The Travelogue as a Mirror of Thought

Open access

Abstract

This paper discusses Dutch historical travelogues as a source for linguistic research. On the one hand one can find descriptions of exotic languages or undocumented remote dialects in travel journals, on the other hand one may come across philosophical and theoretical ideas about language in the utopian reports of imaginary voyages.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adams Percy G. 1962. Travelers and Travel Liars 1660-1800. Berkeley: University of California Press.

 • Adams Percy G. 1983. Travel Literature and the Evolution of the Novel. Lexington: The University Press of Kentucky.

 • Altena Peter. 2016. “Inleiding.” Simon Tyssot de Patot. Reizen en avonturen van Jacques Massé (ca 1714). Vertaald uit het Frans door Lizette van Eijkeren met een inleiding van Peter Altena en een woord vooraf van Jonathan Israel. Hilversum: Verloren. 9-44.

 • Barend-van Haeften Marijke. 1990. “Van scheepsjournaal tot reisverhaal: een kennisma-king met zeventiende-eeuwse reisteksten.” Literatuur 7: 222-228.

 • Besten Hans den. 2010. “A Badly Harvested Field. The Growth of Linguistic Knowledge and the Dutch Cape Colony until 1796.” The Dutch Trading Companies as Knowledge Networks. Eds Siegfried Huigen Jan L. de Jong en Elmer Koflin. Leiden: Brill. 267-294. (Ook in: Ton van der Wouden. 2012. Roots of Afrikaans. Selected Writings of Hans den Besten. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 333-354.)

 • Bos Pauline. 2015. “Rariteiten op Reis. De invloed van Albertus Seba’s contacten met reizigers op de totstandkoming van zijn rariteitenkabinet.” Studium 8(1): 1-17.

 • Buijnsters Piet J. 1969. Imaginaire reisverhalen in Nederland gedurende de 18e eeuw. Groningen: Wolters Noordhoff. Voordrachten gehouden voor de Gelderse Leergangen te Arnhem No. 25.

 • Buijnsters Piet J. 1976. “Inleiding.” Hendrik Smeeks. Beschryvinge van het magtig Koninkryk Krinke Kesmes. Zynde een groot en veele kleindere Eilanden daar aan hoorende; Maakende te zamen een gedeelte van het onbekende Zuidland. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters. Zutphen: Thieme & Co. 5-58.

 • Fabian Johannes. 2001. Anthropology with an Attitude. Critical Essays. Stanford: Stanford University Press.

 • Guillaume Xavier. 2011. “Travelogues of Difference: IR Theory and Travel Literature.” Alternatives: Global Local Political 36(2): 136-154.

 • Hamans Camiel. 1975. “De gehele aarde nu was een van taal en een van spraak.” Spektato. 4: 321-340.

 • Hamans Camiel. 1980. “Universal Language and the Netherlands.” Transactions of the Fifth International Congress on the Enlightenment. Oxford: The Voltaire Foundation at the Taylor Institute. Vol. III: 1218-1227.

 • Hamans Camiel. 2012. “The Observations of a Voyager. Stephanus Hanewinckel on the Dialects of the Meijerij.” Voortgang jaarboek voor de neerlandistiek 30: 223-250.

 • Hanou André. 2002. “Verlichte vrijheid. Over een denkbeeld in imaginaire reizen.” André Hanou. Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen: Van Tilt. 73-93.

 • Jonker Menno. 2017. “Van de wonderlijke en nauwkeurige vreemdigheden der natuur.” Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw. Eds Thijs Weststeijn en Menno Jonker. Nijmegen en Haarlem: VanTilt en Frans Hals Museum/De Hallen. 65-73.

 • Molhuysen Philipp C en Peter J. Blok. 1927. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Vol. 7. Leiden: Sijthoff.

 • Naarden Bruno et al. (eds.) 2018. The Fascination with Inner Eurasian Languages in the 17th Century. The Amsterdam Mayor Nicolaas Witsen and the Collection of ‘Tartarian’ Glossaries and Scripts. Amsterdam: Pegasus.

 • Peters Marion. 2010. De wijze koopman Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717) burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam. Amsterdam: Bert Bakker.

 • Porter Dennis. 1991. Haunted Journeys: Desire and Transgression in European Travel Writing. Princeton: Princeton University Press.

 • Roeper Vibeke en Diederick Wildeman. 1997. “Gerrit de Veer’s Waerachtighe Beschryvinghe.” Gerrit van der Veer. Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort. Uitgegeven door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Franeker: Van Wijnen. 1-4.

 • Smeeks. Hendrik. 1976. Beschryvinge van het magtig Koninkryk Krinke Kesmes. Zynde een groot en veele kleindere Eilanden daar aan hoorende; Maakende te zamen een gedeelte van het onbekende Zuidland. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters. Zutphen: Thieme & Co.

 • Steen Paul van der. 2011. “Nova Zembla de nationale evergreen.” Trouw 19 november 2011. <https://www.trouw.nl/home/nova-zembla-de-nationale-evergreen~a070626e/>.

 • Stolz Thomas en Ingo H. Wanke. 2015. “From Missionary Linguistics to Colonial Lin-Linguistics.” Colonialism and Missionary Linguistics. Eds Klaus Zimmermann en Birte Kellermeier-Rehbein. Berlin München and Boston: De Gruyter Mouton. 3-26.

 • Torgovnic Marianna. 1990. Gone Primitive: Savage Minds Modern Intellects. Chicago: Chicago University Press.

 • Tyssot de Patot Simon. 2016. Reizen en avonturen van Jacques Massé (ca. 1714). Vertaald uit het Frans door Lizette van Eijkeren met een inleiding van Peter Altena en een woord vooraf van Jonathan Israel. Hilversum: Verloren.

 • Veer Gerrit de. 1997. Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort. Uitgegeven door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman. Franeker: Van Wijnen. (Ook te raadplegen via: <http://www.dbnl.org/tekst/veer013waer01_01/veer013waer01_01_0005.php>).

 • Weststeijn Theo. 2017. “Inleiding: het Rijk van het Midden in de Lage Landen.” Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw. Eds Thijs Weststeijn en Menno Jonker. Nijmegen en Haarlem: VanTilt en Frans Hals Museum/De Hallen. 9-23.

 • Wladimiroff Igor. 2008. De kaart van een verzwegen vriendschap: Nicolaes Witsen en Andrej Winius en de Nederlandse cartografie van Rusland. Groningen: INOS Instituut voor Midden- en Ooost-Europese Studies.

 • Zwartjes Otto en Even Hovdhaugen eds. 2004. Missionary Linguistics/Lingüístics Misionera. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 3
PDF Downloads 53 53 2