A Touristic Concept of Land Management of Zaklików’s Reservoir Based on its Natural Values (South-Eastern Poland)

Joanna Sender 1 , Weronika Maślanko 1 , and Milena Kuk 1
 • 1 University of Life Science of Lublin, Department of Landscape Ecology and Nature Protection, B., Dobrzańskiego Street 37, Lublin, 20-262, Poland

Abstract

The aim of the study was to determine actions towards enrichment of natural aspects of the water reservoir in Zaklików, with consideration of nature protection and social needs. For this purpose, physical and chemical parameters of the reservoir, floristic and physiognomic characteristics of the area, cartographic analysis of land use, natural and touristic valorisation, and the concept of tourism development of the area were considered. The reservoir, based on the ESMI index, rated as moderate ecological status. The highest natural and tourist values, as well as the highest intensity of conflict between them, were located in the north-eastern and central part of the study area. Based on all analyzes, a concept of development of the study area was created, consistent with the local development plan.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bieńczyk G., 2003 ‒ Krajoznastwo i jego związki turystyką, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa, 208. (in Polish)

 • 2. Boud-Bovy M., 1982 ‒ New Concepts in Planning for Tourism and Recreation, Tourism Management, 3, 308-313.

 • 3. Chmielewski T. J. (ed.), 2012 ‒ Systemy krajobrazowe, Struktura-funkcjonowanie-planowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 408. (in Polish)

 • 4. Ciecierska H., Kolada A., Soszka H. and Gołub M., 2010 ‒ A method for macrophyte-based assessment of the Ecological Status of Lakes, Developed and Implemented for the Purpose of Environmental Protection in Poland, BALWOIS, Ohrid, Republic of Macedonia, 25, http://dewelopment.eu/p/Ciecierska_Macrophyte_method_BALWOIS2010.pdf.

 • 5. Cowell M., 2007 ‒ Future land use change in a traditionally farmed landscape in eastern Europe, Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 4, 199-216.

 • 6. Dzwonko Z., 2007 ‒ Przewodnik do badań fitosocjologicznych, Wyd. Sorus, 310. (in Polish)

 • 7. Gaworecki Władysław W., 2007 ‒ Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa, 424. (in Polish)

 • 8. Gurdak W., Matyka A., Komada D., Grądziel A., Rakuś J., Mróz M., Sadecki J., Wiącek J., Kocoń J., Skalska E., Rzepka M. and Morawski J. 2013 ‒ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaklików, www.zaklikow.pl, 185. (in Polish)

 • 9. Kowalczyk A., 2000 ‒ Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 287. (in Polish)

 • 10. Kożuchowski K., 2005 ‒ Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo, Kurpisz, Poznań, 200. (in Polish)

 • 11. Kruczek Z., 2012 ‒ Geografia atrakcji turystycznych Polski, Wyd. FKU, Proksenia, Kraków, 304. (in Polish)

 • 12. Lijewski T., Mikułowski B. and Wyrzykowski J., 2008 ‒ Geografia turystyki Polski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 383. (in Polish)

 • 13. Matuszkiewicz W., 2013 ‒ Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 509. (in Polish)

 • 14. Migoń P., 2012 – Geoturystyka, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 197. (in Polish)

 • 15. Młynarczyk Z. and Zajadacz A., 2008 ‒ Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, I, Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, Wyd. Nauk, UAM, Poznań, 256. (in Polish)

 • 16. Poskrobko B., Poskrobko T. and Skiba K., 2007 ‒ Ochrona bioróżnorodności, Polskie, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 272. (in Polish)

 • 17. Rogalewski O., 1979 ‒ Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 159. (in Polish)

 • 18. Sender J., 2012a ‒ The dynamics of macrophytes in a lake in an agricultural landscape, Limnological Review, 2, 93-100.

 • 19. Sender J., 2012b ‒ Quantitative investigations of vascular flora in deep and shallow eutrophic lake, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania, Środowiska, 9, 215-223.

 • 20. Sessa A., 1983 ‒ Elements of Tourism Economic, Routledge, London, 186.

 • 21. Water Framework Directive 2000/60/EC, 2000.

 • 22. Zajadacz A., 2009 ‒ Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, III, Walory i atrakcje turystyczne, Potencjał turystyczny, Plany rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 208. (in Polish)

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search