Phenology and biometrics of Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon (Passeriformes: Sylviidae) in Romania

Open access

Phenology and biometrics of Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon (Passeriformes: Sylviidae) in Romania

A complete list of all records on the Moustached Warbler (Acrocephalus melanopogon) available in Romania was compiled from literature and completed with new records based on field studies, examination of museum collections and data gathered from ringing campaigns of Romanian Ornithological Ringing Centre during 1990 - 2010. The record review is complemented by distribution map. Biometric data of caught specimens are presented and supplemented by data from the literature of other specimens from Romania.

ALLEON, A., 1886 - Memoire sur les oiseaux observes par Le Comte A. Alleon dans la Dobrodja et la Bulgarie. Ornis, 2 (3): 397-428.

BECZY, L., 1971 - Catalogue of the Oological collection of the Museum in Oradea. Criş - Rivers Region Museum, Oradea, 225 pp.

BECZY, L., 1975 - Date noi asupra activităţii ornitologice a lui Ladislau Dobay. Nymphaea, 3: 267-283. Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea. (in Romanian)

CĂTUNEANU, I., 1999 - Istoricul cercetărilor efectuate pe teritoriul României asupra migraţiei păsărilor prin metoda inelărilor, până la înfiinţarea Centralei Ornitologice Române, şi fazele acesteia de dezvoltare în perioada 1939-1970. Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, 8. Cluj, 117 pp. (in Romanian)

CIOCHIA, V., 1992 - Păsările clocitoare din România. Atlas. Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 386 pp. (in Romanian)

CRAMP, S., D. BROOKS, 1992 - The Birds of the Western Palaearctic, 6: 1-736. Oxford University Pres.

DOMBROWSKI, R., 1912 - Ornis Romaniae. Die vogelwelt rumanien's Systematisch und Biologisch-Geographisch beschrieben, Bucharest, 872 pp.

DVORAK, M., 1997 - Acrocephalus melanopogon. P. 568. In: W. Hagemeijer, M. Blair (eds.), The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance, T & A D Poyser, London, 903 pp.

FRIVALDSZKY, J., 1891 - Aves Hungariae. Enumeratio systematica Avium Hungariae cum notis brevibus biologicis, locis inventionis virorumque a quibus oriuntur. Budapest, 197 pp.

ILIEVA, M., V. DELOV, P. ZEHTINDJIEV, 2007 - Acrocephalus melanopogon. Pp. 476-477. In: P. Iankov, (ed.), Atlas of Breeding Birds in Bulgaria. Bulgarian Society for the Protection of Birds, Conservation Series, Book 10. Sofia, BSPB.

ION, C., I. ION, 2002 - Aspecte ecologice privind speciile genului Acrocephalus (Familia Sylviidae) - Clasa Aves. Analele Banatului, Ştiinţele Naturii: 35-44. (in Romanian)

JUST, B., P. WEBER, 1992 - Ornithologische Beobachtungen in Histria - Donaudelta / August - September 1992. Buletin de informare. Societatea Ornitologică Română, 3: 5-7.

KALOCSA, B., E. A. TAMAS, M. MARINOV, 2007 - Preliminary evaluation of the data gathered during bird ringing at the Grindul Lupilor Ornithological Monitoring Centre, in August 2004, 2005 and 2006. Scientific Annals of the Danube Delta Institute, 13: 35-44.

KEVE, A., 1973 - Auszug aus den ornithologischen Tagebuchern Dr. N. Vasvari aus Siebenburgen. Beiträge zur Vogelkunde, 19 (2-3): 194-206. (cited after Klemm & Kohl, 1988)

KISS, A., 1999 - Avifauna din zonele umede ale Banatului. Edit. Mirton, Timişoara, 260 pp. (in Romanian)

KISS, A., 2005 - Dionisie Linţia (1880-1952) Colecţia ornitologică. Edit. Cosmopolitan Art, Timişoara, 240 pp. (in Romanian)

KLEMM, W., ŞT. KOHL, 1988 - Die Ornis Siebenburgens. Studia Transylvanica Band 8/III, 469 pp.

KOVATS, K., L. LORINCZ, 1992 - Observaţii ornitofaunistice în zonele umede din împrejurimile oraşului Aiud. Buletin de informare, Societatea Ornitologică Română, 1: 8. (in Romanian)

LAIU, L., 1992 - Situaţia inelărilor efectuate în anul 1991 de inelatorii Centralei Ornitologice Române. Buletin de informare, Societatea Ornitologică Română, 3: 3-4. (in Romanian)

LEHRER, A., M. LEHRER, 1990 - Cartografierea faunei şi florei României (Coordonate arealografice). Edit. Ceres, Bucureşti, 290 pp. (in Romanian)

LEISLER, B., 1973 - Die Jahresverbreitung des Mariskensangers (Acrocephalus melanopogon) nach Beobachtungen und Ringfunden. Die Vogelwarte, 27 (1): 24-39.

