Sustainable Tourism: A Critique Of The Academic Feasibility Of The Concept

Open access

Abstract

The aim of the article is to raise and discuss, according to contemporary research findings, the most important reservations regarding the concept of sustainable (harmonious) tourism development as well as the barriers to the implementation of its principles in practice. The author points to ambiguities in the interpretation of the term ‘sustainability’ and, as a result, the methodological implications for tourism studies including the problem of measuring and evaluating ‘sustainability’ in tourism development processes. In addition it considers the social hostility towards limiting consumption in tourism and the growing climatic, economic and political instability at tourism destinations hindering its implementation of the concept of sustainability. In conclusion, the author proposes a new paradigm for sustainable tourism which does not directly relate to the imperative of harmonious interconnection between differing development goals and values in tourism.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Amelung B. Viner D. 2006 Mediterranean tourism. Exploring the future with the tourism climatic index Journal of Sustainable Tourism 14(4) pp. 349-366.

 • Barr S. Shaw G. Coles T. Prillwitz J. 2010 A holiday is a holiday. Practicing sustainability home and away Journal of Transport Geography 18 pp. 474-481.

 • Becken S. 2007 Tourists' perception of international air travel's impact on the global climate and potential climate change policies Journal of Transport Geography 15(4) pp. 351-368.

 • Beeton S. 2006 Community development through tourism Landlinks Press Collingwood.

 • Beritelli P. 2011 Cooperation among prominent actors in a tourist destination Annals of Tourism Research 38(2) pp. 607-629.

 • Borys T. 2011 Interdyscyplinarność ekonomii zrównoważonego rozwoju [in:] B. Poskrobko (ed.) Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Białystok pp. 134-151.

 • Bramwell B. Lane B. 2009 Economic cycles times of change and sustainable tourism Journal of Sustainable Tourism 17(1) pp. 1-4.

 • Bramwell B. Lane B. 2013 Getting from here to there. Systems change behavioural change and sustainable tourism Journal of Sustainable Tourism 21(1) pp. 1-4.

 • Buckley R. 2012 Sustainable tourism. research and reality Annals of Tourism Research 39(2) pp. 528-546.

 • Butler R.W. 1999 Sustainable tourism. A state-of-the-art review Tourism Geographies 1(1) pp. 7-25.

 • Butler R.W. 2005 Problemy miejsc recepcji ze zrównoważonym rozwojem [in:] R. Winiarski W. Alejziak (eds) Turystyka w badaniach naukowych Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Kraków–Rzeszów pp. 35-48.

 • Buzinde C.N. Manuel-Navarrete D. Kerstetter D. Redclift M. 2010a Representations and adaptation to climate change Annals of Tourism Research 37(3) pp. 581-603.

 • Buzinde C.N. Manuel-Navarrete D Yoo E.E. Morais D. 2010b Tourists’ perceptions in a climate of change. eroding destinations Annals of Tourism Research 37(2) pp. 333-354.

 • Ceron J. Dubois G. 2003 Tourism and sustainable development indicators. the gap between theoretical demands and practical achievements Current Issues in Tourism 6(1) pp. 54-75.

 • Chojnicki Z. 2008 Rozwój społeczno-ekonomiczny i jego aspekty aksjologiczne [in:] J.J. Parysek T. Stryjakiewicz (eds) Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny Bogucki Wyd. Naukowe Poznań pp. 21-36.

 • Climate change and tourism. Responding to global challenges 2008 United Nations World Tourism Organization United Nations Environment Programme World Meterological Organization (UNWTO-UNEP-WMO) UNWTO Madryt.

 • Climate change and tourism Where will the journey lead? 2008 Deutsche Bank Research Current Issues Frankfurt am Main.

 • Cohen S.A. Higham J.E.S. 2011 Eyes wide shut? UK consumer preceptions on aviation climate impacts and travel decisions to New Zealand Current Issues in Tourism 14(4) pp. 323-335.

