Heritage Tram Lines in Wrocław: Analysis of the Tourist Offer from an Urban Tourism Perspective

Open access

Abstract

The aim of the article is to assess the operation of Heritage Tram Lines in Wrocław in 2018 in terms of the attractiveness of the offer for tourists, uptake, the costs of its maintenance and profitability, to finally indicate some general conclusions on this urban tourism offer. The present moment is special as an increase in carriers (transport companies) operating the Lines from one to two has enabled various changes to be made. Based on data on the number of tickets being sold it is possible to assess that the Lines are most popular in July and August, however even then statistically less than half of the seating places are occupied. Trips with a guide are less frequented than rides without. As a consequence, in this article several suggestions are presented which may help the Lines become more popular: for example a longer period of operation (in a day and in a year), the introduction of new ticket types and additional attractions.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ashworth G.J. (1992). Is there an urban tourism? Tourism Recreation Research17 (2) 3-8.

 • Bufe S. (ed.) (1992). Strassenbahnen in Schlesien. Egglham: Bufe-Fachbuch-Verlag.

 • Cudny W. (2018). Car tourism. Cham: Springer.

 • Cudny W. Horňák M. (2016). The tourist function in a car factory Audi Forum Ingolstadt example. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series33 23-38.

 • Gill A. Gramza G. (2016). Poziom napełnienia stref dla osób stojących w tramwaju jako miernik ocen jakości ich zabudowy i atrakcyjności dla pasażerów. Autobusy: Technika Eksploatacja Systemy Transportowe12 612-617.

 • Goranczewski B. Puciato D. (2010). SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations. Tourism/Turyzm20 (2) 45-53.

 • Jerczyński M. (2001). Wrocławskie wagony tramwajowe typu standard. Świat Kolei6 44-48.

 • Kaczmarek J. Stasiak A. Włodarczyk B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł – Organizacja – Zarządzanie. Warszawa: PWE.

 • Kołodziejczyk K. (2011). Historia stan i perspektywy wykorzystania w turystyce dziedzictwa wrocławskiej komunikacji tramwajowej. In: K. Widawski (ed.) Turystyka kulturowa na Dolnym Śląsku – wybrane aspekty. Vol. 2 (pp. 119-150). Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Kołodziejczyk K. (2018). Potencjał polskich miast pod względem zabytkowych tramwajów i ich wykorzystanie w turystyce. Ekonomiczne Problemy Turystyki2 (42) 209-224. DOI 10.18276/ept.2018.2.42-20.

 • Kowalczyk A. (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne35 155-197.

 • Kruczek Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen typologia metody badań. Kraków: Proksenia.

 • Krzeszowski J. (2018). Startuje zabytkowa linia tramwajowa. Retrieved from: https://www.Wrocław.pl/zabytkowa-liniatramwajowa (15.06.2018).

 • Lewandowski K. Molecki B. (eds) (2006). Tramwaje we Wrocławiu 1877-2006. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 • Lipińska I. (2011). Turystyka dziedzictwa kulturowego – wybrane aspekty ochrony prawnej parku kulturowego. Turystyka Kulturowa 3 14-27.

 • Maciejewski J. (2004). O wrocławskich tramwajach. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK „Sudety”. Maćkowiak R. (2015). Wykorzystanie transportu w turystyce. In: B. Meyer (ed.) Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (pp. 157-159). Warszawa: Difin.

 • Marak J. Wyrzykowski J. (2010). Klasyfikacja ruchu turystycznego. In: J. Wyrzykowski J. Marak (eds) Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym (pp. 20-29). Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.

 • Matczak A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski. Funkcja turystyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm5 27-39.

 • Mehring A. (2017). Komunikacja miejska w obsłudze obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Progress. Journal of Young Researchers1 84-95. DOI 10.4467/25439928PS.17.007.6513.

 • Meyer B. (2009). Historyczne i współczesne znaczenie transportu w turystyce. Problemy Transportu i Logistyki7 149-159.

