Let It Go: Multicultural Society in Los by Tom Naegels

Open access

Abstract

Although scholars in the Netherlands have already attempted to integrate literary theories on migration with the specific Dutch context, none such attempts have so far been made for Flemish literature. The current paper therefore scrutinises the novel Los by Tom Naegels, an (autobiographical) account of the riots in Borgerhout (Antwerp) after the murder on Islam teacher Mohamed Achrak in 2002. As the author also covered these events as a journalist, the analysis investigates the manner in which this topical matter is intertwined with the more personal story about the struggle conducted by Naegels’s grandfather for euthanasia. The paper leans on Jérôme Meizoz’s posture theory, which differentiates the author figure from the biographical person and the narrator. In addition, the novel is situated within the contemporary literary return towards realism and Flemish literature’s negotiation of Flemish identity. By focussing on these three elements – the theme of migration, realism and Flemish identity – the paper attempts to contribute to the development of a literary theory on migration in Flanders.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Antonissen Dimitri en Tom Naegels. 2002. “‘Zoveel mensen en zo vredelievend.’” Het Laatste Nieuws 30 nov. 2002: 18.

 • Arnaut Karel Sarah Bracke Bambi Ceuppens Nadia Fadil en Meryem Kanmaz. 2004. “De Vlaamse identiteit is een mythe.” De Standaard 9 nov. 2004: 25.

 • Arnaut Karel Sarah Bracke Bambi Ceuppens Sarah De Mul Nadia Fadil en Meryem Kanmaz. 2009. “Het gekooide Vlaanderen. Twintig jaar gemist multicultureel debat.” Een leeuw in een kooi. Eds Karel Arnaut Sarah Bracke Bambi Ceuppens Sarah de Mul Nadia Fadil en Meryem Kanmaz. Antwerpen: De Bezige Bij. 7-25.

 • Bell Duncan S.A. 2003. “Mythscapes: Memory Mythology and National Identity.” The British Journal of Sociology 54(1): 63-81.

 • Boehmer Elleke en Sarah De Mul. 2014. “Towards a Neerlandophone Postcolonial Studies.” DiGeST: Journal of Diversity and Gender Studies 1(1): 61-72.

 • Boletsi Maria Isabel Hoving Liesbeth Minnaard en Sarah De Mul. 2015. De lichtheid van literatuur: engagement in de multiculturele samenleving. Leuven: Acco.

 • Bracke Sarah en Sarah De Mul. 2009. “In naam van het feminisme. Beschaving multiculturaliteit en vrouwenemancipatie.” Eds Karel Arnaut Sarah Bracke Bambi Ceuppens Sarah de Mul Nadia Fadil en Meryem Kanmaz. 68-93.

 • Brems Elke. 2006. “A Flemish Tale: Flemish Roots-Literature and the Dismantling of Flemish Identity.” Dutch Crossing: Journal of Low Countries Studies 30(2): 295-305.

 • Brems Elke. 2011. “The Genealogical Novel as a Way of Defining and/or Deconstructing Cultural Identity: Flemish Fiction since 1970.” Memory Studies 5(1): 74-85.

 • Brems Hugo. 2006. Altijd weer vogels die nesten beginnen: geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Amsterdam: Bakker.

 • Ceuppens Bambi. 2006. “Allochthons Colonizers and Scroungers: Exclusionary Populism in Belgium.” African Studies Review 49(2): 147-186.

 • Cloostermans Mark. 2005. “Optimisme tegen beter weten in.” De Standaard 24 maart 2005: 7.

 • Couttenier Piet. 1999. “Nationale beelden in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw.” Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000. Eds Kas Deprez en Louis Vos. Antwerpen: Houtekiet. 60-69.

 • Dequeecker Ida. 2009. “Als de gelijkheid van man en vrouw verwordt tot dogma. Bedenkingen bij het debat over universele waarden de multiculturele samenleving en het feminisme.” Eds Karel Arnaut Sarah Bracke Bambi Ceuppens Sarah de Mul Nadia Fadil en Meryem Kanmaz. 136-148.

 • Doyle Jon. 2017. “The Changing Face of Post-Postmodern Fiction: Irony Sincerity and Populism.” Critique: Studies in Contemporary Fiction 59(3): 259-270.