 • Cohen S.A. Higham J.E.S. Cavaliere C.T. 2011 Binge flying. Behavioral addiction and climate change Annals of Tourism Research 38(3) pp. 1070-1089.

 • Dickinson J.E. Robbins D. Filimonau V. Hares A. Mika M. 2013 Awareness of tourism impacts on climate change and the implications for travel practice. A Polish perspective Journal of Travel Research 52(4) pp. 506-519

 • Dickinson J.E. Robbins D. Lumsdon L. 2010 Holiday travel discourses and climate change Journal of Transport Geography 18(3) pp. 482-489.

 • Dodds R. 2007 Sustainable tourism & policy implementation. Lessons from the case of Calviá Spain Current Issues in Tourism 10(1) pp. 296-322.

 • Dodds R. Butler R.W. 2009 Inaction more than action barriers to the implementation of sustainable tourism policies [in:] S. Gössling M. Hall D.B. Weaver (eds.) Sustainable tourism futures perspectives on systems restructuring and innovations Routledge Londyn–Nowy Jork pp. 43-57.

 • Domański B. 2004 Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne Studia Regionalne i Lokalne 2(16) pp. 7-23.

 • Domański R. 2005 Samowzmacnianie rozwoju miast i regionów w gospodarce intensyfikującej wykorzystanie wiedzy. Wnioski z nowej teorii wzrostu endogenicznego Przegląd Geograficzny 77(2) pp. 131-138.

 • Domański R. 2007 Podtrzymywalny (trwały) rozwój społeczno-gospodarczy w środowisku ziemskim jako problem integrujący nauki geograficzne i zespół nauk o Ziemi [in:] B. Ney (ed.) Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych Polska Akademia Nauk Wydział VII Warszawa pp. 172-209.

 • Dredge D. 2006 Networks conflict and collaborative communities Journal of Sustainable Tourism 14(6) pp. 562-581.

 • Durydiwka M. Kowalczyk A. Kulczyk S. 2010 Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona” [in:] A. Kowalczyk (ed.) Turystyka zrównoważona Wyd. Naukowe PWN Warszawa pp. 21-43.

 • Elsasser H. Bürki R. 2002 Climate change as a threat to tourism in the Alps Climate Research 20(3) pp. 253-257.

 • Filimonau V. Dickinson J.E. Robbins D. Reddy M.V. 2011 A critical review of methods for tourism climate change appraisal. Life cycle assessment as a new approach Journal of Sustainable Tourism 19(3) pp. 301-324.

 • Goh C. 2012 Exploring impact of climate on tourism demand Annals of Tourism Research 39(4) pp. 1859-1883.

 • Gössling S. 2009 Carbon neutral destinations. A conceptual analysis Journal of Sustainable Tourism 17(1) pp. 17-37.

 • Gössling S. Haglundb L. Kallgrenb H. Revahlb M. Hultmanb J. 2009 Swedish air travellers and voluntary carbon offsets. Towards the co-creation of environmental value? Current Issues in Tourism 12(1) pp. 1-19.

 • Gössling S. Hall C.M. Weaver D.B. 2009 Sustainable tourism futures. Perspectives on systems restructuring and innovations Routledge Nowy Jork.

 • Gössling S. Scott D. Hall C.M. 2013 Challenges of tourism in a low-carbon economy WIREs Clim Change 4 pp. 525-538.

 • Gössling S. Scott D. Hall C.M. Ceron J.P. Dubois G. 2012 Consumer behaviour and demand response of tourists to climate change Annals of Tourism Research 39(1) pp. 36-58.

 • Hall C.M. 2010 Changing paradigms and global change. From sustainable to steady-state tourism Tourism Recreation Research 35(2) pp. 131-144.

 • Hall C.M. 2011 Policy learning and policy failure in sustainable tourism governance. from first and second to third change order? Journal of Sustainable Tourism 19(4-5) pp. 649-671.

