Participation in International Robotics Competitions as a New Form of Student Travel

Open access

Abstract

The article presents opportunities for foreign travel by students based on trips to international competitions, in particular robotic competitions. As the data collected show, these have attracted several thousand participants in recent years. The article presents an additional effect of participation in such competitions which is tourism during the trips.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Hut P. Jaroszewska E. 2011 Studenci zagraniczni w Polsce na tle migracji edukacyjnych na świecie Instytut Spraw Publicznych Warszawa.

 • Michael I. Armstrong A. King B. 2003 The travel behavior of international students: The relationship between studying abroad and their choice of tourist destinations Journal of Vacation Marketing 10 (1) pp. 57-66.

 • Miński R. 2017 Wywiad pogłębiony jako technika badawcza. Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych Przegląd Socjologii Jakościowej XIII 3 pp. 30-51.

 • Okólski M. 2017 Nowa krucha mapa europejskich migracji Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 1 (163) pp. 5-28.

 • Prettyman B. 2017 The Utah travel guide. Life elevated Utah Office of Tourism Film and Global Branding.

 • Raport. Kobiety na politechnikach 2007-2017 2017 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” marzec.

 • Różycki P. Kruczek Z. 2017 Turystyka kosmiczna: historia i przyszłość oraz jej miejsce w typologii turystyki kulturowej [in:] S. Owsianowska R. Winiarski (eds.) Antropologia turystyki ser. Monografia 35 pp. 173-189.

 • Różycki P. Wysoczyńska B. 2011 Space tourism – a twenty-first century phenomenon New Problems of Tourism 1 (4). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 roku 2016 GUS Warszawa.

 • Varasteh H. Marzuki A. Rasoolimanesh S.M. 2014 Factors affecting international student’s Ravel behaviour Journal of Vacation Marketing 21 (2) pp. 1–19.

 • http://roverchallenge.eu/pl/home/; 29.11.2018.

 • http://roverchallenge.eu/pl/o-erc/; 29.11.2018.

 • http://urc.marssociety.org/; 29.11.2018.

 • http://utah.com/; 30.11.2018.

 • http://worldrobotsummit.org/en/; 29.11.2018.

 • http://www.visitutah.com/; 30.11.2018.

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Society 29.11.2018.

 • https://irma.nps.gov; 30.11.2018.

 • https://pl.usembassy.gov; 25.11.2018.

 • https://www.eu-robotics.net/robotics_league/about/the-european-robotics-league/index.html; 29.11.2018.

 • https://www.indianroverchallenge.in/; 29.11.2018.

 • https://www.mbzirc.com/; 29.11.2018.

 • www.factfinder.census.gov; 25.11.2018.

 • www.tripsavvy.com 25.11.2018.

 • www.statista.com 25.11.2018.

 • www.booking.com; 25.11.2018.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 88 88 17
PDF Downloads 82 82 8