Determinants of the tourism activity of school pupils (aged 15-19) from Słupsk and Częstochowa

Open access

Determinants of the tourism activity of school pupils (aged 15-19) from Słupsk and Częstochowa

The purpose of this article is to describe the different types of tourism undertaken by school pupils (aged 15-19) through the example of their tourism trips. Two cities were used: Słupsk and Częstochowa. Analyses of the differing forms of tourism have been made in the context of geographical, socio-economic and demographic determinants for both cities.

Abdel-Ghaffar A., 1992, Youth Tourism, Annals of Tourism Research, 19(4), pp. 792-794.

Alejziak W., 1991, Aktywność turystyczna mieszkańców Szwecji na przykładzie populacji sztokholmskiej - badania wstępne, Folia Turistica, 2, pp. 3-25.

Bosiacki S., 1982, Czas wolny mieszkańców miast, Problemy Turystyki, 1/2, pp. 31-59.

Carr N., 1998, The Young Tourist: A Case of Neglected Research, Progress in Tourism and Hospitality Research, 4(4), pp. 307-318.

Carr N., 2002, A Comparative Analysis of the Behaviour of Domestic and International Young Tourists, Tourism Management, 23(3), pp. 321-325.

Denek K., 1989, Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa, 264 pp.

Horak S., Weber S., 2000, Youth Tourism in Europe: Problems and Prospects, Tourism Recreation Research, 25 (3), pp. 37-44.

Horak S., Crnković, S., Mikacić, 1989, Rozwój turystyki młodzieżowej w Chorwacji, Problemy Turystyki, 2, pp. 37-44.

Krzymowska-Kostrowicka A., 1997, Zarys geoekologii rekreacji, Warszawa, 327 pp.

Lubański K., 1986, Aktywność turystyczna a styl życia uczniów szkół ponadpodstawowych, Problemy Turystyki, 2, pp. 38-49

Lubowicz Z., 1990, Turystyka młodzieży polskiej lat osiemdziesiαtych: społeczne uwarunkowania, Warszawa, 56 pp.

Lubowicz Z., 1996, Turystyka młodzieży szkół ponadpodstawowych w 1995 roku, Problemy Turystyki, 1-4, pp. 105-110.

Lubowicz Z., 1999, Badania wyjazdów turystycznych młodzieży szkól ponadpodstawowych, Problemy Turystyki, 2, pp. 21-24.

Łaciak J., 2003, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2002 roku, Warszawa, 84 pp.

Łaciak J., 2005, Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2004 roku, Warszawa, 84 pp.

Łobożewicz T., 1985, Krajoznawstwo i turystyka w szkole, Warszawa, 327 pp.

Łobożewicz T., 1996, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej, Warszawa, 216 pp.

Matczak A., 1993, Percepcja przestrzeni turystycznej Polski przez młodzież licealnα Łodzi, Turyzm, vol. 3, no. 2, pp. 61-77.

Matczak A., 1996, Percepcja regionalnej przestrzeni turystycznej przez uczniów szkół licealnych Łodzi, Turyzm, vol. 6, no. 1.

Richards G., Wilson J., 2003, Today's Youth Tourists: Tomorrow's Global Nomads? New Horizons in Independent Youth and Student Travel, Amsterdam. International Student Travel Confederation and Arnhem: Association of Tourism and Leisure Education, 24 pp.

Różycki P., 2001, Miejsce turystyki w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa, Folia Turistica, 10, pp. 85-95.

Seekings J., 1998, The Youth Travel Market, Travel and Tourism Analyst, 5, pp. 37-55.

Seweryn R., 2004, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, Problemy Turystyki, 3, pp. 15-32.

Sołtysik M., 1999, Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolnα Wrocławia w okresach weekendowych, [in:] Wybrane zagadnienia turystyki, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzαdzania, Wrocław, pp. 95-114

Wartecka-Ważyńska A., 2002, Aktywność turystyczna młodzieży szkół ponadpodstawowych, [in:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - stan obecny i perspektywy rozwoju, ed. S. Bosiacki, Poznań, pp. 141-152.

Zawadzki M., 2001, Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w sezonie letnim 2001 roku, Problemy Turystyki, 1-2, pp. 105-109.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 98 98 16
PDF Downloads 31 31 4