Identification and Evaluation of Factors Influencing Sports Fan Attendance at International Events: Volleyball Case Study

Open access

Abstract

The article presents unpublished results of research conducted among fans at the 2014 FIVB Volleyball Men’s World Championship (1618 respondents to a direct questionnaire survey). Its aim is to describe selected motives and barriers to attendance at international sports events. The analysis attempts to obtain information about the importance of particular factors and barriers for respondents, their relative importance and to derive a model from the correlation between these variables to explain the attendance of fans at international sports events.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ahn S.C. Lee Y.H. (2014). Major league baseball atten-dance: Longterm analysis using factor models. Journal of Sports Economics15 (5) 451-477. DOI: https://doi.org/10.1177/1527002514535171

 • Anthony T. Kahn T. Madison B. Paul R. Weinbach A. (2014). Similarities in fan preferences for minor-league baseball across the American Southeast. Journal of Economics & Finance38 (1) 150-163. DOI: https://doi.org/10.1007/s12197-011-9214-7

 • Fairley S. (2009). The role of the mode of transport in the identity maintenance of sport fan travel groups. Journal of Sport & Tourism14 (2/3) 205-222 2009. DOI: https://doi.org/-10.1080/14775080902965231

 • Fink J.S. Parker H.M. (2009). Spectator motives: why do we watch when our favourite team is not playing? Sport Marketing Quarterly18 210-217.

 • Fink J.S. Trail G.T. Anderson D.F. (2002). Environmental factors associated with spectator attendance and sport consumption behavior: Gender and team differences. Sport Marketing Quarterly11 8-19.

 • Funk D.C. Filo K. Beaton A.A. Pritchard M. (2009). Measuring the motives of sport event attendance: Bridging the academic-practitioner divide to understanding behavior. Sport Marketing Quarterly18 (3) 126-138.

 • Hadzik A. (2014). Turystyka sportowa ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych widowisk sportowych. Katowice: Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach.

 • Hadzik A. (2016). Uwarunkowania rekreacyjnego uczestnictwa w sporcie kibiców międzynarodowych widowisk sportowych. Kraków: European Association For Security.

 • Hadzik A. Bartík P. (2012). The chosen factors of attending in international sports events on the example of football basketball and volleyball games in Poland. Exercitatio Corpolis-motus-salus. Slovak Journal of Sport Sciences1 (4) 141-149.

 • Hadzik A. Ryśnik J. Tomik R. (2015). Determinanty uczestnictwa w międzynarodowych widowiskach sportowych: w świetle wyników badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu379 75-86. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.379.07

 • Kachniewska M. Nawrocka E. Niezgoda A. Pawlicz A. (2012). Rynek turystyczny ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

 • Kaczmarek J. Stasiak A. Włodarczyk B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł organizacja zarządzanie. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

 • Kazimierczak M. Malchrowicz-Mośko E. (2013). Turystyka sportowa – specyfika i trendy rozwojowe. Folia Turistica28 (1) 67-90.

 • Kemper C. Breuer C. (2015). What factors determine the fans’ willingness to pay for Bundesliga tickets? An analysis of ticket sales in the secondary market using data from ebay.de. Sport Marketing Quarterly24 (3) 142-158.

 • Kim Y.K. Trail G.T. (2010). Constraints and motivators: A new model to explain sport consumer behavior. Journal of Sport Management24 190-210. DOI: https://doi.org/10.1123/jsm.24.2.190

 • Klisiński J. (2011). Rynek dóbr i usług sportowych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH.

 • Kramer J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWE.

 • Kruger M. Saayman M. (2012). Why do fans attend world wrestling entertainment? South African Journal for Research in Sport Physical Education & Recreation34 (2) 63-81.

 • Milne G.R. McDonald M.A. (1999). Sport marketing: managing the exchange process. Sudbury MA: Jones and Bartlett Publishers.

 • Mohan L. Thomas L. (2012). The impact of distance on fans’ intentions to attend team sporting events: A case study of fans of the Carolina Hurricanes of the United States National Hockey League. Annals of Leisure Research15 (3) 296-309. DOI: https://doi.org/10.1080/11745398.2012.693041

 • Neale L. Funk D. (2006). Investigating motivation attitudinal loyalty and attendance behaviour with fans of Australian Football. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship7 (4) 307-317.