LINŢIA, D., 1944 - Catalogul sistematic al Faunei Ornitologice Române, cu deosebită consideraţie la Materialul indigen din Muzeul Banatului "Secţia - ornitologică Prof. D. Linţia" a Municipiului Timişoara. Institutul de Arte Grafice "Ardealul" Timişoara, 166 pp. (in Romanian)

LINŢIA, D., 1946 - Păsările României Tom. 1, (translated, adapted and completed of Dombrowski, R. 1912 - Ornis Romaniae). Fundaţia Pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 435 pp. (in Romanian)

LORINCZ, L., 1980 - Catalogul sistematic al colecţiei ornitologice a muzeului de ştiinţele naturii Aiud. Manuscript (cited after Klemm & Kohl, 1988) (in Romanian)

MUNTEANU, D., 2006 - The Danube Delta Avifauna. Pp. 367-398. In: C. Tudorancea, M. Tudorancea (eds), Danube Delta Genesis and Biodiversity. Backhuys Publishers, Leiden, 444 pp.

MUNTEANU, D., A. PAPADOPOL, P. WEBER, 2002 - Atlasul păsărilor clocitoare din România, 2nd edition, Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, 16, Cluj-Napoca, 152 pp.

NADRA, E., 1962 - Rezervaţia ornitologică de la Satchinez. Ocrotirea Naturii, 6: 51-62. (in Romanian)

NADRA, E., 1972 - Catalogul sistematic al Colecţiei Ornitologice a Muzeului Banatului Timişoara 1878 - 1970. Timişoara, 154 pp. (in Romanian)

PAPADOPOL, A., M. TĂLPEANU, 1987 - Le catalogue des collections ornithologiques provenant de Roumanie, conservées au Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa" de Bucharest. Charadriiformes-Passeriformes. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 29: 213-316.

PASPALEVA, M., M. TĂLPEANU, 1980 - Considérations sur les populations des passériformes du Delta du Danube. I. Populations des passériformes des rouselieres. Travaux du Muséum d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 21: 227-348.

PEARSON, D., 2006 - Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon. Pp. 616-617. In: J. del Hoyo, A. Elliott, D. Christie (eds), Handbook of the Birds of the World. Vol. 11. Old World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx Edicions, Barcelona.

RADU, D., 1974 - L'avifaune nidificatrice du Delta du Danube (Roumanie). Aves, 11 (2): 73-118.

RADU, D., 1979 - Păsările din Delta Dunării. Edit. Academiei R.S.R., 190 pp. (in Romanian)

RASAJSKI, J., A. KISS, 2004 - Ptice Banata. Gradski Muzej Vrsac, 383 pp.

SALMEN, H., 1982 - Die Ornis Siebenburgens. Beitrage zu einer Monographie der Vogelwelt dieses Landes. Studia Transylvanica, Band 8/II: 455-956.

SCEGOLEV, I., M. MARINOV, 1997 - Speciile de paseriforme din zonele umede de pe litoralul vestic al Mării Negre. Analele Ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării, 6-1: 97-99. (in Romanian)

SCHENK, J., 1917 - Fauna Regni Hungariae. Aves. Budapest. (cited after Leisler, 1973)

SVENSON, L., 2006 - Identification guide to European Passerines. Stockholm, 368 pp.

VAUCHER, C., 1975 - Notes sur les vertèbres et les milieux naturels du Delta du Danube et de la Dobroudja. Genève, 55 pp.

WEBER, P., 1991 - Tabăra de inelare şi observaţii ornitologice Histria august - septembrie 1991. Buletin de informare, Societatea Ornitologică Română, 4: 4-5. (in Romanian)

WEBER, P., 1993 - Lista păsărilor inelate / recapturate. Tabăra ornitologică Histria 1993. Buletin de informare, Societatea Ornitologică Română, 3: 13. (in Romanian)

WEBER, P., 1995 - Tabăra de observaţii ornitologice şi inelări Histria 22.08 - 10.09.1994. Buletin de informare, Societatea Ornitologică Română, 1: 2-3. (in Romanian)

WEBER, P., D. MUNTEANU, A. PAPADOPOL, 1994 - Atlasul provizoriu al păsărilor clocitoare din România. Publicaţiile Societăţii Ornitologice Române, 2, Mediaş, 148 pp. (in Romanian)

Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa”

The Journal of “Grigore Antipa” National Museum of Natural History

Journal Information

CiteScore 2018: 0.19

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.114
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.095

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 151 115 13
PDF Downloads 63 59 7