 • “Enquête over de stand van zaken in de Vlaamse literatuur.” 2001. Yang 37(4): 626-653.

 • Forsdick Charles. 2015. “Beyond Francophone Postcolonial Studies: Exploring the Ends of Comparison.” Modern Languages Open. 18 december 2017. <https://www.modern-languagesopen.org/articles/10.3828/mlo.v0i0.56/>.

 • Forsdick Charles en David Murphy eds. 2003. Francophone Postcolonial Studies: A Critical Introduction. Londen: Arnold.

 • Frank Søren. 2008. Migration and Literature: Günter Grass Milan Kundera Salman Rushdie and Jan Kjærstad. New York: Palgrave Macmillan.

 • Gerard Emmanuel. 2006. “De democratie gedroomd begrensd en ondermijnd: 1918-1939.” Nieuwe geschiedenis van België II: 1905-1950. Eds Michel Dumoulin Emmanuel Gerard Mark Van den Wijngaert en Vincent Dujardin. Tielt: Lannoo. 869-1122.

 • Ham Laurens. 2015. Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur. Hilversum: Literatoren.

 • Hellemans Frank. 2005. “‘Ik durf nu eindelijk voluit te zeggen wat ik te zeggen heb.’” Knack 6 apr. 2005: 62.

 • Herman Luc en Bart Vervaeck. 2005. Vertelduivels: handboek verhaalanalyse. Brussel: VUB-Press.

 • Huyse Luc. 2003. Over politiek. Leuven: Uitgeverij Van Halewyck.

 • Laclau Ernesto. 1990. New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso.

 • Lamrabet Rachida. 2008. “Tom kom buiten spelen.” De Standaard 3 okt. 2008: 44.

 • Loobuyck Patrick. 2009. “De immigratiesamenleving als uitdaging voor de sociaaldemocratie.” Rood zonder roest: een sociaaldemocratie voor de 21e eeuw. Eds Carl Devos en Rudi Vander Vennet. Leuven: Uitgeverij Van Halewyck. 123-134.

 • Louwerse Henriëtte. 2007. Homeless Entertainment: On Hafid Bouazza’s Literary Writing. Oxford: Lang.

 • Louwerse Henriëtte. 2013. “‘Een nieuwe taal voor een urgent verhaal’: Over de samenspraak van tekst en context bij Robert Vuijsjes Alleen maar nette mensen.” Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 8(1): 83-99.

 • McLaughlin Robert L. 2004. “Post-Postmodern Discontent: Contemporary Fiction and the Social World.” Symplokē: A Journal for the Intermingling of Literary Cultural and Theoretical Scholarship 12(1-2): 53-68.

 • Meizoz Jérôme. 2007. Postures littéraires. Mises en scène modernes de l’auteur. Genève: Slatkine Érudition.

 • Minnaard Liesbeth. 2008. New Germans New Dutch: Literary Interventions. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Montessori Nicolina Montesano Rob de Lange en Hans Schuman. 2012. Kritische discoursanalyse: de macht en kracht van taal en tekst. Brussel: ASP.

 • Mulders Jean-Paul. 2005. “Los – Tom Naegels.” Het Laatste Nieuws 23 apr. 2005: 54.

 • Mul Sarah De. 2008. “Over racisme en sociaal-realisme in Los.” De Standaard 16 okt. 2008. 27 juni 2017. <http://www.standaard.be/cnt/dmf16102008_134>.

 • Mul Sarah De. 2015. “Politiek of authentiek? Multiculturele desoriëntatie en het egodocument in Los van Tom Naegels en Missie van David Van Reybrouck.” Eds Maria Boletsi Isabel Hoving Liesbeth Minnaard en Sarah De Mul. 25-50.

 • Murdoch H. Adlai en Anne Donadey. 2005. Postcolonial Theory and Francophone Literary Studies. Gainesville: University press of Florida.

 • Naegels Tom. 1998. “Een hypertekst van stereotypen. Over drie hedendaagse neuroses: tijdsgeest jongerencultuur en de bijbehorende literatuur.” Yang 34(1): 125-30.

