New trends in social housing allocation – case study (City of Poznań, Poland)

Katarzyna Suszyńska 1  and Zuzanna Rataj 2
 • 1 Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Poznaniu
 • 2 Uniwersytet Ekonomiczny, Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej, Poznaniu

Abstract

In recent years, the allocation of social housing has undergone a radical change. Local governments as well as housing organisations providing social housing are revising the procedures applied in the field by modifying methods for ranking applications. European experience shows that the general tendency is to replace the traditional allocation mechanism based solely on the criteria of income and needs with the one incorporating (though to a limited extent) the preferences of potential tenants. An example of innovative practice is announcing unoccupied social flats in the press and on the Internet which gives prospective tenants the opportunity to rethink the match between the housing conditions offered and the household’s needs. The aim of the paper is to explore various models of housing allocation used by local governments in EU countries and identify new trends within the field. A special focus is on the local regulations applied in the City of Poznań. Some information applied in the process of preparation of the paper has been obtained while conducting the research project “Social housing and its role in satisfying the housing needs of indigent households in Poland” financed by the National Science Centre (2014/13/N/HS4/02100).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Cole, I., Iqbal, B., Slocombe, L. & Trott, T. (2001) Social engineering or customer choice? Rethinking housing allocations, Chartered Institute of Housing, Coventry.

 • Czischke, D. & Pittini, A. (2007) Housing Europe 2007. Review of social, co-operative and public housing in the 27 EU member states, CECODHAS Housing Europe Observatory, Brussels.

 • Daalen van, G. & Land van der, M. (2008) Next Steps in Choicebased Letting in the Dutch Social Housing Sector’, European Journal of Housing Policy, 8 (3), 317–328. DOI: 10.1080/14616710802256728.

 • Dominiak, W. (2005) Realizacja społecznych celów mieszkalnictwa w krajach Unii Europejskiej. Implikacje dla Polski [in:]: L. Frąckiewicz, ed., Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, IPiSS, Warsaw, 18–45 [in Polish].

 • European Commission (2010) Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission, Brussels.

 • Główny Urząd Statystyczny (2013) Mieszkania – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warsaw. Available from: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/mieszkania-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2011,18,1.html [accessed: 5.04.2018] [in Polish].

 • Habitat for Humanity Poland (2015) Raport: Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Warsaw [in Polish].

 • Haffner, M. & Hoekstra, J. (2006) Housing allocation and freedom of movement: a European comparison, Journal of Economic and Social Geography, 97 (4), 443–451.

 • Harloe, M. (1995) The People’s Home: social rented housing in Europe and America, Blackwell, Oxford.

 • Hoekstra, J. (2010) Divergence in European welfare and housing systems, Delft University of Technology, Delft.

 • Instytut Rozwoju Miast (2015) Informacje o mieszkalnictwie. Wyniki monitoringu za 2014 r., Krakow [in Polish].

 • Korniłowicz, J. (2005) Wybrane elementy polityki mieszkaniowej, Problemy Rozwoju Miast, 4, 48–53 [in Polish].

 • Kullberg, J. (1997) From waiting list to adverts: the allocation of social rented dwellings in the Netherlands, Housing Studies, 12, 393–403.

 • Kullberg, J. (2002) Consumer’s responses to choice based letting mechanism, Housing Studies, 17, 549–579.

 • Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIiB) (2016) Narodowy Program Mieszkaniowy, Załącznik do Uchwały nr 115/2016 Rady Ministrów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warsaw [in Polish].

 • Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) (2012), unpublished survey conducted by the Ministry of Transport, Construction and Management of Marine Areas of the Repubolic of Poland among municipal authorities.

 • Muczyński, A. (2011) Gospodarowanie gminnymi zasobami lokalowymi z perspektywy polityki mieszkaniowej, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19 (2), 7–25 [in Polish].

 • Muzioł-Węcławowicz, A. (2012) Zapotrzebowanie na społeczne mieszkania czynszowe w Polsce w 2012 r., Warsaw [in Polish].

 • Muzioł-Węcławowicz, A. (2015) Problemy mieszkaniowe Polaków a polska polityka mieszkaniowa, [in]: M. Salamon M. & A. Muzioł-Węcławowicz, eds., Mieszkalnictwo w Polsce. Analiza wybranych obszarów polityki mieszkaniowej, Habitat for Humanity Poland, Warsaw, 10–90 [in Polish].

 • Priemus, H. & Dieleman, F. (1999) Social Housing Finance in the European Union: Developments and Prospects, Urban Studies, 36 (4), 623–632.

 • Rada Miasta Poznania (2013) Uchwała Nr XLVII/728/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 26-03-2013 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, Urząd Miasta Poznania, Poznan [in Polish].

 • Rada Miasta Poznania (2016) Uchwała Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania z dnia 07-06-2016 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania, Urząd Miasta Poznania, Poznan [in Polish].

 • Sejm RP (2010) Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020, Kancelaria Sejmu RP, Warsaw [in Polish].

 • Suszyńska, K. (2014) Doświadczenia społecznego budownictwa mieszkaniowego w Szwecji i możliwości ich wykorzystania w Polskiej praktyce, PhD dissertation, unpublished, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) in Poznan [in Polish].

 • Suszyńska, K. (2016) Nowy paradygmat zarządzania społecznymi zasobami mieszkaniowymi w Europie, Studia i Prace WNEiZ US, 45 (1), 49–60 [in Polish].

 • Veer, J. (2007) Fact sheet woonruimtebemiddeling 2006, stadsregio Amsterdam [Fact sheet housing allocation 2006, Amsterdam region], Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, Amsterdam [in Dutch with English summary].

 • Zaniewska, H. & Thiel, M. (2005) Mieszkania dla ubogich w Polsce w świetle rządowego programu pilotażowego, Problemy Rozwoju Miast, 3, 5–23 [in Polish].

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search