Teachers’ Participation in School Daily Life

Open access

Abstract

The aim of the article is to show the scope of teachers’ participation in school daily life. Teachers’ participation in school daily reality may have many different forms and different objectives. Teachers mostly participate in various interactions. The key kind of activity is teaching, being the core of the construction of school work schedule. In addition, they participate in unpredictable, unplanned situations and bureaucratic activities. Teachers’ days at school are a complex network of activities, which may be taken on their own initiative, ordered, required externally or resulting from interpersonal sphere events on that day; they may be planned or unpredictable.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bauman Z. (2009). Niecodzienność nasza codzienna. In M. Bogunia-Borawska (Ed.). Barwy codzienności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Boulding E. (1978). The dynamics of imagining futures. World Future Society Bulletin September.

 • Coladarci T. (1992). Teachers’ Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. The Journal of Experimental Education Vol. 60 No. 4 323–337.

 • Conley S.C. (1991). Review of research on teacher participation in school decision making. In G. Grant (Ed). Review of research in education 17 225–266. Washington DC: American Educational Research Association.

 • Covey S.R. & Merrill A.R. & Merrill R.R. (2005). Najpierw rzeczy najważniejsze [First Things First]. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

 • Ferenz K. (2003). Wstęp. [w:] K. Ferenz (red.). Dziecko w codzienności szkolnej. Rocznik Lubuski t. XXIX część II 7–12.

 • Flaherty M.G. (2003). Time work: Customizing temporal experience. Social Psychology Quarterly 66 17–33.

 • Flick U. (2009). An Introduction to Qualitative Research. Fourth edition. London: Sage Publications.

 • Flick U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Przekł. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Green P. & Bowden J.A. (2009). Principles of Developmental Phenomenography. The Malaysian Journal Of Qualitative Research 2 52–69.

 • Johnson J. H. (1991). Student voice motivating students through empowerment. OSSC Bulletin vol. 35 no 2. Eugene: Oregon School Study Council.

 • Korzeniecka-Bondar A. (2016). Temporalne reżimy podtrzymujące codzienność szkolną nauczycieli gimnazjum. Przegląd Badań Edukacyjnych 22 (1) 25–37.

 • Korzeniecka-Bondar A. (2018). Codzienny czas w szkole. Fenomenograficzne studium doświadczeń nauczycieli [Daily Time at School. A Phenomenographic Study of Teachers’ Experiences]. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

 • Krajewski M. (2009). Dzisiaj jak wczoraj jutro jak dziś. Codzienność przedmioty reżimy podtrzymujące. In M. Bogunia-Borowska (Ed.). Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

 • Kubinowski D. (2010). Jakościowe badania pedagogiczne: filozofia metodyka ewaluacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie.

 • Marton F. (1981). Phenomenography – describing conceptions of the world around us. Instructional Science 10 177–200. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company. Available on the website: https://www.ida.liu.se/divisions/hcs/seminars/cogsciseminars/Papers/marton_-_phenomenography.pdf [2015.07.20].

 • Michalak J. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Michl W. (2011). Pedagogika przeżyć. Wyd. WAM.

 • Mitra D. (2003). Student voice in school reform: Reframing student-teacher relationships. McGill Journal of Education 38 289–304.

 • Patton M. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. Beverly Hills (CA): Sage Publications.

 • Pérez-Expósito L. (2015). Scope and quality of student participation in school: towards an analytical framework for adolescents. International Journal of Adolescence and Youth 20:3 346-374 DOI: 10.1080/02673843.2015.1009920

 • Popiołek K. (2000). Percepcja czasu – czas codzienny i czas życia. In K. Popiołek A. Chudzicka-Czupała (red.) Czas w życiu człowieka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Rokoszowa J. (1989). Czas a język: o asymetrii zjawisk językowych. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.

 • Sekuła Z. (2015). Partycypacja pracowników w zarządzaniu a dialog społeczny na poziomie zakładu pracy. Gospodarka Rynek Edukacja 16(3) 5–11.

 • Smylie M. A. (1992). Teacher participation in school decision making: Assessing willingness to participate. Educational Evaluation and Policy Analysis 14(1) 53–67.

 • Szlendak T. (2009). Co się dzieje z czasem wolnym? Od codziennego znoju i odpoczynku do codzienności w której czas eksplodował. In M. Bogunia-Borowska (Ed.) Barwy codzienności. Analiza socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

 • Tyree M. (1969). ‘Coordinated Administration: Who will run our schools?’ In London and Sprinter (Ed.) Education in the 21st century. Danville: The Interstate Printers and Publishers Inc.

 • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

 • van Leeuwen T. (2008). Czas w dyskursie. In A. Duszak N. Fairclough (Eds.). Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej. Kraków: Wydawnictwo UNIVERSITAS.

 • Wagner H. R. (1970). Introduction. In Wagner H. R. (Ed.). On Phenomenology And Social Relations: Selected Writings of Alfred Schutz. Chicago: The University of Chicago Press.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 139 130 9
PDF Downloads 122 110 7