Voorwoord: Professor Andrzej Borowski

Open access

Abstract

Professor Andrzej Borowski from the Jagiellonian University, whose 70th anniversary we celebrate this year, is a very well known scholar and literature historian, specialised in Old Polish Literature (Middle Ages, Renaissance and Baroque) - and with a background from Classical studies. A lesser known fact is that he also is a scholar active in the field of the Netherlandish (Dutch and Flemish) literature and culture: as author of numerous books and articles about (South) Netherlandish figures from the 16th and 17th century, as supervisor of numerous dissertations or habilitations in the field of the Netherlandish literature and as an inspiring personality in the field of the Netherlandish studies at Polish universities. He can indeed be seen as the Spiritus Litterarum Neerlandicorum in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Borowski Andrzej. 1970. “W sprawie powiązań literackich polsko-niderlandzkich w XVI- -XVII w. O tragedii ‘Divus Stanislaus’ Mikołaja Vernulaeusa i jej związku z ‘Historią’ Marcina Kromera.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie 17: 83-100.

 • _____. 1972. “Sarmackie epitafi um Justusa Lipsjusza.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie 24: 241-253.

 • _____. 1975. “Bohater wypędzony. Z motywow baroku polsko-holenderskiego.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historycznoliterackie 33: 19-132.

 • _____. 1977. “Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturalne i literackie w dobie humanizmu renesansu oraz baroku.” Literatura staropolska w kontekście europejskim. Eds Teresa Michałowska Jan Ślaski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. 233--252.

 • _____. 1982. “Les relations culturelles et litteraires entre la Pologne et les Pays-Bas Meridionaux a l’epoque de la Renaissance.” Slavica Gandensia 2: 7-19.

 • _____. 1984. “Holendersko-polskie związki literackie.” Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 359-360.

 • _____. 1985. “Jan Kochanowski en de Gouden Eeuw van Vlaanderen.” Handelingen van het Internationaal Colloquium ‘Nederlands-Poolse Kulturele Ontmoetingen. Vlaams-Poolse Tijdingen 6/3-4: 97-103.

 • _____. 1987. Pojęcie i problem „Renesansu połnocnego.” Przyczynek do geografi i historycznoliterackiej humanizmu renesansowego połnocnego. Krakow: Uniwersytet Jagielloński.

 • _____. 1988. “De ‘gouden eeuw’ en de Pools-Belgische betrekkingen.” Belgie-Polen. Balans en perspectieven van onderzoek. Ed. Jerzy Rebeta. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 29-46.

 • _____. 1989. “O trwodze rozpaczy i nadziei w Trenach Jana Kochanowskiego.” Jan Kochanowski: interpretacje. Ed. Jan Błoński. Krakow: Wydawnictwo Literackie. 166-176.

 • _____. 1995a. “Co nam dzisiaj po baroku”. Znak 482 (7): 4-9.

 • _____. 1995b. “Związki kulturalno-literackie między Polską a Niderlandami w XVI-XVII w. a formowanie się nowożytnej europejskiej kultury literackiej.” Niderlandyzm w sztuce polskiej. Ed. Teresa Hrankowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 25-36.

 • _____. 1995c. “Literarische und kulturelle Kontakte zwischen den Niederlanden und Polen in der Zeit der Renaissance (16.-17. Jahrhundert).” Der Niederlandische Sprachraum und Mitteleuropa Eds. Leopold R. G. Decloedt Herbert van Uffelen. Wien-Koln-Weimar: Bohlau Verlag. 74-81.

 • _____ ed. 1998. Początek i progres wojny moskiewskiej. Krakow: Universitas.

 • _____. 1999a. Powrot Europy. Krakow: Księgarnia Akademicka.

 • _____. 1999b. “Justus Lipsius and the Classical Tradition in Poland.” Iustus Lipsius - Europae Lumen et Columen. Eds Gilbert Tournoy Jeannine De Landtsheer Jan Papy. Leuven: Leuven University Press. 1-16.

 • _____ ed. 2001. Słownik Sarmatyzmu. Idee pojęcia symbole. Krakow: Wydawnictwo Literackie.

 • _____. 2002 [1992]. Renesans. Krakow: Wydawnictwo Literackie.

 • _____. 2003a. “Polska i Niderlandy w Europie - pierwsze stulecia wspołobecności w Europie i początki wzajemnych powiązań kulturalno-literackich.” www.literaturaniderlandzka.pl. Eds Alicja Mitka Małgorzata Orzeł. Wrocław: Towarzystwo Przyjacioł Ossolineum. 8-14.

 • _____. 2003b. „Cor Europae - Brussels or Warsaw?” For East is East. Liber amicorum Wojciech Skalmowski. Eds Tatjana Soldatjenkova Emmanuel Waegemans. Leuven-Paris-Dudley MA.: Peeters. 161-163.

 • _____. 2007. Iter Polono-Belgo-Ollandicum. Cultural and Literary Relationships between the Commonwealth of Poland and the Netherlands in the 16th and the 17th Centuries. Krakow: Księgarnia Akademicka.

 • _____ ed. 2009. Humanizm. Historie pojęcia. Warszawa: Neriton.

 • _____. 2012. “Zawod polonista.” Portal Edukacyjny Perspektywy. 15 Jan. 2015. .

 • _____. 2014. “Biesiady uczonych czyli o nienasyceniu.” Jubileuszowe Śniadanie Profesorskie Collegium Nowodworskiego. 10 Jan. 2015. .

 • _____ et al. 1978. Historia literatury polskiej w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

 • Curtius Ernst Robert. 1997. Literatura europejska i łacińskie Średniowiecze. Vert. Andrzej Borowski. Krakow: Universitas.

 • Dąbrówka Andrzej. 2001. Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia cywilizacja estetyka. Wrocław: Funna.

 • Kiedroń Stefan. 1993. Andreas Gryphius und die Niederlande. Niederlandische Einfl usse auf sein Leben und Schaffen. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Koch Jerzy. 2002. Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Oczko Piotr. 2013. Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii albo historia pewnej obsesji. Krakow: Collegium Columbinum.

 • Polkowski Marcin. 2012. A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650). Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 • Said Edward Wade. 2003. Orientalism. London: Penguin Books.

 • Szmytka Rafał. 2014. Lecz jako tyran zostanie opuszczony. Niderlandzka myśl polityczna w drugiej połowie XVI wieku. Krakow: Historia Iagellonica.

 • Vries Simmon Philip de. 1999. Obrzędy i symbole Żydow. Vert. Andrzej Borowski. Krakow: WAM.

 • Ziemba Antoni. 2000. Nowe Dzieci Izraela. Stary Testament w kulturze holenderskiej XVII wieku Warszawa: Wydawnictwo Neriton.

 • _____. 2005. Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 299 116 4
PDF Downloads 152 76 4