Tourism Development in Łódź in 2000-2014: Directions and Character of Change

Open access

Abstract

The primary aim of the article is to present the scope and character of tourism in Łódź, between 2000 and 2014. The author will show both the overall changes in numbers of registered tourists during those 15 years, its distribution within the city in the last year, and the number and specificity of foreign arrivals (non-residents). Based on surveys in 2009-12, the author will discuss the structure of tourism in Łódź, taking into consideration one-day visitors and tourists, tourism consumption and distribution within the city space.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alejziak W. 2009 TelSKART© – Nowa metoda badań i pomiaru wielkości ruchu turystycznego Folia Turistica 21 pp. 95–144.

 • Ashworth G. Page S.J. 2010 Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes Tourism Management pp. 1–15; doi:10.1016/j.tourman.2010.02.002.

 • Jansen-Verbeke M. 2011 Studia nad turystyką miejską: stare opowieści nowe scenariusze [in:] B. Włodarczyk (ed.) Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź pp. 87–104.

 • Kotus J. Rzeszewski M. Ewertowski W. 2015 Tourists in the spatial structures of a big Polish city: Development of an uncontrolled patchwork or concentric spheres? Tourism Management 50 pp. 98–110.

 • Kowalczyk A. Derek M. 2015 Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny 77 1 pp. 311–325.

 • Kowalczyk-Anioł J. 2011 Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2010 r. [in:] B. Włodarczyk (ed.) Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2010 roku Regionalna Organizacja Turystyczna WŁ Łódzkie Towarzystwo Naukowe Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ Łódź pp. 41–83.

 • Kowalczyk-Anioł J. Szafrańska E. 2011 Analiza ruchu turystycznego w Łodzi w świetle badań ankietowych w 2009 r. [in:] S. Liszewski (ed.) Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2009 roku Wyd. OWR Sagalara Łódź pp. 41–83.

 • Liszewski S. 2008 Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce Turyzm 18 1 pp. 27–38.

 • Liszewski S. (red.) 2010 Ruch turystyczny w Łodzi i regionie łódzkim w 2009 roku Wyd. OWR Sagalara Łódź 163 pp.

 • Majewska J. 2011 Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – Poznań na tle największych miast w Polsce [in:] G. Gołembski (ed.) Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta – przykład Poznania Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pp. 36–65.

 • Matczak A. 2000 Ruch turystyczny w Łodzi [in:] S. Liszewski (ed.) Atlas miasta Łodzi plansza XL Wydział Geodezji Katastru i Inwentaryzacji Urząd Miasta Łodzi Łódź.

 • Matczak A. 2011 Turystyczna baza noclegowa Łodzi w latach 1979-2009 [in:] B. Włodarczyk (ed.) Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź pp. 287–296.

 • Panasiuk A. (red.) 2006 Marketing usług turystycznych Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • Shoval N. Isaacson M. 2009 Tourist Mobility and Advanced Tracking Technologies Routledge Taylor & Francis Group New York–London.

 • Włodarczyk B. (ed.) 2011 Ruch turystyczny w Łodzi i regionie łódzkim w 2010 roku Regionalna Organizacja Turystyczna WŁ Łódzkie Towarzystwo Naukowe Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ Łódź 187 pp.

 • Włodarczyk B. (ed.) 2012 Ruch turystyczny w Łodzi i województwie łódzkim w 2011 roku Regionalna Organizacja Turystyczna WŁ Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ Łódź 205 pp.

 • 10 lat sektora nowoczesnych usług biznesowych w Polsce (raport) 2015 PAIiIZ i Hays Poland 76 pp.

 • http://www.convention.lodz.pl/rosnie_liczba_spotkan_w_lodzi.html; 26.10.2015.

 • http://ebeh.pl/kategoria/o-projekcie; 18.01.2016.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 123 33 2
PDF Downloads 82 35 3