 • Nishio T. (2014). The constraint factors of potential international sports fan tourists. Journal of Vacation Marketing20 (2) 137-147. DOI: https://doi.org/10.1177/1356766713496420

 • Pilarczyk B. Mruk H. (2006). Kompendium wiedzy o marketingu. Warszawa: PWN.

 • Pitts B.G. Stotlar D.K. (2002). Fundamentals of sport marketing. Morgantown: Fitness Information Technology.

 • Robinson M. Trail G.T. (2005). Relationships among spectator gender motives and points of attachment in selected intercollegiate sports. Journal of Sport Management19 58-80. DOI: https://doi.org/10.1123/jsm.19.1.58

 • Ryśnik J. Żylak D. Tomik R. (2018). Propozycja skali pomiarowej motywacji kibiców do konsumpcji turystyki sportowej. Raport z badań pilotażowych. Folia Turistica48 87-116. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.7693

 • Shapiro S.L. Drayer J. (2014). An examination of dynamic ticket pricing and secondary market price determinants in Major League Baseball. Sport Management Review17 145-159.

 • Simmons J.M. Popp N.K. McEvoy C.D. Howell S.M. (2018). Using fan passion to investigate constraints to student attendance at college football games. Journal of Intercollegiate Sport11 (2) 193-213.

 • Sloan L.R. (1989). The motives of sports fans. In: J.H. Goldstein (ed.) Sports games and play: social & psychological viewpoints (pp. 175-240). 2nd edition. Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Smith A.C.T. Stewart B. (2007). The travelling fan: understanding the mechanisms of sport fan consumption in a sport tourism setting. Journal of Sport & Tourism12 (3-4) 155-181. DOI: https://doi.org/10.1080/14775080701736924

 • Standeven J. De Knop P. (1999). Sport tourism. Champaign: Human Kinetics.

 • Steczkowski J. (1995). Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno-społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Surdam D.G. (2009). What brings fans to the ball park? Evidence from New York Yankees’ and Philadelphia Phillies’ financial records. Journal of Economics35 (1) 35-47.

 • Szczechowicz B. (2015). Łączenie wartości turystyki i sportu w świetle analizy ofert rynkowych. In: M. Kazimierczak (ed.) Turystyka sportowa. Społeczno-kulturowy potencjał i perspektywy rozwoju (pp. 41-54). Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego.

 • Trail G.T. James J.D. (2001). The motivation scale for sport consumption: Assessment of the scale’s psychometric properties. Journal of Sport Behavior24 (1) 108-127.

 • Trail G.T. Anderson D.F. Fink J.S. (2002). Examination of gender differences in importance and satisfaction with venue factors at intercollegiate basketball games: Effects on future spectator attendance. International Sports Journal6 51-64.

 • Trail G.T. Fink J.S. Anderson D.F. (2003). Sport spectator consumption behavior. Sport Marketing Quarterly12 8-17.

 • Wann D.L. Schrader M.P. Wilson A.M. (1999). Sport fan motivation: questionairre validation comparison by sport and relationship to athletic motivation. Journal of Sport Behaviour22 (1) 114-139.

 • Weed M. Bull C. (2004). Sports tourism: participants policy and providers. Oxford: Elsevier.

 • Wojdakowski P. (2008). Bariery uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej. In: W.W. Gaworecki Z. Mroczyński Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia (pp. 435-445). Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

 • Wojdakowski P. (2011). Determinanty uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej. Phd thesis. Częstochowa: Politechnika Częstochowska.

 • Won J. Kitamura K. (2007). Comparative analysis of sport consumer motivations between South Korea and Japan. Sport Marketing Quarterly16 93-105.

 • Yu C.-C. (2010). Factors that influence international fans’ intention to travel to the United States for sport tourism. Journal of Sport & Tourism15 (2) 111-137. DOI: https://doi.org/10.-1080/14775085.2010.498249

 • Zakrzewska M. (1994). Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 20 20 16
PDF Downloads 27 27 23