Development of Tourism in a Coastal Gmina in Terms of Objective Data and the Inhabitants’ Opinions: The Example of the Gmina of Krokowa

Open access

Abstract

Tourism is often seen as an important factor in local development. The good or relatively good financial standing of tourist gminas and their inhabitants is usually emphasised while the positive impact of tourism on the development of infrastructure and other effects generally seen as favourable. What is less often emphasised are the problems associated with the development of tourism. The purpose of this article is to recognise the consequences of tourism development in a gmina of high tourism and recreation value and set them against the opinions of its inhabitants.

CHABOWSKA M., 2013, Rozwój gminy Krokowa pod wpływem funkcji turystycznej, unpublished Master Thesis, Wydział Nauk o Ziemi, UMK, Toruń.

CZERWIŃSKI J., 2006, Turystyka. Wybrane zagadnienia, PWSZ, Wałbrzych.

GOŁEMBSKI G., 2002, Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Akademia Ekonomiczna, Poznań.

MAJEWSKI J., LANE B., 2001, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja Fundusz Współpracy, Poznań.

RÓŻYCKI P., 2006, Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 103 103 2
PDF Downloads 37 37 0