Dutch Caribbean Poetics in a Historical Perspective

Open access

Abstract

This article provides an overview of two hundred years of Dutch Caribbean poetics: from Eurocentrism to originality, from imitation towards creation.

In the 19th century colonial poets of the ABC islands followed European examples, in the beginning of the 20th century they searched for local themes and forms, and from the last decades of the 20th and in the beginning of the 21st centuries they combined the local and the global arriving at a creative amalgam of the glocal.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • A.d.C. 1936. “Ta berde tin literatura?” La Union 19 III; 26 III en 2 IV 1936. In het Neder-lands vertaald in Aart G. Broek e.a. (2006)

 • Akker Wiljan van den. 1985. Een dichter schreit niet. Utrecht: Veen.

 • Broek Aart G. et al. 2006. De kleur van mijn eiland; Ideologie en schrijven in het Papiaments sinds 1863. Leiden: KITLV Uitgeverij.

 • Fanton Frantz. 1973[1961]. De verworpenen der aarde. Amsterdam: Uitgeverij en boekhandel Van Gennep.

 • Helman Albert. 1974. “Over ‘nationale’ letterkunde.” Amsterdam: Sticusa Journaal 31.

 • Oversteegen J.J. 1982. Beperkingen Methodologische recepten en andere vooronderstellingen en vooroordelen in de moderne literatuurwetenschap. Utrecht: H&S Uitgevers.

 • Rutgers Wim. 1988. Het nulde hoofdstuk van de Antilliaanse literatuur; Koloniale poëzie in de Curaçaosche Courant 1812-1865. Oranjestad: Editorial Charuba.

 • Rutgers Wim. 1992. Letterkundig leven rond de eeuwwisseling. Oranjestad: Editorial Charuba / Willemstad: Amigoe-Ñapa.

 • Rutgers Wim. 1994. Schrijven is zilver spreken is goud; Oratuur auratuur en literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. Dissertatie Universiteit Utrecht.

 • Rutgers Wim. 1996. Beneden en boven de wind. Literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Said Edward W. 1993. Culture and Imperialism. London: Chatto & Windus Ltd.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 64 64 1
PDF Downloads 63 63 2