 • Naegels Tom. 1999. “De neurose van de serial killer. Over tijdgeest en psychopaten en politiekin-literatuur.” Neerlandica Extra Muros 37(2): 41-45.

 • Naegels Tom. 2002a. “Burenruzie levert u (misschien) reis naar Spanje op.” Het Laatste Nieuws 29 aug. 2002: 12.

 • Naegels Tom. 2002b. “Arabisch-Europese Liga wil weer betogen.” Het Laatste Nieuws 10 sep. 2002: 2.

 • Naegels Tom. 2002c. “Arabisch-Europese Liga herdenkt slachtingen Sabra en Chatila.” Het Laatste Nieuws 11 sep. 2002: 12.

 • Naegels Tom. 2002d. “Massale belangstelling van internationale pers.” Het Laatste Nieuws 30 nov. 2002: 18.

 • Naegels Tom. 2002e. “Groeten uit Borgerhout!” Het Laatste Nieuws 28 dec. 2002: 20.

 • Naegels Tom. 2005a. “Kerstessay. De waardestaat aflevering 1: ‘Links heeft de vijand binnengelaten.’” Tom Naegels. Ed. Etienne Claeys. Documentatiemappen Vlaamse en Nederlandse auteurs 2005(3). Antwerpen: VLABIN. 48-50.

 • Naegels Tom. 2005b. “Kerstessay. De Waardestaat aflevering 4: ‘Alle mensen worden broeders.’” Ed. Etienne Claeys. Documentatiemappen Vlaamse en Nederlandse auteurs 2005(3). Antwerpen: VLABIN. 57-58.

 • Naegels Tom. 2005c. Los: roman. Antwerpen: Manteau.

 • Naegels Tom. 2008. “Opstand van een personage.” De Standaard 17 okt. 2008: 26.

 • Nora Pierre. 1989. “Between Memory and History: Les Lieux de Mémoire.” Vert. Marc Roudebush. Representations 26: 7-24.

 • Overstijns Jeroen. 2005. “De mens voorbij de mening.” De Tijd 2 apr. 2005: 20.

 • Preter Jeroen de. 2005. “‘Ik voel niet de minste behoefte om een kunstenaar te zijn.’” De Morgen 16 maart 2005: 4.

 • Ray Sangeeta. 3 maart 2014. “Postcolonial Studies.” State of the Discipline Report. Eds Ursula Heise et al. 18 dec. 2017. <https://stateofthediscipline.acla.org/entry/post-colonial-studies>.

 • Roox Gilbert. 2005. “Ik ben geen gettoheld.” Tom Naegels. Ed. Etienne Claeys. Documentatiemappen Vlaamse en Nederlandse auteurs 2005(3). Antwerpen: VLABIN. 14-17.

 • Rothberg Michael. 2009. Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford: Stanford University Press.

 • Rothberg Michael. 2011. “From Gaza to Warsaw : Mapping Multidirectional Memory.” Criticism 53(4): 523-548.

 • Rothberg Michael. 2013. “Remembering Back. Cultural Memory Colonial Legacies and Postcolonial Studies.” The Oxford Handbook of Postcolonial Studies. Ed. Graham Huggan. Oxford: Oxford University Press. 359-379.

 • Rymenants Koen. 2006. “Tom Naegels.” Kritisch Literatuur Lexicon. Ed. Ad Zuiderent. Alphen aan den Rijn: Samson. 1-9.

 • Torres Pedro-Ruiz. 2002. “Political Uses of History in Spain.” Political Uses of the Past: The Recent Mediterranean Experiences. Eds Jacques Revel en Giovanni Levi. Londen: Routledge. 95-117.

 • Vaessens Thomas. 2009. De revanche van de roman: literatuur autoriteit en engagement. Nijmegen: Vantilt.

 • Vervaeck Bart. 2014. “En garde. Poëtica’s voor een nieuwe roman.” Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 130(1): 73-95.

 • Vlasselaers Joris. 1990. “De romanpoëtica in Vlaanderen (1840-1880): Een onderzoek naar de functionaliteit van een genre.” Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw. Dertien verkenningen. Eds A. Dprez en W. Gobbers. Utrecht: HES. 142-155.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 79 79 1
PDF Downloads 69 69 8