 • Meyer B. (2011). Modyfikacja funkcji pełnionych przez podstawowe formy obsługi ruchu turystycznego. Ekonomiczne Problemy Turystyki16 9-24.

 • Meyer B. (2015). Transport jako atrakcja turystyczna. In: B. Meyer (ed.) Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty (pp. 173–177). Warszawa: Difin.

 • Mika M. (2007a). Turystyka miejska. In: W. Kurek (ed.) Turystyka (pp. 319-328). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Mika M. (2007b). Klasyfikacja ruchu turystycznego. In: W. Kurek (ed.) Turystyka (pp. 197–198). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Mikos von Rohrscheidt A. (2008). Turystyka kulturowa. Fenomen Potencjał. Perspektywy. Gniezno: Milenium.

 • Nowacki M. (2000). Analiza potencjału atrakcji krajoznawczych na przykładzie Muzeum Narodowego w Szreniawie. In: A. Szwichtenberg E. Dziegieć (eds) Przemysł turystyczny (pp. 147-164). Koszalin: Politechnika Koszalińska.

 • Ostatnie weekendy kursowania wrocławskiej Zabytkowej Linii Tramwajowej (2018). Retrieved from: https://www.tuWrocław.com/wiadomosci,ostatnie-weekendy-kursowania-Wrocław-skiej-zabytkowej-linii-tramwajowej,wia5-3266-43428.html (24.09.2018).

 • Page S. (1995). Urban tourism. London-New York: Routledge.

 • Pawlusiński R. (2007). Transport w turystyce. In: W. Kurek (ed.) Turystyka (pp. 164-177). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Sala J. (2012). Miasta jako cel podróży turystycznych w Polsce. In: T. Żabińska (ed.) Turystyka na obszarach miejskich: uwarunkowania rozwoju narzędzia promocji (pp. 20-32). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 • Sielicki T. (2012a). Przez wrocławskich ulic sto... Historia tramwajów we Wrocławiu. Wrocław: Muzeum Miejskie Wrocławia.

 • Sielicki T. (2012b). Przez Sępolno Zalesie i Krzyki – historia wrocławskich tramwajów. In: M. Derwich (ed.) O historii Wrocławia i Śląska inaczej. Vol. 1 (pp. 81-105). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii.

 • Sielicki T. (2013). Historyczny tabor komunikacyjny we Wrocławiu. Wrocław: Centrum Badań nad Miastem (typescript).

 • Sielicki T. (2017). Wrocławskie tramwaje konne. Łódź: Wydawnictwo Księży Młyn.

 • Stasiak P. Kiciński M. (2014). Badania i ocena stopnia wykorzystania taboru autobusowego w przedsiębiorstwie ZUK Rokbus Spółka z o.o. Logistyka3 5967-5975.

 • Starowicz W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Turystyka-motoryzacyjna.pl. Retrieved from: https://www.turystyka-motoryzacyjna.pl/ (23.09.2018).

 • Tylińska R. (2005). Analiza SWOT instrumentem w planowaniu rozwoju. Warszawa: WSIP.

 • Wojcieszak J. (1993). 100 lat tramwajów elektrycznych we Wrocławiu. Poznań: Poznański Klub Modelarzy Kolejowych. Wrocławska Zabytkowa Linia Tramwajowa atrakcją dla turystów i mieszkańców (2018). Retrieved from: https://www.tuWrocław.com/wiadomosci,Wrocławska-zabytkowa-linia-tramwajowaatrakcja-dla-turystow-i-mieszkancow,wia5-3266-42475.html (24.09.2018).

 • Zabytkowa Linia Tramwajowa kursuje jeszcze przez trzy weekendy (2018). Retrieved from: http://Wrocław.wyborcza.pl/Wroc-ław/7,35771,23816471,zabytkowa-linia-tramwajowa-kursujejeszcze-przez-trzy-weekendy.html (24.09.2018).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 248 248 17
PDF Downloads 213 213 19