 • Hares A. Dickinson J. Wilkes K. 2010 Climate change and the air travel decisions of UK tourists Journal of Transport Geography 18(3) pp. 466-473.

 • Higham J. Cohen S.A. 2011 Canary in the coalmine. Norwegian attitudes towards climate change and extreme long-haul air travel to Aotearoa/New Zealand Tourism Management 32(1) pp. 98-105.

 • Hunter C. 1997 Sustainable tourism as an adaptive paradigm Annals of Tourism Research 24(4) pp. 850-867.

 • Hunter C. 2002 Aspects of the sustainable tourism debate from a natural resources perspective [in:] R. Harris T. Griffin P. Williams (eds) Sustainable tourism. A global perspective Butterworth-Heinemann Burlington pp. 3-23.

 • Hunter C. Green H. 1995 Tourism and the environment a sustainable relationship? Routledge Londyn.

 • Iwicki S. 1998 Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz.

 • Jędrzejczyk I. 1995 Ekologiczne funkcje i uwarunkowania turystyki Wyd. Śląsk Katowice.

 • Jędrzejczyk I. 2000 Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • Jones A. Phillips M. 2011 Disappearing destinations. Climate change and future challenges for coastal tourism CABI Publ. Wallingford.

 • Kidoń E. 2002 Zasady kształtowania uzdrowisk Beskidu Sądeckiego w świetle idei zrównoważonego rozwoju doktors thesis Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków (typescript).

 • Klint L. Wong E. Jiang M. DeLacy T. Harrison D. Dominey-Howes D. 2011 Climate change adaptation in the Pacific Island tourism sector. Analysing the policy environment in Vanuatu Current Issues in Tourism 15(3) pp. 247-274.

 • Kowalczyk A. (ed.) 2010 Turystyka zrównoważona Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • Krzesiwo K. 2014 Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w Karpatach Polskich Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków.

 • Lane B. 2009 Thirty years of sustainable tourism drivers progress problems and the future [in:] S. Gössling C.M. Hall D.B. Weaver (eds.) Sustainable tourism futures perspectives on systems restructuring and innovations Routledge Londyn–Nowy Jork pp. 19-32.

 • Liu Z 2003 Sustainable tourism development. a critique Journal of Sustainable Tourism 11(6) pp. 459-475.

 • Manning T. 1999 Indicators of tourism sustainability Tourism Management 20(2) pp. 179-182.

 • Matei E. 2011 The ecotourism’s development in the Romanian Carpathians’ protected areas. Facts figures and needs Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geography 5(2) pp. 31-39.

 • McKercher B. Prideaux B. Cheunga C. Law R. 2010 Achieving voluntary reductions in the carbon footprint of tourism and climate change Journal of Sustainable Tourism 18(3) pp. 297-318.

 • Mika M. 2014 Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków.

 • Miller G. Rathouse K. Scarles C. Holmes K. Tribe J. 2010 Public understanding of sustainable tourism Annals of Tourism Research 37(3) pp. 627-645.

 • Niezgoda A. 2006 Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego „Prace Habilitacyjne” 24 Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Poznań.

 • ONZ 2007 Indicators of Sustainable Development. Guidelines and Methodologies Nowy Jork.

 • Panfiluk E. 2011 Problemy zrównoważonego rozwoju w turystyce Ekonomia i Zarządzanie 3(2) pp. 60-72.

 • Patterson T. Bastianoni S. Simpson M. 2006 Tourism and climate change. Two-way street or vicious/virtuous circle? Journal of Sustainable Tourism 14(4) pp. 339-348.

 • Pawlusiński R. Mika M. Faracik R. 2008 Plan rozwoju i zarządzania turystyką w regionie Babiej Góry Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński Kraków.

 • Peeters P. Dubois G. 2010 Tourism travel under climate change mitigation constraints Journal of Transport Geography 18(3) pp. 447-457.

 • Peeters P. Gössling S. Lane B. 2009 Moving towards low-carbon tourism. Opportunities for destinations and tour operators [in:] S. Gössling C.M. Hall D. Weaver (eds.) Sustainable tourism futures Routledge Londyn pp. 240-257.

