Building a Strategy for the Development of a University using the Methodology of Strategic Sessions on the Example of the Academy of Fine Arts in Łódź

Open access

Summary

The aim of the article is to present the methodology of building an organization strategy which the author has been working on for 8 years. Although the article is based on the case study of the Academy of Fine Arts (ASP) in Łódź, in which the author conducted a series of strategic sessions, the methodology itself is universal and can be successfully applied both in enterprises, non-profit organizations and offices. The size of the organization or industry is also irrelevant. The author applied the described method in international corporations, no-profit organizations as well as kindergartens whose teams worked on the concept of development of their organizations. The article presents a full process of creating a strategy, however, due to the limit of pages imposed by the publishing house, only selected methods used during strategic sessions are described.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Corejowa T. Borkowski S. (2004). Instrumenty rozwiązywania problemów w zarządzaniu. Sosnowiec: ABAKO.

  • 2. GUS (2017) Szkoły wyższe.

  • 3. Kłeczek R. Kowal W Woźniczka J. (2001). Strategiczne planowanie marketingowe. Warszawa: PWE.

  • 4. Martyniak Z. (1999). Metody organizacji i zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

  • 5. Mikosik P. (2014). Problemy zarządzania marketingowego niepubliczną szkołą wyższą. MINiB 3 (13).

  • 6. PWN 2018. https://sjp.pwn.pl/sjp/facylitacja;2557384.html (dostęp 17.09.2018)

  • 7. Robinson M (2005). Grupowe rozwiązywanie problemów. Warszawa: PWE.

  • 8. Rumelt R. (2013) Dobra strategia zła strategia. Czym się różnią i jakie to ma znaczenie. Warszawa: MT Biznes.

  • 9. Schuman H. (2013). Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych. Warszawa: Oficyna Naukowa.

  • 10. Wright P. Pringle D. Kroll J. M. (1992). Strategic management Text and cases. Boston: Allyn and Bacon.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 10 10 1
PDF Downloads 16 16 2