Dance in Tourism from an Anthropological Perspective: An Introduction to the Research Issue

Open access

Abstract

Nowadays, dance plays an important role in the modern tourism industry. Today, the craze for dancing creates great opportunities for cultural tourism. However, it should be remembered that there is a great danger of losing the most important meaning of dance by commercializing and reducing its essence. Dance tourism as discussed in the article is understood as travel for the purpose of learning about dance and its culture in places where given dance styles were born, or where they play an important national role as well as enjoying great popularity among the local community. This article is an introduction to the issue of dance tourism in an anthropological context. It presents potential attractions related to dance in the perspectives of cultural and sports tourism, it has an illustrative and descriptive character while its method is a literature review and presentation of popular examples.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Banio A. (2014). Taniec jako naturalna ekspresja ruchowa człowieka. In: J. Nowocień K. Zuchora (eds). Wychowanie fizyczne i sport jako prawo człowieka i proces ciągłej edukacji (pp. 126-132). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Polska Akademia Olimpijska Fundacja „Centrum Edukacji Olimpijskiej”.

 • Banio A. (2015). Związek tańca z igrzyskami olimpijskimi. In: J. Eider (ed.) Wybrane zagadnienia olimpijskie w teorii i praktyce (pp. 73-79). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • Bliss M. (2014). The soul of belly dance: Culture and history. Create-Space Independent Publishing Platform.

 • Boas F. (1972). The function of dance in human society. New York: Dance Horizons.

 • Brocki M. (2015). Antropologia język ciała. Wrocław: Astrum.

 • Buczkowska K. (2008). Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny. Poznań: Wyd. AWF.

 • Buczkowska K. (2009). Kulturowa turystyka eventowa. In: K. Buczkowska A. Mikos v. Rohrscheidt (eds) Współ-czesne formy turystyki kulturowej (pp. 91-118). Poznań: Wyd. AWF.

 • Chasteen J. (1996). The prehistory of samba: Carnival dancing in Rio de Janeiro. Journal of Latin American Studies28 (1) 29-47.

 • Daniel Y. (1996). Tourism dance performances authenticity and creativity. Annals of Tourism Research. 23 4 780-797. Dansmusset. Retrieved from: www.dansmuseet.se/en/ (10.01.2019).

 • Davis K. (2015). Dancing tango: Passionate encounters in a globalizing world. New York: New York University Press.

 • Drożdż T. (2012). Człowiek i taniec. Systemy choreograficzne jako profile badania kultury. Katowice. PhD thesis.

 • Duncan I. (1905). Taniec przyszłości: odczyt Izadory Duncan. Warszawa: Gebethner & Wolff.

 • Dunham K. (1969). Island possessed. Chicago: University of Chicago Press.

 • Frankfort-Nachmias C. Nachmias D. (2001). Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.

 • Gibson H. (1998). Active sport tourism: Who participate? Leisure Studies17 (2) 155-179.

 • Kaczmarek S. Kaczmarek J. (2015). Wielość rzeczywistości w przestrzeni turystycznej. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 31 17-32.

 • Kaeppler A. (1967). The structure of tongan dance. University of Hawaii. PhD thesis.

 • Kringelbach H. Skinner J. (2012). Dancing cultures. Globalization tourism and identity in the anthropology of dance. [s. l.] Berghahn Books.

 • Kurath G.P. (1960). Panorama of dance ethnology. Current Anthropology1 (3) 233-254.

 • Lifar PP. (1969). The russian ballet in Russia and in the West. The Russian Review28 (4) 396-402.

 • Malchrowicz E. (2009). Półwysep Iberyjski – raj dla turystów kulturowych. Przegląd potencjału Hiszpanii i Portugalii dla rozwoju wybranych form turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa9 4-26.

 • Malchrowicz E. Buczkowska K. (2010). Fiesty hiszpańskie – jeszcze święta lokalne czy już tylko atrakcje dla turystów? Turystyka Kulturowa4 17-37.

 • McCleary K. Weaver P. Meng F. (2006). Dance as a tourist activity: Demographics demand characteristics motivation and segmentation. Tourism Analysis10 (3) 277-290. DOI: 10.3727/ 108354205775322 970.

 • McMains J. (2015). Spinning mambo into salsa: Caribbean dance in global commerce. Oxford: Oxford University Press.

 • National Museum of Dance. Retrieved from: http://www.dance-museum.org/ (27.01.2019).

 • National Museum of Dance. Retrieved from: www.dancemuseum.org (14.01.2019).

 • Papadimitriou L. (2000). Traveling on screen: Tourism and the Greek Film Musical. Journal of Modern Greek Studies18 (1) 95-104.

 • Prylińska A. Korczak M. Nawrot A. Strusio M. Kaczmarek J. (2018). Milonga – od produktu rekreacyjnego do turystyki kulturowej. Turystyka Kulturowa6 94-111.

 • Royce A.P. (2002). The anthropology of dance. Alton: Dance Books.

 • Ruxandra A. (2018). A lo cubano: taniec i reprezentacje kubań-skości w kontekście turystyki kulturowej. Lud102 445-470.

 • Sawala K. Krawczyk W. Bednarski J. (2005). Wielkie fiesty Europy. Przewodnik etnoturystyczny. Poznań: Oficyna Wydawnicza „Atena”.

 • Schwark J. (2007). Sport tourism: Introduction and overview. European Journal for Sport and Society4 (2) 117–132. DOI: 10.1080/16138171.2007.116877799.

 • Topić M. (2016). Dance and cultural tourism in Croatia. International Journal of Religion and Society5 (1) 47-48.

 • Using dance heritage for the tourism experience in airports. Retrieved from: www.worlddanceheritage.org (10.02.2019).

 • Vianna H. (1999). The mystery of samba. Popular music and national identity in Brazil. North Carolina: University of North Carolina Press.

 • Wilson M. (1972). The wedding cakes: A study of ritual change. In: J.S. La Fontaine (ed.) The interpretation of ritual (pp. 187-201). London: Tavistock.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 108 12
PDF Downloads 116 116 16