 • Perry A. 2006 Will predicted climate change compromise the sustainability of Mediterranean tourism? Journal of Sustainable Tourism 14(4) pp. 367-375.

 • Poskrobko B. (ed.) 2011 Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Białystok.

 • Ptaszycka-Jackowska D. 1993 Kształtowanie stref ochronnych przyrodniczych obszarów ochronnych Wyd. Instytutu Kształtowania Środowiska Warszawa Kraków.

 • Reddy V. Wilkes K. 2013 Tourism climate change and sustainability Routledge Abingdon.

 • Rogall H. 2010 Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka Wyd. Zysk i S-ka Poznań.

 • Ross S. Wall G. 1999 Ecotourism. towards congruence between theory and practice Tourism Management 20(6) pp. 123-132.

 • Saarinen J. 2006 Traditions of sustainability in tourism studies Annals of Tourism Research 33(4) pp. 1121-1140.

 • Schianetz K. Kavanagh L. 2008 Sustainability indicators for tourism destinations. A complex adaptive systems approach using systemic indicator systems Journal of Sustainable Tourism 16(6) pp. 601-628.

 • Scott D. 2011 Why sustainable tourism must address climate change Journal of Sustainable Tourism 19(1) pp. 17-34.

 • Scott D. Hall C.M. Gössling S. 2012 Tourism and climate change. Impacts mitigation and adaptation Routledge Londyn.

 • Scott D. Sim R. Simpson M. 2012 Sea level rise impacts on coastal resorts in the Caribbean Journal of Sustainable Tourism 20(6) pp. 883-898.

 • Sharpley R. 2000 Tourism and sustainable development. exploring the theoretical divide Journal of Sustainable Tourism 8(1) pp. 1-19.

 • Sharpley R. 2002a Sustainability. A barrier to tourist development? [in:] R. Sharpley D.J. Telfer (ed.) Tourism and development. Concepts and issues. Channel View Publ. Clevedon pp. 319-337.

 • Sharpley R. 2002b The consumption of tourism [in:] R. Sharpley D.J. Telfer (eds) Tourism and development. Concepts and issues. Channel View Publ. Clevedon pp 300-318.

 • Stabler M.J. 1997 Tourism and sustainability. principles to practice CAB Intern. Wallingford.

 • Steiger R. 2012 Scenarios for skiing tourism in Austria. integrating demographics with an analysis of climate change Journal of Sustainable Tourism 20(6) pp. 867-882.

 • Steiger R. Mayer M. 2008 Snowmaking and climate change. future options for snow production in Tyrolean ski resorts Mountain Research and Development 28(3/4) pp. 292–298.

 • Tourism. Investing in the green economy 2011 [in:] United Nations World Tourism Organization (UNWTO) and United Nations Environment Program (UNEP) Towards a Green Economy UNEP Genewa pp. 409-447.

 • UNEP 2011 Towards a green economy. Pathways to sustainable development and poverty eradication – a synthesis for policy makers.

 • UNWTO 2004 Indicators of sustainable development for tourism destinations. A guidebook World Tourism Organization Madryt.

 • Weaver D.B. 2006 Sustainable tourism. Theory and practice Elsevier Butterworth-Heinemann Burlington.

 • Weaver D.B. 2009 Reflections on sustainable tourism and paradigm change [in:] S. Gössling C.M. Hall D.B. Weaver (eds.) Sustainable tourism futures perspectives on systems restructuring and innovations Routledge Londyn–Nowy Jork pp. 33-40.

 • Wheeler B. 1993 Sustaining the ego Journal of Sustainable Tourism 1(2) pp. 121-129.

 • Zawilińska B. 2010 Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju „Monografie i Prace Doktorskie” 10 Uniwersytet Ekonomiczny Kraków.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 350 145 17
PDF Downloads 208 116 18