Elbe River Waterway – Economic and Social Benefits

Open access

Abstract

For a very long time the river Labe belongs to the transport ways with an unmistakable impact. Along the river Labe as well as along other inland water ways the commerce was spread and the towns lying on the river of Labe got the state of Hanza towns.. In the first half of the 19th century the railways transport in corridor Hamburg - Berlin - Dresden - Ústí nad Labem - Praha began competing with the water transport in this relation. So far the water cargo transport in this relation did not have competition. At present the water transport is on the edge of interest from the side of the government, investors and transporters. The reasons are clear. That is why that the infrastructure quality does not respond the transport requirements for the 21th century, the highway and railway networks are not finished, the trimodal reloading terminals absence. Usually that is why the inland water transport is not included into the logistic processes

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] BÍNA L. & al. Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín Zbožové proudy a dopravní koridory mezi Českou republikou a Evropou. Etapa I Analýza zbožových proudů do a z České republiky v návaznosti na Evropu. Etapa II Analýza dopravních sítí a prognóza kapacity dopravních sítí. Directorate of Czech Waterways project. Prague 2009 číslo projektu 327 520 0007.

 • [2] BÍNOVÁ H. Value Engineering and its Application in the Design and Implementation of a Logistics Center Transactions on Transport Sciences Volume 7 Issue 2 ISSN 1802-9876 (print) ISSN 1802-971X (online) 2014 pp 59-72

 • [3] CEMPÍREK V. & kol. Logistická centra. Ed. 1. Pardubice Jan Perner Institute 2010 137 pp ISBN 978-89-86530-70-3.

 • [4] ČÁBELKA J. & kol. Podrobné zhodnocení trendů vývoje vodní dopravy ve vazbě na legislativu EU 2004 93 pp. číslo projektu P90/230/001.

 • [5] HERIAN V. Ekonomická a společenská efektivnost labské vodní cesty DP 2013 112 pp.

 • [6] NOVÁKOVÁ H. Methodology of transportation project management Journal of System of Integration ISSN 1804-2724 Vol 4. No 3(2013) pp. 30-37.

 • [7] NOVÁKOVÁ H. BÍNA L. Investment Project - Hub Logistic Terminal in Pardubice linked to European Transport Corridors - Case Study. Congress Proceedings of Carpathian Logistics Congress CLC´ 2012 [CD/ROM] ISBN 978-80-87294-33-8 November 7th - 9th 2012 Priessnitz Spa Jesenik CZ.

 • [8] PASTOR O. Systems Relationship: Theory and Technology of Transport - Logistics - Economy Multidisciplinary academic research ISBN 978-80-260-2184-1 2012 5 pp.

 • [9] PASTOR O. Možnosti aplikací kvantitativních metod v problematice vazeb technologie dopravy a logistiky Ekonomická univerzita Bratislava [CD/ROM] ISBN 978-80-225-3646-2 2013 4 pp.

 • [10] PASTOR O. Volba délky horizontu predikce u prediktivního řízení pro logistické problémy Nové železniční trendy ISBN 1210-3942 2013 2 pp.

 • [11] ŠTĚDROŇ B. Prognostické metody a jejich aplikace BECK C.H. ISBN 978-80-7179-174-4 2012 pp. 49-94

 • [12] ŠTĚDROŇ B. Forecast for Artificial Intelligence FUTURIST (USA) ISSN 0016-3317 March-April 2004 pp. 24-25 [13] TREMOVE database version 2.7b. Leuven: Transport & Mobility 2010

 • [14] PLANCO Consulting GmbH. Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der Verkehrsträger Straße Bahn und Wasserstraße 2007 available from: http://www.wsv.de/wsdo/service/Downloads/Verkehrstraegervergleich_Gutachten_komplett.pdf

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 204 96 1
PDF Downloads 109 63 0