Ironic Crisis Communication?

Open access

Abstract

Humour and irony are normally not recommended within crisis communication. So when the main Swedish rail company SJ in January 2011 issued three short videos taking an ironical stance on the company and its damaged reputation, it attracted a great deal of attention. But the good will generated by this unexpected irony was apparently never fully understood by the management, and was thus lost or directly undermined by their subsequent communication.

This article addresses the specific case of SJ’s crisis communication in early 2011, with particular interest in the question of the use of humour and irony in a crisis situation.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Benoit William L. (1995) Accounts Excuses and Apologies: A Theory of Image Restoration Strategies. New York: State University of New York Press.

 • Bitzer Lloyd (1968) ‘The Rhetorical Situation’ Philosophy and Rhetoric 1 January 1968: 1-14.

 • Davies Wayne (2011) Generating leads online in the UK. http://asureimage.com/free-business-articles/enerating-leads-online-uk/

 • Eide Tormod (2004) Retorisk leksikon. Oslo: Spartacus.

 • Engström Johan; Hansson Henrik & Ossiansson Eva (2011) ‘SJ spårar ur i ny reklamkampanj’. Göteborgs-Posten 15.04.2011. http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.602030-sj-sparar-ur-i-ny-reklamkampanj

 • Goffman Erving (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh Social Sciences Research Centre.

 • Gomorron Sverige (2011) SVT 07.04.2011 http://svtplay.se/v/2387772/ulf_adelsohn_om_okunniga_politiker

 • Hjertén Linda (2010): ”Vi beklagar att vi inte räcker till”. Aftonbladet 22.02.2010. http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article12183846.ab

 • Hoppe Karoline (2011) ‘Regeringen byter ut Ulf Adelsohn’. Dagens Nyheter 07.04.2011. http://www.dn.se/ekonomi/regeringen-byter-ut-adelsohn

 • Hutcheon Linda (1992) ‘The Complex Functions of Irony’. Revista Canadiense de Estudios Hispánicos vol. XVI 2 Invierno 1992. P. 219-234.

 • Johansen W. & Frandsen F. (2007): Krisekommunikation. Når virksomhedens image og omdømme er truet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

 • Karlsson J. (2010) ‘SJ-anställda hotas av arga resenärer’. SR 06.02.2010. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3423466

 • Medieakademin (2010) ‘Uppåt för politik och näringsliv annars stabilt i MedieAkademins förtroendebarometer.’ Press release 10.11.2010. http://www.medieakademin.welcom.se/101110_pressmeddelande.pdf

 • Olsson T. (2009) ‘Fortsatta förseningar för X2000’. Svenska Dagbladet 19.03.2009. http://www.svd.se/resor/fortsatta-forseningar-for-x2000_2617707.svd

 • Petersen L. (2011) ‘Missnöjet med SJ och SL växer’. Svenska Dagbladet Näringsliv 05.12.2011. http://www.svd.se/naringsliv/missnojet-med-sj-och-sl-vaxer_6684566.svd

 • Rognerud K. Kainz (2010) ‘Så svek SJ kunderna’. Dagens Nyheter 09.08.2010. http://www.dn.se/ekonomi/sa-svek-sj-kunderna

 • Rydergren T. (2010) ”Den värsta krisen i järnvägens historia”. Resumé 22.02.2010. http://www.resume.se/nyheter/2010/02/22/den-varsta-krisen-i-jarnva/

 • Samimi A. (2011) ‘SJ i jättekampanj’. Dagens media 17.02.2011. http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3102788.ece

 • SJ (2008) ‘Nu tar SJ krafttag mot försenade X 2000-tåg’. Press relase 14.11.2008. http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/vireser/pressrelease/view/nu-tar-sj-krafttag-mot-foersenade-x-2000-taag-253814

 • SR (2010) ‘SJ utreder haveri i stekande hetta’. SR 14.07. 2010. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3853828

 • SR P4 (2010) ‘SJ frågades ut I riksdagen - lovade förbättringar’. SR 18.02.2010. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=3452498

 • SvD (2010) ‘Förtroendet för SJ raser - uppgång för Saab’. Svenska Dagbladet 23.06.2010. http://www.svd.se/naringsliv/fortroendet-for-sj-rasar-uppgang-for-saab_4906259.svd

 • Thambert F. (2011) ‘Herngrens SJ-kampanj’. Resumé 17.02.2011. http://www.resume.se/nyheter/2011/02/17/felix-kampanj-pa-rals/

 • TT (2009): ‘Stort missnöje med SJ’. Sydsvenskan 07.12.2009. http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article586991/ Stort-missnoje-med-SJ.html

 • Uppdrag granskning (2011) SVT 20.04.2011. http://svtplay.se/v/2401297/rapport/sj_ljog_om_evakuering Wikipedia (2011) ‘Shooting the messenger’. http://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_the_messenger

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.223
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.270


Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 202 139 1
PDF Downloads 146 123 7