A Town Overshadowed by a Museum: Problems of Tourism Development in Oświęcim

Open access

Abstract

The article presents issues of tourism development in Oświęcim – a town that remains in the shadow of the former genocide site of Auschwitz-Birkenau Concentration Camp. The authors’ aim is to present the results of research on the image of the town, as well as activities leading to a change of the unfavourable image of Oświęcim: “a town overshadowed by a museum”. They are included in “The Strategy for Tourism Development in Oświęcim, 2018-2030”, developed with the support of the authors of this article. The paper also presents an analysis of tourism development and tourist assets with respect to using them to create a supplementary offer for tourists visiting the Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Banaszkiewicz M. (2018). Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Bartyzel B. Sawicki P. (eds) (2016). Nowa wystawa główna: pamięć świadomość odpowiedzialność. New main exhibition: remembrance awareness resposnibility. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau.

 • Berbeka J. (2012). Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego. In: J. Barbeka (ed.) Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (pp. 5-177). Kraków: Wydawnictwo Proksenia.

 • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu / Auschwitz Jewish Center. Retrieved from: www.ajcf.org (06.02.2019).

 • Davidson R. (1996). Turystyka. Warszawa: PAPT.

 • Folga R. (2011). Kreowanie wizerunku miast-pomników szczególnie naznaczonych przez historię. In: A. Grzegorczyk A. Kochaniec (eds) Kreowanie wizerunku miast (pp. 181-205). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

 • Jenkins O. (2003). Photography and travel brochures: The circle of representation. Tourism Geographies5 (3) 305-328.

 • Komsta A. (2013). Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce. Turystyka Kulturowa53 60-62.

 • Kruczek Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen typologia metody badań. Kraków: Proksenia.

 • Kruczek Z. (2017). Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011-2015. Dynamika trendy studia przypadków. Kraków: Proksenia.

 • Kruczek Z. Walas B. (2010). Promocja i informacja w turystyce. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.

 • Leask A. Fyall A. (2006). Researching the management of visitor attractions: International comparative studies. Tourism Recreation Research 31 (2) 23-32.

 • Memorial Auschwitz Birkenau. Miejsce pamięci. (2017). Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau.

 • Nawrocka E. (2013). Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

 • Niemelä T. (2010). Motivation factors in dark tourism case: House of terror. Lahti University of Applied Science Degree Programme in Tourism and Hospitality Management. Bechelor’s thesis.

 • Niezgoda A. (2017). Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca. Marketing i Zarządzanie1 (47) 221-228.

 • Piper F. (2010). Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Seaton A.V. (1966). Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies2 (4) 234-244.

 • Seweryn R. (2012). Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie w latach 2008-2012. In: J. Berbeka (ed.) Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (pp. 85–106). Kraków: Proksenia.

 • Stone P.R. (2006). A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites attractions and exhibitions. Tourism: An Interdisciplinary International Journal54 (2) 145-16.

 • Strategia rozwoju turystyki w Oświęcimiu na lata 2018-2030 (2018). Oprac. A. Nowak L. Nowak Z. Kruczek A. Kotliński. Oświęcim: Urząd Miasta.

 • Szromnik A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.

 • Tanaś S. (2013). Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

 • Tauron Life Festival Oświęcim. Retrieved from: www.lifefestival.pl (07.02.2019).

 • UNESCO. Retrieved from: https://whc.unesco.org/en/list/31 (07.02.2019).

 • Ziernicka-Wojtaszek A. Bednarczyk E. (2013). Delimitacja stref aktywności turystycznej w Oświęcimiu. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich3 (II) 119-131.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 88 88 8
PDF Downloads 95 95 7