The Travelogue as a Mirror of Thought

Abstract

This paper discusses Dutch historical travelogues as a source for linguistic research. On the one hand one can find descriptions of exotic languages or undocumented remote dialects in travel journals, on the other hand one may come across philosophical and theoretical ideas about language in the utopian reports of imaginary voyages.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adams, Percy G. 1962. Travelers and Travel Liars, 1660-1800. Berkeley: University of California Press.

 • Adams, Percy G. 1983. Travel Literature and the Evolution of the Novel. Lexington: The University Press of Kentucky.

 • Altena, Peter. 2016. “Inleiding.” Simon Tyssot de Patot. Reizen en avonturen van Jacques Massé (ca 1714). Vertaald uit het Frans door Lizette van Eijkeren, met een inleiding van Peter Altena en een woord vooraf van Jonathan Israel. Hilversum: Verloren. 9-44.

 • Barend-van Haeften, Marijke. 1990. “Van scheepsjournaal tot reisverhaal: een kennisma-king met zeventiende-eeuwse reisteksten.” Literatuur 7: 222-228.

 • Besten, Hans den. 2010. “A Badly Harvested Field. The Growth of Linguistic Knowledge and the Dutch Cape Colony until 1796.” The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks. Eds Siegfried Huigen, Jan L. de Jong en Elmer Koflin. Leiden: Brill. 267-294. (Ook in: Ton van der Wouden. 2012. Roots of Afrikaans. Selected Writings of Hans den Besten. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 333-354.)

 • Bos, Pauline. 2015. “Rariteiten op Reis. De invloed van Albertus Seba’s contacten met reizigers op de totstandkoming van zijn rariteitenkabinet.” Studium 8(1): 1-17.

 • Buijnsters, Piet J. 1969. Imaginaire reisverhalen in Nederland gedurende de 18e eeuw. Groningen: Wolters Noordhoff. Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem No. 25.

 • Buijnsters, Piet J. 1976. “Inleiding.” Hendrik Smeeks. Beschryvinge van het magtig Koninkryk Krinke Kesmes. Zynde een groot, en veele kleindere Eilanden daar aan hoorende; Maakende te zamen een gedeelte van het onbekende Zuidland. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters. Zutphen: Thieme & Co. 5-58.

 • Fabian, Johannes. 2001. Anthropology with an Attitude. Critical Essays. Stanford: Stanford University Press.

 • Guillaume Xavier. 2011. “Travelogues of Difference: IR Theory and Travel Literature.” Alternatives: Global, Local, Political 36(2): 136-154.

 • Hamans, Camiel. 1975. “De gehele aarde nu was een van taal en een van spraak.” Spektato. 4: 321-340.

 • Hamans, Camiel. 1980. “Universal Language and the Netherlands.” Transactions of the Fifth International Congress on the Enlightenment. Oxford: The Voltaire Foundation at the Taylor Institute. Vol. III: 1218-1227.

 • Hamans, Camiel. 2012. “The Observations of a Voyager. Stephanus Hanewinckel on the Dialects of the Meijerij.” Voortgang, jaarboek voor de neerlandistiek 30: 223-250.

 • Hanou, André. 2002. “Verlichte vrijheid. Over een denkbeeld in imaginaire reizen.” André Hanou. Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen: Van Tilt. 73-93.

 • Jonker, Menno. 2017. “Van de wonderlijke en nauwkeurige vreemdigheden der natuur.” Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw. Eds Thijs Weststeijn en Menno Jonker. Nijmegen en Haarlem: VanTilt en Frans Hals Museum/De Hallen. 65-73.

 • Molhuysen, Philipp C en Peter J. Blok. 1927. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Vol. 7. Leiden: Sijthoff.

 • Naarden, Bruno et al. (eds.) 2018. The Fascination with Inner Eurasian Languages in the 17th Century. The Amsterdam Mayor Nicolaas Witsen and the Collection of ‘Tartarian’ Glossaries and Scripts. Amsterdam: Pegasus.

 • Peters, Marion. 2010. De wijze koopman, Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker.

 • Porter, Dennis. 1991. Haunted Journeys: Desire and Transgression in European Travel Writing. Princeton: Princeton University Press.

 • Roeper, Vibeke en Diederick Wildeman. 1997. “Gerrit de Veer’s Waerachtighe Beschryvinghe.” Gerrit van der Veer. Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort. Uitgegeven door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Franeker: Van Wijnen. 1-4.

 • Smeeks. Hendrik. 1976. Beschryvinge van het magtig Koninkryk Krinke Kesmes. Zynde een groot, en veele kleindere Eilanden daar aan hoorende; Maakende te zamen een gedeelte van het onbekende Zuidland. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters. Zutphen: Thieme & Co.

 • Steen, Paul van der. 2011. “Nova Zembla, de nationale evergreen.” Trouw 19 november 2011. <https://www.trouw.nl/home/nova-zembla-de-nationale-evergreen~a070626e/>.

 • Stolz, Thomas en Ingo H. Wanke. 2015. “From Missionary Linguistics to Colonial Lin-Linguistics.” Colonialism and Missionary Linguistics. Eds Klaus Zimmermann en Birte Kellermeier-Rehbein. Berlin, München and Boston: De Gruyter Mouton. 3-26.

 • Torgovnic, Marianna. 1990. Gone Primitive: Savage Minds, Modern Intellects. Chicago: Chicago University Press.

 • Tyssot de Patot, Simon. 2016. Reizen en avonturen van Jacques Massé (ca. 1714). Vertaald uit het Frans door Lizette van Eijkeren, met een inleiding van Peter Altena en een woord vooraf van Jonathan Israel. Hilversum: Verloren.

 • Veer, Gerrit de. 1997. Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort. Uitgegeven door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Franeker: Van Wijnen. (Ook te raadplegen via: <http://www.dbnl.org/tekst/veer013waer01_01/veer013waer01_01_0005.php>).

 • Weststeijn, Theo. 2017. “Inleiding: het Rijk van het Midden in de Lage Landen.” Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw. Eds Thijs Weststeijn en Menno Jonker. Nijmegen en Haarlem: VanTilt en Frans Hals Museum/De Hallen. 9-23.

 • Wladimiroff, Igor. 2008. De kaart van een verzwegen vriendschap: Nicolaes Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland. Groningen: INOS, Instituut voor Midden- en Ooost-Europese Studies.

 • Zwartjes, Otto en Even Hovdhaugen, eds. 2004. Missionary Linguistics/Lingüístics Misionera. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search