Memorial plaques and monuments in Łódź-Śródmieście (the City Centre District) commemorating people and events from the history of the city

Open access

Memorial plaques and monuments in Łódź-Śródmieście (the City Centre District) commemorating people and events from the history of the city

The aim of this article is a classification of monuments and memorial plaques located in the area of Łódź-Śródmieście (the city centre district) in terms of their tourism value. The author, based on research and analysis, estimates their value as present or potential sites of interest for tourists visiting Łódź and their possible use for tourism aims.

Badania ruchu turystycznego w Łodzi w 2008 roku, 2009, ROT WŁ, Łódź, 145 pp.

Kempa A., Zawadzka M., 2007, Tablice pamięci, Łódzkie inspiracje pamiαtkowe, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, Łódź, 238 pp.

Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., 2005, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa, 389 pp.

Krakowiak B, 208, Muzea jako miejski walor turystyczny, [in:] XXX Konwersatorium wiedzy o mieście. Funkcja turystyczna miast, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 205-214.

Kronenberg M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, Turyzm, 16/1, Uniwersytet Łódzki, Łódź, pp. 21-32.

Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa, 341 pp.

Szwichtenberg A., 2000, Podstawy turystyki, Uczelniane Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 134 pp.

Warszyńska J., Jackowski A., 1979, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa, p. 326.

Wiluś R., 1998, Wiedza o mieście przemysłowym Łodzi w świetle analizy przewodników turystycznych, Turyzm, t. 8, z. 1, pp. 57-74.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 7
PDF Downloads 25 25 3