The ‘Dissonant’ Heritage of Nowa Huta’s Shelters: Between Education and Entertainment

Open access

Abstract

The following article attempts to show how the heritage space of Nowa Huta undergoes gradual transformation under the influence of tourism. An example, which is going to be examined, is a new tourist route presenting the heritage of shelters at Nowa Huta. The context for this discussion is the concept of edutainment, which is a form of education through entertainment. It will be discussed that the inclusion of entertainment elements in the process of dissonant heritage interpretation, is a solution that facilitates noticing ambivalences resulting from the complex nature of the past, and thus contributes to more profound understanding and opens a space for the acceptance of the heritage.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ashworth G. (2002). Holocaust tourism: The experience of Kraków-Kazimierz. International Research in Geographical and Environmental Education11 (4) 363-367.

 • Banaszkiewicz M. (2018). Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego.

 • Bauman Z. (1996). From pilgrim to tourist − or a short history of identity. In: S. Hall P. du Gay (eds) Questions of cultural identity (pp. 18-36). London: SAGE Publications.

 • Boorstin D. (1964). The image: A guide to pseudo-events in America. New York: Harper & Row.

 • Caulton T. (2006). Hands-on exhibitions: Managing interactive museums and science centres. London: Routledge.

 • Combs J.E. (2000). Play world: The emergence of the new ludenic age. Westport: Greenwood Publishing Group.

 • Dzieszyński R. Franczyk J. (2006). Encyklopedia Nowej Huty. Kraków: Wyd. Towwarzystwa Słowaków w Polsce.

 • Falk J.H. Dierking L.D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Plymouth: Rowman & Littlefield.

 • Gądecki J. (2012). I love NH. Gentryfikacja starej części Nowej Huty. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

 • Gaweł Ł. (2014). Poprzemysłowe dziedzictwo kulturowe a rozwój turystyki. Zastosowanie modelu AUDEE do oceny industrialnych atrakcji turystycznych. Turystyka Kulturowa11 53-67.

 • Gaweł Ł. Kostera M. (eds) (2018). Etnografie instytucji dziedzictwa kulturowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-skiego.

 • Golonka-Czajkowska M. (2013). Nowe miasto nowych ludzi. Mitologie nowohuckie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Holzer J. (2012). Europa zimnej wojny. Kraków: Znak. Hooper-Greenhill E. (2007). Museums and education: Purpose pedagogy performance. London: Routledge.

 • Huizinga J. (1997). Homo ludens: zabawa jako źródło kultury. Translated by M. Kurecka W. Wirpsza. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.

 • Jagło P. Lempart M. (2013). Nowa Huta 1949+. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

 • Kantor R. Paleczny T. Banaszkiewicz M. (eds) (2011). Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Klaś J. (2016). Ochrona dziedzictwa kulturowego Nowej Huty − między teorią a praktyką. In: Ł. Gaweł W. Pokojska A. Pudełko (eds) Zarządzanie dziedzictwem. Problemy obszary definicje (pp. 254-284). Kraków: Wydawnictwo Attyka.

 • Klaś J. (ed.) (2018). Nowa Huta. Architektoniczny portret miasta drugiej połowy XX wieku. Kraków: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.

 • Knudsen B. (2010). The past as staged-real environment: Communism revisited in the crazy guides communism tours Kraków Poland. Journal of Tourism and Cultural Change8 (3) 139-153.

 • Lebow K. (2013). Unfinished utopia: Nowa Huta stalinism and Polish society 1949-56. Ithaca–London: Cornell University Press.

 • Majewska E. (2007). Nowa Huta as a utopian project: A sketch on political imagination. In: M. Kaltwasser E. Majewska J. Szreder (eds) Futuryzm miast przemysłowych. 100-lecie Nowej Huty i Wolfsburga (pp. 17-25). Kraków: Korporacja Ha!Art.

 • Mierzwa T. (2015). Schrony Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w Nowej Hucie. Światowid2 141-160.

 • Mierzwa T. Semik Z. (2015). Nuclear threat. Shelters in Nowa Huta. Kraków: Muzeum PRL-u.

 • Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Retrieved from: https://www.muzeumkrakowa.pl/oddzialy/muzeum-nowej-huty (14.02.2019).

 • Muzeum PRL-u. Retrieved from: www.mprl.pl (10.02.2019).

 • Nuclear threat. Shelters in Nowa Huta (2015). Retrieved from: http://www.mprl.pl/wystawy/152/nuclear-threat.-shelters-in-nowa-huta.html (14.02.2019).

 • Okoń W. (1995). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Wyd. ŻAK. Paleczny T. Kantor R. Banaszkiewicz M. (eds) (2012). Kultura zabawy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Parry R. (2013). Museums in a digital age. London: Routledge.

 • Pfaffenberger B. (1983). Serious pilgrims and frivolous tourists: The chimera of tourism in the pilgrimages of Sri Lanka. Annals of Tourism Research10 (1) 57-74.

 • Pine J. Gilmore J. (1999). The experience economy: Work is theatre an every business a stage. Boston: Harvard Business School Press.

 • Postman N. (2000). Amusing ourselves to death: Public discourse in the age of show business. London: Penguin Books.

 • Poźniak K. (2014). Nowa Huta: Generations of change in a socialist model town. Pittsburgh: Pittsburgh University Press. Robinson M. Picard D. (eds) (2016). Emotion in motion: Tourism affect and transformation. London: Routledge.

 • Salazar N. (2010). Envisioning eden: Mobilizing imaginaries in tourism and beyond. Oxford: Berghahn Book.

 • Salwiński J. Sibila L.J. (eds) (2008). Nowa Huta – przeszłość i wizja. Studium muzeum rozproszonego. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

 • Selwyn T. (ed.) (1996). The tourist image: Myths and myth making in tourism. Chichester: John Wiley & Son.

 • Smith L. (2006). Uses of heritage. Oxford: Routledge.

 • Smith M. Hall D. (2006). Enlargement implications for European tourism. In: D. Hall M. Smith B. Marciszewska Tourism in the new Europe: The challenges and opportunities of EU enlargement (pp. 32-43). Wallingford: CABI.

 • Stenning A. Smith A. Rochovská A. Świątek D. (2010). Domesticating neo-liberalism. Spaces of economic practice and social reproduction in post-socialist cities. Chichester: Wiley-Blackwell.

 • Tilden F. (1957). Interpreting our heritage. Principles and practices for visitor services in parks museums and historic places. Chapel Hill: University of North Carolina Press.

 • Tunbridge J.E. Ashworth G.J. (1996). Dissonant heritage: The management of the past as a resource in conflict. Chichester– New York: Wiley & Son.

 • Urry J. Larsen J. (2011). The tourist gaze 3.0. London: Routledge.

 • Whigham K. (2014). Performing and future (in) performing a past – Identity cultural performances and the Utopian impulse. Tourist Studies14 (2) 203-224.

 • Xie P.F. (2015). Industrial heritage tourism. Bristol: Channel View Publications.

 • Zarzycka K. (2013). Pełny scenariusz wystawy oraz projekt aranżacji wystawy „Trasa turystyczna po schronach Nowej Huty” w pomieszczeniach budynku przy Osiedlu Szkolnym 22 (obecna biblioteka) wraz ze schronem oraz schronach w budynkach na Osiedlu Szkolnym 9 37 Osiedlu Krakówiaków 43 realizowanym w ramach projektu „Muzeum PRL − Podziemna Nowa Huta”. Kraków (unpublished material commissioned by the PRL Museum).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 134 134 11
PDF Downloads 121 121 9