A Poetic Voice in the Anti-Apartheid Movement in Holland: Remco Campert and Breyten Breytenbach

Open access

Abstract

This article discusses the Dutch poet Remco Campert’s involvement in the anti-apartheid movement in Holland by focusing on his magazine Gedicht (1974-1976) and his poem dedicated to the imprisoned South African writer Breyten Breytenbach. Campert’s international engagement is part of the actions undertaken by the Breytenbach-committee and other Dutch initiatives which tried to maintain public interest for the case of Breyten-bach’s imprisonment.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [Auteurscollectief]. 1975. aan breyten breytenbach. Rotterdam: De Rotterdamse Kunsstichting Comité Breyten Breytenbach en Bureau Poetry International.

 • Bourgeus Camille Yves T’Sjoen. 2017. “Breyten Breytenbachs poëzie in Raster.Tydskrif vir Letterkunde 54(2): 26-41.

 • Breytenbach Breyten. 1976a[1972]. Skryt. Om ’n sinkende skip blou te verf. Eerste druk. Amsterdam: Meulenhoff en Poetry International.

 • Breytenbach Breyten. 1976b. Het huis van de dove. Amsterdam: Meulenhoff.

 • Breytenbach Breyten. 1977. Met andere woorden. Amsterdam: Meulenhoff.

 • Breytenbach Breyten. 1980. Vingermaan. Amsterdam: Meulenhoff/Galerie Espace.

 • Breytenbach Breyten. 1987. De ongedanste dans. Amsterdam: Meulenhoff.

 • Breytenbach Breyten. 2001. Ysterkoei-blues. Kaapstad/Pretoria: Human & Rousseau.

 • Breytenbach Breyten. 2005. Die ongedanste dans. Gevangenisgedigte 1975-1983. Kaapstad/Pretoria: Human & Rousseau.

 • Breytenbach Breyten. 2016. Die singende hand. Versamelde gedigte 1984-2014. Kaapstad/Pretoria: Human & Rousseau.

 • Breytenbach Breyten. 2017. De zingende hand. Amsterdam: Podium.

 • Campert Remco. 1955. Het huis waarin ik woonde. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Campert Remco. 1976. “Aan Breyten.” Gedicht 3(9/10): 145.

 • Campert Remco. 1979. Theater. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Campert Remco. 1986. Collega’s. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Campert Remco. 1992. Rechterschoenen. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Campert Remco. 1995. Dichter. Eerste druk. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Campert Remco. 2007. Nieuwe herinneringen. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Ceuterick Tatjana. 2017. “‘Kijk vriend.’ Breyten Breytenbach in de poëzie van Bert Schierbeek. Een onderzoek naar de transnationale laterale bewegingen en ‘images’ van een Zuid-Afrikaanse schrijver.” Onuitgegeven masterscriptie Universiteit Gent. <https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/375/958/RUG01-002375958_2017_0001_AC.pdf>.

 • Evers Karin. 1993. De andere stemmen. Portret van Bert Schierbeek. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Galloway Francis. 1990. Breyten Breytenbach as openbare figuur. Pretoria: HAUM Literêr.

 • Goedegebuure Jaap. 1993. “‘De weerklank wordt door de situatie bepaald.’ Breyten Breytenbach in de spiegel van de Nederlandse kritiek.” Literatuur 4: 217-222.

 • Goedegebuure Jaap Francis Galloway. 1995. “‘De weerklank wordt door de situatie bepaald.’ Die reseptie van Breyten Breytenbach in Nederland en in Suid-Afrika.” Ensovoort 7(1): 21-27.

 • Hageraats Koos Gaston Franssen. 1987/2003. “Remco Campert.” Kritisch Lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Groningen/Mechelen: Martinus Nijhoff uitgevers/Kluwer. 1-18 A1-5 B1-6.

 • Hazeu Wim. 2018. Lucebert. Biografie. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Jonckheere Wilfred. 1999. Van Mafeking tot Robbeneiland. Zuid-Afrika in de Nederlandse literatuur 1896-1996. Nijmegen: Vantilt.

 • Muskens Roeland. 2017. “Nederland tegen apartheid: ‘Stop de negervervolging in Zuid-Afrika!’”. Goede hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600. Eds Martine Gosselink Maria Holtrop en Robert Ross. Amsterdam/Nijmegen: Rijksmuseum/Vantilt. 301-315.

 • Recourt Annemiek. 2008. “‘Niet te véél aksent op het »Zud-Afrikaanse« als-je-blieft.’ De materiële en symbolische productie van het oeuvre van Breyten Breytenbach in Nederland.” Onuitgegeven masterscriptie Universiteit van Amsterdam.

 • Roggeman Willem M. 1975. “Breyten Breytenbach.” Beroepsgeheim. Gesprekken met schrijvers. Willem M. Roggeman. ’s-Gravenhage/Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar. 213-248.

 • Schierbeek Bert. 2004. De gedichten. Onder redactie van Karin Evers. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • T’Sjoen Yves. 2017a. “‘In de ogen van niemand.’ Steve Biko in de poëzie van Bert Schierbeek.” Rakelings. Yves T’Sjoen. Antwerpen: W∞lf. 256-264.

 • T’Sjoen Yves. 2017b. “Breytenbach in BABEL.” Zacht Lawijd 16(4): 22-31.

 • Van den Bergh Erik. 2003. “17 juni 1972. ‘De Zuid-Afrikaanse dichter Breyten Breyten-bach ontvangt de Van der Hoogtprijs.’” Cultuur en migratie in Nederland. Kunsten in beweging 1900-1980. Eds Maaike Meijer Rosemarie Buikema. 345-360.

 • Van der Wal Geke. 2016. Rob van Gennep. Uitgever van links Nederland. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.

 • Van Hengel Mirjam. 2018. Een knipperend ogenblik. Portret van Remco Campert. Amsterdam: De Bezige Bij.

 • Van Vuuren Helize. 2009. “‘Labyrinth of Loneliness.’ Breyten Breytenbach’s Prison Poetry (1976-1985).” Tydskrif vir Letterkunde 46(2): 43-56.

 • Viljoen Louise. 2005. “Literêre monument uit haglike ervaring.” Die Burger 27 juni 2005: 13.

 • Viljoen Louise. 2009. “Die leser in Breyten Breytenbach se tronkpoësie.” Tydskrif vir Letterkunde 46(2): 57-79.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 73 73 8
PDF Downloads 50 50 6