Introduction: The Return of the Author to the Field of Dutch Studies

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bax Sander. 2015. De Mulisch Mythe. Harry Mulisch: schrijver intellectueel icoon. Amsterdam: Meulenhoff.

 • _____. 2017a. “Playing God. Harry Mulisch (1927-2010).” Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity 1800 to the Present. Eds. Gaston Franssen and Rick Honings. Amsterdam: Amsterdam University Press. 192-215.

 • _____. 2 Oct. 2017(b). “Over de mediastorm rondom Griet Op de Beecks publieke bekentenis. Leven in de openbaarheid.” Diggit Magazine. 3 Dec. 2017. .

 • _____. 8 Nov. 2017(c). “Charlotte Mutsaers: ‘Ik ben een verteller die mode dat alles waar moet zijn daar heb ik niets mee.’ Over fi ctie ironie en de mediastrategie van Charlotte Mutsaers.” Diggit Magazine. 14 Dec. 2017. .

 • Bax Sander and Odile Heynders. 2016. “Imaginary Scenarios. Literature and Democracy in Europe.” Pivot: A Journal of Interdisciplinary Studies and Thought 5(1): 247-276.

 • Bouwmeester Gerard Nina Geerdink and Laurens Ham. 2015. “Een veelstemmig verhaal. Auteurschap in de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.” Nederlandse Letterkunde 20: 215-236.

 • Braber Helleke van den. 2002. Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940. Nijmegen: Vantilt.

 • Franssen Gaston. 2010. “Literary Celebrity and the Discourse on Authorship in Dutch Literature.” Journal of Dutch Literature 1: 91-113.

 • Franssen Gaston and Rick Honings eds. 2016. Celebrity Authorship and Afterlives in English and American Literature. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • _____. 2017. Idolizing Authorship. Literary Celebrity and the Construction of Identity 1800 to the Present. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 • Geerdink Nina. 2012. Dichters en verdiensten. De sociale verankering van het dichterschap van Jan Vos (1610-1667). Hilversum: Verloren.

 • Gelderblom Arie Jan and Anne Marie Musschoot. 2017. Ongeziene blikken. Nabeschouwing bij de “Geschiedenis van de Nederlandse literatuur.” Amsterdam: Bert Bakker.

 • Ham Laurens. 2015. Door Prometheus geboeid. De autonomie en autoriteit van de moderne Nederlandse auteur. Hilversum: Uitgeverij Verloren.

 • Heynders Odile. 2016. Writers as Public Intellectuals. Literature Celebrity Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

 • Honings Rick. 2016. De dichter als idool. Literaire roem in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker.

 • _____. 2018. Star Authors in the Age of Romanticism. Literary Celebrity in the Netherlands. Leiden: Leiden University Press [to be published].

 • Marx William. 2008. Het afscheid van de literatuur. De geschiedenis van een ontwaarding 1700-2000. Amsterdam: Querido.

 • Moran Joe. 2000. Star Authors. Literary Celebrity in America. London: Pluto Press.

 • Praat Edwin. 2014. Verrek het is geen kunstenaar. Gerard Reve en het schrijverschap. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 259 82 4
PDF Downloads 184 85 5