Folk Culture Resources as a Component of Tourism Space

Open access

Abstract

The paper concerns folk tourism - describes the mutual relations between folk culture and tourism and the main mechanisms of the commercialization of cultural heritage. Moreover it locates folk culture resources in tourism space and includes hospitality.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ISAŃSKI J. 2008 Wpływ turystyki na środowisko społeczno-kulturowe.Skutki rozwoju turystyki w środowisku społecznym - szanse i zagrożenia [in:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Zasoby antropogeniczne. Krajobraz. Ruch turystyczny t. II eds. Z. Młynarczyk A. Zajadacz Wyd. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Poznań pp. 27-40.

 • JĘDRYSIAK T. 2008 Turystyka kulturowa PWE Warszawa 86 pp.

 • KACZMAREK J. STASIAK A. WŁODARCZYK B. 2010 Produkt turystyczny. Pomysł organizacja zarządzanie PWE Warszawa 159 pp.

 • KOWALCZYK A. 2008 Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością [in:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne „Geografia Turyzmu” 1 Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Warszawa.

 • KOWALCZYK A. 2009 Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych) [in:] Razem ale jak? „Kultura i Turystyka” ed. A. Stasiak WSTH w Łodzi Łódź pp. 33-46.

 • LISZEWSKI S. 1995 Przestrzeń turystyczna Turyzm 5/2 pp. 87-103.

 • MADEJ T. 2008 Rola turystów z „Unikatu” w odrodzeniu tradycji Niedzieli Palmowej we wsi Łyse na Kurpiach [in:] W kręgu humanistycznej refleksji nad turystyką kulturową ed. M. Kazimierczak Wyd. AWF w Poznaniu Poznań pp. 234-240.

 • MIKA M. 2008 Przemiany pod wpływem turystyki na obszarach recepcji turystycznej [in:] Turystyka red. W. Kurek PWN Warszawa pp. 406-473.

 • MOKRAS-GRABOWSKA J. 2010 Wpływ turystyki na komercjalizację kultury ludowej w Polsce doctoral thesis Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • OLECHNICKI K. ZAŁĘCKI P. 1999 Słownik socjologiczny Graffiti BC Toruń.

 • REMBOWSKA K. 2008 Turystyka jako interpretacja dziedzictwa kulturowego [in:] Eksploracja przestrzeni historycznej red. M.K. Leniartek WSZ Wrocław pp. 19-20.

 • STASIAK A. 2007 Kultura a turystyka - wzajemne relacje [in:] Razem czy oddzielnie? „Kultura i Turystyka” ed. A. Stasiak WSTH w Łodzi Łódź.

 • URRY J. 2007 Spojrzenie turysty PWN Warszawa.

 • WŁODARCZYK B. 2009 Przestrzeń turystyczna. Istota koncepcje determinanty rozwoju Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 268 pp.

 • ZARĘBA D. 2010 Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje PWN Warszawa 182 pp.

 • ZOWISŁO M. 2011 Filozofia rekreacji [in:] Rekreacja i czas wolny ed. R. Winiarski Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF Warszawa pp. 64-80.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 451 167 24
PDF Downloads 243 101 4