Genetically modified foods in the opinion of the second-year students of biology, biotechnology and tourism and recreation of the Jan Kochanowski University in Kielce – a preliminary study

Jarosław Chmielewski 1 , Ewa Ochwanowska 2 , Małgorzata Czarny-Działak 3 ,  and Jarogniew J. Łuszczki 4
 • 1 Institute of Environmental Protection, National Research Institute in Warsaw
 • 2 Institute of Biology, The Jan Kochanowski University in Kielce
 • 3 Faculty of Medicine and Health Sciences, Jan Kochanowski University in Kielce
 • 4 Department of Pathophysiology, Medical University of Lublin

Abstract

The aim of this work was to assess knowledge of and to identify awareness in second-year students of biology, biotechnology and tourism and recreation, regarding the use of genetically modified organisms (GMO) in food. The analysis of obtained results shows that about 98% of respondents know the concept of GMO and highly appreciate their knowledge of this topic. The main source of knowledge about GMO for the students is the Internet and the University. It is worth noting that 59% of respondents are aware of the use of GMO in food, while more than half do not know how the GMO in food should be labeled. In particular, students of biotechnology showed a distinctive knowledge about GMO. Over half of students of the Jan Kochanowski University in the fields of biology, biotechnology, and tourism and recreation (55%) recognized that the use of GMO poses a threat to human health.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ALDEMITA RHODORA R, REAÑO IAN MARI, SOLIS RENANDO O, HAUTEA RANDY A. 2015. “Trends in global approvals of biotech crops (1992-2014)”. GM Crops and Foods 6(3):150-166.

 • BOREK-WOJCIECHOWSKA REGINA. 2010. „Żywność modyfikowana genetycznie i jej odbiór w środowisku uniwersyteckim”. Towaroznawcze Problemy Jakości 1 (22): 62-70.

 • CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej. 2013. Polacy o bezpieczeństwie żywności i GMO. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej. www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_002_13

 • European Commission Directorate General for Health and Consumers: Evaluation of the EU legislative framework in the field of GM food and feed. Final Report. European Commission DG SANCO, 12 July 2010. https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/.../plant-gmo-cultivation_report_en.

 • FLACZYK EWA, CHARZYŃSKA AGNIESZKA, PRZEOR MONIKA, KORCZAK JÓZEF. 2013. „Akceptacja produktów żywnościowych na podstawie informacji na opakowaniach w zależności od wieku, wiedzy żywieniowej i płci konsumentów”. Engineering Sciences and Technologies 4 (11): 20–38.

 • ISHII TETSUYA, ARAKI MOTOKO. 2016. “Consumer acceptance of food crops developed by genome editing”. Plant Cell Reports 35(7): 1507-1518.

 • JURKIEWICZ ANNA, BUJAK FRANCISZEK. 2014. „Wiedza młodzieży kończącej szkoły średnie na temat problematyki genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)”. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 20(2): 149–154.

 • JURKIEWICZ A, ZAGÓRSKI J, BUJAK F, LACHOWSKI S, FLOREK-ŁUSZCZKI M. 2014. Emotional attitudes of young people completing secondary schools towards genetic modification of organisms (GMO) and genetically modified foods (GMF). Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(1): 205-211.

 • KRAMKOWSKA MARTA, GRZELAK TERESA, CZYŻEWSKA KRTYSTYNA. 2012. „Żywność modyfikowana genetycznie a postawy konsumentów”. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLV, 2: 206–211.

 • LACHOWSKI S, JURKIEWICZ A, CHOINA P, FLOREK-ŁUSZCZKI M, BUCZAJ A, GOŹDZIEWSKA M. 2017. Readiness of adolescents to use genetically modified organisms according to their knowledge and emotional attitude towards GMOs. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(2): 194-200.

 • LITWIŃCZUK ZYGMUNT, MONIKA MOLGA. 2015. „Żywność GMO w opinii społeczności miejskiej. Badania ankietowe”. Przemysł spożywczy 4/69: 44-51.

 • SADOWSKI ARKADIUSZ, PIASECKA MAGDALENA. 2011. „Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie”. Journal of Agribusiness and Rural Development 3(21): 105-114.

 • SÉRALINI GILLES-ERIC, CELLIER DOMINIQUE, DE VENDOMOIS JÖEL SPIROUX. 2007. “New analysis of a rat feeding study with a genetically modified maize reveals signs of hepatorenal toxicity”. Archives of Environmental Contamination Toxicology 52 (4): 596-602.

 • SOKAL ROBERT R., JAMES F. ROHLF. 2013. Biometry: the principles and practice of statistics in biological research. New York: Freeman W.H. and Co. https://www.amazon.com/Biometry-Principles-Practice-Statistics-B.

 • SPODOBALSKA ROKSANA, WYRZYKOWSKA MAŁGORZATA. 2015. „Świadomość marki GMO w świetle badań ankietowych”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria – Rolnictwo 3: 45-57.

 • TCHÓRZ MICHAŁ, RADONIEWICZ-CHAGOWSKA ANNA, LEWANDOWSKA-STANEK HANNA, SZPONAR ELŻBIETA, SZPONAR JAROSŁAW. 2012. „Żywność genetycznie modyfikowana – niepotrzebne kontrowersje?” Przegląd Lekarski 69 (8): 498–501.

 • THOMPSON PAUL B, HANNAH WILLIAM. 2008. “Food and agricultural biotechnology: a summary and analysis of ethical concerns”. Advances in Biochemical Engineering Biotechnology 111: 229-264.

 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Dz.U. 2001 nr 76 poz. 811. prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010760811

 • WILCZYŃSKA ALEKSANDRA, WITTBRODT MICHAŁ. 2012. „Wiedza młodzieży akademickiej o żywności genetycznie modyfikowanej i jej postawy wobec tego zagadnienia”. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 73: 16-22.

 • WOJTCZAK ANDRZEJ. 2009. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemu zdrowia w XXI wieku. Warszawa: PZWL.

 • World Health Organization, Food Safety Department: Modern food biotechnology, human health and development: an evidence based study. Available on-line:

 • www.who.int/foodsafety/publications/biotech/biotech_en.pdf (access data: 17 OCT 2017).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search