.

 • Holub, J., 2001. Kierunki rozwoju marketingu na rynku usług medycznych. Przegląd Organizacji, 6.

 • Iheanacho, M., 1999. Marketing health care, Current Surgery, 56, 1-2, 80-81. https://doi.org/10.1016/S0149-7944(99)00030-6.

 • Kiełbasa, S., Kaźmierczak, N., Patryn, R., Niedzielski A., 2015. Promocja marketingowa usług medycznych świadczonych przez lekarzy - analiza możliwości i ograniczeń. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 21, 2, 198-203,

 • Kotler, Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V., 2002. Marketing – podręcznik europejski. PWE, Warszawa.

 • Kowalska, K., 2005. Racjonowanie usług medycznych – spojrzenie ekonomisty. Diametros, 5.

 • Maciąg, A., Sakowska, I., 2006. Rola i prawa pacjenta w obszarze jakości usług zdrowotnych. Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW, http://www.sim.wz.uw.edu.pl/sites/default/files/artykuly/sim_2006_1_maciag_sakowska.pdf (18.11.2018).

 • Mruk, H., 2009. Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

 • Radulescu, V., Cetina, I., 2011. The impact of health care consumer education on marketing strategies of health services organization. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 388-393, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.109.

 • Rogala, M., Badora-Musiał, K., Kowalska, I., Mokrzycka, A., 2014. Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 12, 2, 163-174. DOI: 10.4467/208426270Z.14.018.3110.

 • Rogoziński, K., 2000. Usługi rynkowe. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.

 • Wiercińska, A., 2016. Specyfika rynku usług zdrowotnych. www.researchgate.net/publication/295667557_Specyfika_rynku_uslug_zdrowotny ch (20.11.2018).

 • Ustawa o działalności leczniczej Dz.U. 2011, Nr 12, poz. 654.; Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. 1991 Nr 91 poz. 408, z późniejszymi zmianami.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search