The Main Correlations of the Hungarian’s Health Status and Food Consumption

Open access

Abstract

It is a general socio-political objective of the mid- and long term food industry development strategy of Hungary to promote healthy food production and consumption. The realization of the strategy of the domestic food industry increasingly promotes healthy eating, for example consuming natural, domestic, fresh ingredients, prepared foods, in order to improve the overall health of the population (EFS, 2014-2020). Our study presents the regional tendencies of staple food consumption in Hungarian regions and the changes in indicators reflecting the health status of the population. Furthermore, our hypothesis states that there is a statistically provable correlation between the annual food consumption of Hungarian households per capita and the health status, on regional level.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barro R. J. 1996. Determinants of economic growth: a cross-country empirical study. NBER Working Paper 5698 Cambridge. http://www.nber.org/papers/w5698.pdf?new_window=1

 • Bloom D. E. - Canning D. - Sevilla J. 2001. The Effect of Health on Economic Growth : Theory and Evidence. (NBER Working Papers 8587).

 • Fogel R. W. 1994. Economic growth population theory and physiology: the bearing of long term processes on the making of economic policy (NBER Working Papers 4638)

 • Földművelésügyi Minisztérium . 2015. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020. 128. p.

 • Káposzta J. - Ritte r K. - Kassai Zs. 2015. Hungarikumok területi jelentőségének vizsgálata különös tekintettel a pálinkára. In Tér és Társadalom vol. 29 2015 no. 4 pp. 139-153.

 • Kollányi Zs. - Imecs O. 2007. Az egészség - befektetés. Az egészségi állapot hatása a gazdasági teljesítőképességre és az életminőségre. Budapest : Demos Magyarország Alapítvány 2007 118 p. ISBN 978-963-8764-9-3-5.

 • Kollega Tarsoly I. (szerk.). 1997. Magyarország a XX. században 2. Természeti környezet népesség és társadalom egyházak és felekezetek gazdaság. Szekszárd : Babits Kiadó 1997 704 p.

 • KSH. 2010. Társadalmi helyzetkép 2010. Budapest : Központi Statisztikai Hivatal 2010.

 • KSH. 2015. A fogyasztói árak alakulása 2014-ben.

 • Maher K. (n.d.). Linear Regression Models. Zayed University Office of Research SPSS for Windows® Workshop Series. 58 p. http://www.zu.ac.ae/main/files/contents/research/training/bivariateandmultiplelinearregression.pdf

 • Nagy A. - Káposzta J. - Nag y H. 2016. The role of Szamos marzipan in the hungarian tourism and gastronomy. In Agricultural Bulletin of Stavropol Region vol. 21 2016 no. 1 pp. 47-50.

 • Nagy H. - Káposzta J. - Kollár K. - Nag y A. 2011. The development prospects of rural areas in the least-developed regions of Hungary. In Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists vol. 13 2011 no. 6 pp. 152-156.

 • Sajtos L. - Mitev A. 2007. SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest : Alinea Kiadó 2007 402 p.

 • Tóth T. - Fogarassy Cs. - Vasa L. - Pércsi K. - Nag y H. - Tornyai E. - Orlovits Zs. 2004. Mezőgazdasági és élelmiszerpiac általános és sajátos vonásai. In Villányi L - Fogarassy Cs (szerk.) : Agrárgazdaságtan I. Gödöllő : SZIE Kiadó 2004 pp. 80-109.

 • Tóth T. - Káposzta J. 2014. Tervezési módszerek és eljárások a vidékfejlesztésben. Elmélet. Gödöllő : SZIE Kiadó 2014 163 p.

 • Vidékfejlesztési Minisztérium : Nemzeti Vidékstratégia 2012-2020 (“A magyar vidék alkotmánya”). 126. p.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 149 48 0
PDF Downloads 84 34 1