Environmental Safety as a Challenge for Management Practice in the Brewing Industry in the Era of Craft Beer Revolution

Abstract

The objective of the present paper is the analysis of the selected problems of environmental safety associated with the operation of craft breweries in the conditions of craft beer revolution. The study is the author’s considerations on the selected issues associated with the impact on the natural environment and its protection, based on the review of the literature and the analysis of experiences of the existing craft breweries.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Beer Statistics 2016 edition, The Brewers of Europe, November 2016, Brussels 2016.

 • Blog Kilka Słów o Piwie. https://kilkaslowopiwie.com/2014/11/27/male-browary-tezdbaja-o-srodowisko/ (20.10.2018)

 • Boden, M., 2012. Achieving Sustainability In The Craft Brewing Industry. University of Nebraska-Lincoln. Environmental Studies Undergraduate Student Theses. http://digitalcommons.unl.edu/envstudtheses/89 (accessed on: 10.11.2018)

 • Braumax. https://www.braumax.pl/twoj-browar (accessed on: 20.10.2018)

 • Christmann, P., 2000. Effects of “best practices” of environmental management on cost advantage: The role of complementary assets. Academy of Management Journal, 43(4), 663-680. DOI: 10.2307/1556360 https://www.jstor.org/stable/1556360.

 • Deaton, J., 2017. America’s craft breweries are on an environmental crusade. Popular Science, August 16, 2017. https://www.popsci.com/craft-brewer-conservation-climate-change#page-2 (17.10.2018)

 • Dijk van, M., Kroezen J., Slob B., 2017. From Pilsner Desert to Craft Beer Oasis: The Rise of Craft Brewing in the Netherlands. [in:] C. Garavaglia and J. Swinnen (eds.), Economic Perspectives on Craft Beer: A Revolution in the Global Beer Industry, Palgrave Macmillan, London.

 • Ejdys, J., Kobylińska, U., Lulewicz-Sas, A., 2012. Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.

 • Elzinga, K.G., Tremblay C.H., Tremblay V.J., 2017. Craft Beer in the United States: Strategic Connections to Macro and European Brewers. [in:] C. Garavaglia and J. Swinnen (eds.), Economic Perspectives on Craft Beer: A Revolution in the Global Beer Industry, Palgrave Macmillan, London.

 • Garavaglia, C., 2017. Birth and Diffusion of Craft Breweries in Italy. [in:] C. Garavaglia and J. Swinnen (eds.), Economic Perspectives on Craft Beer: A Revolution in the Global Beer Industry, Palgrave Macmillan, London.

 • Garavaglia, C., Swinnen, J., 2017. The craft beer revolution: An international perspective. Choices, 32(3), 1-8.

 • Hailstone, J., 2017. Craft beer’s war against waste. 3rd August 2017, Environment Journal. https://environmentjournal.online/articles/craft-beer-waging-war-waste/ (17.10.2018)

 • Hough, J.S., 1991. The biotechnology of malting and brewing. Cambridge University Press, Cambridge.

 • Idasiak, M., 2018. Społeczna odpowiedzialność biznesu w strategii zarządzania przedsiębiorstw przemysłu piwowarskiego w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 29, 278-289. DOI 10.17512/znpcz.2018.1.24

 • Kasprzak, J., 2012. Środowiskowe uwarunkowania gospodarki recyrkulacyjnej w przemyśle piwowarskim. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, (5), 229-230, bwmeta1.element.baztech-article-BPP4-0001-0192

 • Kielesińska, A., 2018. Food quality and safety in the brewing industry, Production Engineering Archives, 20, 16-19. DOI: 10.30657/pea.2018.20.04

 • Kunze, W., 1999. Technologia piwa i słodu. Wyd.VIII. Piwo-chmiel/VLB, Berlin.

 • Lemańska-Majdzik, A., 2018. Flexible Activities of the Organization in Implementation of the Sustainable Development Principles in Selected Areas of the Organizations. European Journal of Sustainable Development, Vol. 7, No. 4, 212-222. Doi: 10.14207/ejsd.2018.v7n4p212.

 • Niemczyk, L., 2017. Mikrobrowary jako element rozwoju regionalnego w Polsce i na Podkarpaciu. Przedsiębiorstwo i Region, 9, 49-57. DOI 10.15584/pir.2017.9.6

 • Poszumska, U., 2017. Branża piwna. Nawarz sobie (i innym) dobrego złotego napoju. Marketing i biznes, 12.05.2017. https://marketingibiznes.pl/biznes/branza-piwna/ (12.10.2018)

 • PSPD, 2018. Po pierwsze – integracja. Piwowar. Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, 27, 2018.

 • Rebelo, M.F., Santos, G., Silva, R., 2014. A generic model for integration of quality, environment and safety management systems. The TQM Journal, 26(2), 143-159. DOI 10.1108/TQM-08-2012-0055

 • Rosak-Szyrocka, J., 2018. Quality improvement in Cleaner Production aspect. MATEC Web Conference, Vol. 183 03013 (2018), 12th International Conference Quality Production Improvement – QPI 2018. https://doi.org/10.1051/matecconf/201818303013 .

 • Rynek napojów alkoholowych w Polsce, 2014. KPMG w Polsce.

 • Sammartino, A., 2017. Craft Brewing in Australia, 1979–2015. [in:] C. Garavaglia and J. Swinnen (eds.), Economic Perspectives on Craft Beer: A Revolution in the Global Beer Industry, Palgrave Macmillan, London.

 • Skelton, A., 2014. Brewing for the Planet. Craftbeer.com, April 22, 2014, https://www.craftbeer.com/craft-beer-muses/brewing-for-the-planet (17.10.2018)

 • Smith, S., Farrish, J., McCarroll, M., Huseman, E., 2017. Examining the Craft Brew Industry: Identifying Research Needs. International Journal of Hospitality Beverage Management, 1(1), Article 3. https://scholars.unh.edu/ijhbm/vol1/iss1/3 (15.11.2018)

 • Sturm, B., Hugenschmidt S., Joyce S., Hofacker W., Roskilly A.P., 2013. Opportunities and barriers for efficient energy use in a medium-sized brewery. Applied Thermal Engineering, 397-404. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2012.05.006

 • The Brewers of Europe, 2017. Beer Statistics. 2017 Edition, December, Brussels. https://www.brewersofeurope.org/uploads/mycmsfiles/documents/publications/2017/Statistics-201712-001.pdf (accessed on: 15.04.2017)

 • Upton, E., 2017. Beer Today, Beer Tomorrow – The Journey to a Sustainable Industry. Briefing Corporate Citizenship, March 09, 2017. https://ccbriefing.corporate-citizenship.com/2017/03/09/beer-today-beer-tomorrow-journey-sustainable-industry/ (17.10.2018)

 • Wiśniewska-Sałek, A., 2018. Sustainable Development in Accordance With the Concept of Industry 4.0 on the Example of the Furniture Industry. MATEC Web Conf. 183 04005 (2018), 12th International Conference Quality Production Improvement – QPI 2018. DOI: 10.1051/matecconf/201818304005

 • Zorpas, A., 2010. Environmental management systems as sustainable tools in the way of life for the SMEs and VSMEs. Bioresource Technology, Vol. 101 No. 6, 1544-1557. doi: 10.1016/j.biortech.2009.10.022

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search