SWOT Analysis in the Formulation of Tourism Development Strategies for Destinations

Open access

SWOT Analysis in the Formulation of Tourism Development Strategies for Destinations

The aim of the paper is to identify the role of SWOT analysis in the formulation of tourism development strategies for destinations. SWOT analysis helps to establish a reliable diagnosis of the internal potential shown by a tourism destination and its environment. In the Polish economic situation, SWOT analysis is frequently used in a fragmentary manner which should be considered as a serious methodological oversight and may jeopardize the value of the entire process related to the strategic management of the tourism destination.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bednarska M. Gołembski G. Markiewicz E. Olszewski M. 2007 Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne PWE Warszawa.

 • Berliński L. 2002 Zarządzanie strategiczne małym przedsiębiorstwem OPO Bydgoszcz.

 • Berliński L. Penc-Pietrzak I. 2004 Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa Diffin Warszawa.

 • Dziedzic E. 1998 Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego SGH Warszawa.

 • Gierszewska G. Romanowska M. 2002 Analiza strategiczna przedsiębiorstwa PWE Warszawa.

 • Gołębiowski T. 2001 Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola Diffin Warszawa.

 • Kaplan R. Norton D. 1992 The balanced scorecard - measures that drive performance Harvard Business Reviev 70 (1) pp. 71-80.

 • Kornak A. Rapacz A. 2001 Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie AE Wrocław.

 • Kotler Ph. 2005 Marketing Rebis Poznań.

 • Meyer B. Milewski D. 2009 Strategie rozwoju turystyki w regionie Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • Niestrój R. 1998 Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne Wyd. Naukowe PWN Warszawa-Kraków.

 • Romanowska M. 2007 Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie PWE Warszawa.

 • Stabryła A. 2000 Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy Wyd. Naukowe PWN Warszawa-Kraków.

 • Strużycki M. 2004 Zarządzanie przedsiębiorstwem Diffin Warszawa.

 • Supernat J. 1998 Zarządzanie strategiczne: pojęcia i koncepcje Kolonia Limited Wrocław.

 • Szromik A. 2008 Marketing terytorialny Wyd. Oficyna Ekonomiczna Kraków.

 • Weihrich H. 1982 The TOWS matrix. A tool for situational analysis Long Range Planning 15 (2) pp. 54-66.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 847 452 18
PDF Downloads 500 237 11