Post-colonial Literary Texts as Reading Texts within Today’s Schools

Open access

Abstract

In the making of an edition of the first modern Dutch slavery novel, De stille plantage (1931) by Surinamese author Albert Helman, all kinds of questions arise. There are issues of postcolonial contextualization, historical commentary and the way a text gets its actual significance in high schools. All these issues have their own sensibility in the light of recent fierce debates on slavery and its impact on western societies. The editors do have to take into account more than ever before their own position and questions of ideological responsibility, apart from issues of didactical and pedagogical nature. The question is raised whether such a modern edition does not touch more upon ideological language critique than postcolonial contextualization.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Baay Reggie. 2015. Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.

 • Birney Alfred. 2017. De tolk van Java. 11e druk. Amsterdam: De Geus.

 • Bolwijn Marjon. 2018. “Letterkundige: Jongeren beleven geen plezier aan Couperus en Multatuli dus hertalen en inkorten.” De Volkskrant 14 april 2018.

 • Broek Aart G. 2016. “Het comfort van digitale collecties.” Blogspot Caraïbisch Uitzicht Werkgroep Caraïbische Letteren 8 december 2016. Geraadpleegd op 25 april 2018. <http://werkgroepcaraibischeletteren.nl/het-comfort-van-digitale-collecties/>.

 • Clemencia Joceline. 1989. Het grote camouflagespel van de OPI. Een thematische benadering van de poëzie van Elis Juliana. Antillen Working Papers 14. Leiden: Caraïbische afdeling Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde..

 • Dorleijn Gillis J. Kees van Rees eds. 2006. De productie van literatuur : het Nederlandse literaire veld 1800-2000. Nijmegen: Vantilt.

 • Essed Philomena Isabel Hoving eds. 2005. Dutch Racism. Thamyris Intersecting: Place Sex and Race 27. Amsterdam: Rodopi.

 • Euwijk Jop Frank Rensen. 2017. De identiteitscrisis van Zwarte Piet. Amsterdam: Atlas/Contact.

 • Kempen Michiel van. 1987. De Surinaamse literatuur 1970-1985; een documentatie. Paramaribo: De Volksboekwinkel.

 • Kempen Michiel van. 1998. Kijk vreesloos in de spiegel. Albert Helman 1903-1996. Notities nota’s noteringen. Haarlem: In de Knipscheer.

 • Kempen Michiel van. 2002. Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Deel I. Theoretische bespiegelingen bij literatuurgeschiedschrijving. Opvattingen problemen en een model voor literatuurgeschiedschrijving. Paramaribo: Okopipi.

 • Kempen Michiel van. 2003. Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. 2 dln. Breda: De Geus.

 • Kempen Michiel van. 2011. “Western and Non-western Notions of What Constitutes ‘the Literary Canon.’” Iguana’s Newfound Voices; Continuity Divergence and Convergence in Languages Culture and Society on the ABC-Islands. Proceedings of the ECICC-conference Guyana 2010. Volume I. Eds. Nicholas Faraclas Ronald Severing Christa Weijer Elisabeth Echteld. Curaçao/Puerto Rico: FPI/UNA. 187-202.

 • Kempen Michiel van. 2013a. “Complexities of Non-western Canonization.” Shifting the Compass: Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature. Eds. Jeroen Dewulf et al. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 261-270.

 • Kempen Michiel van. 2013b. “Cómo griesgos y amerindios se encuentran. Sobre el primer texto de un migrante de las Antillas holandesas.” Literaturas caribeñas no hispanoparlantes. Cuadernos de Literatura 30. Ed. Mónica María del Valle Idárraga. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá Departamento de Literatura XV Julio-diciembre 2011 [= 2013]. 351-362.

 • Kempen Michiel van. 2014. “Shattered Heads: On the Earliest Dutch West Indian Migrant’s Text.” Carib-being: Comparing Caribbean Literatures and Cultures. Textxet: Studies in Comparative Literature 77. Eds. Kristian Van Haesendonck Theo D’haen. Amsterdam-Atlanta: Rodopi. 241-252.

 • Kempen Michiel van. 2016. Rusteloos en overal. Het leven van Albert Helman. Haarlem: In de Knipscheer.

 • Leijnse Elisabeth Michiel van Kempen eds. 2001. Tussenfiguren. Schrijvers tussen de culturen. 2e druk. Met een woord vooraf door Gert Oostindie. Amsterdam: Het Spinhuis.

 • Lichtveld Ursy M. Jan Voorhoeve eds. 1958. Suriname: spiegel der vaderlandse kooplieden: een historisch leesboek. Zwolse drukken en herdrukken 22. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink. (2e herz. dr.: Den Haag: Martinus Nijhoff 1980. Nederlandse Klassieken.)

 • Mathijsen Marita. 2003. Naar de letter. Handboek editiewetenschap. 3e druk. Den Haag: Constantijn Huygens Instituut.

 • Neslo Ellen. 2016. Een ongekende stilte. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863. Utrecht: HaEs producties.

 • Nzume Anousha. 2017. Hallo witte mensen. 2e druk. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Oostendorp Marc van. 2018. “Wat een armoe als docent Nederlands Vondel niet kent.” NRC Handelsblad 18 april 2018.

 • Özdil Zihni. 2015. Nederland mijn vaderland. Amsterdam: De Bezige Bij. Horzels.

 • Pattynama Pamela. 2005. ‘…de baai… de binnenbaai…’: Indië herinnerd. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Vossiuspers. (Ook 2009. Van koloniale naar wereldliteratuur? Professorale oraties van Ena Jansen [e.a.]. Ed. Jerzy Koch. Met een inleiding van Theo D’haen en nawoord van Jerzy Koch. Werkwinkel. Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Bibliotheek II. Poznań. 45-63).

 • Ridder Matthijs de. 2018. “Presenteer literatuur als een verhalenmachine.” De Standaard 20 april 2018.

 • Rossum Matthias van. 2015. Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC. Hilversum: Verloren.

 • Rutgers. Wim. 1994. “Schrijven is zilver spreken is goud. Oratuur auratuur en literatuur van de Nederlandse Antillen en Aruba.” Diss. Universiteit Utrecht.

 • Till Willem van. 2018. “Niemand is van nature slaaf en niemand wordt als slaaf geboren.” De Volkskrant 10 april 2018.

 • T’Sjoen Yves. 2018. “Een samenvatting van ‘Max Havelaar’? We moeten geen toegevingen doen aan de luie lezer.” Knack 21 mei 2018.

 • Verboord Marcus. 2003. “Moet de meester dalen of de leerling klimmen? De invloed van literatuuronderwijs en ouders op het lezen van boeken tussen 1975 en 2000.” Diss. Universitet Utrecht. (ICS dissertation series 91).

 • Voorn Etchica. 2017. Dubbelbloed. Haarlem: In de Knipscheer.

 • Wekker Gloria. 2016. White Innocence. Paradoxes of Colonialism and Race. Durham and London: Duke University Press.

 • Wekker Gloria. 2018. Witte onschuld. Paradoxen van kolonialisme en ras. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Witte Theo. 2002. Het oog van de meester: Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van HAVO- en VWO-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Stichting Lezen reeks 12. Delft: Eburon.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 59 59 3
PDF Downloads 49 49 4