The tourism attractiveness of Polish libraries

Open access

The tourism attractiveness of Polish libraries

The aim of the article is to draw the reader's attention to the tourism attractiveness of renowned Polish libraries. These have attained a tourism function due to tourism exploration and penetration, but remain in the shadow of other Polish cultural assets. The article outlines the historical geography of Polish libraries, an analysis of tourism assets and an attempt to classify and catalogue libraries in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Birkenmajer A. Kocowski B. Trzynadlowski J. 1971 Encyklopedia wiedzy o książce Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław-Warszawa-Kraków pp. 2874.

 • Bieńkowska B. 2005 Książka na przestrzeni dziejów Wydawnictwo CEBID Warszawa pp. 350.

 • Bieńkowska B. Chamerska H. 1992 Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wrocław pp. 202.

 • Grycz J. 1949 Historia bibliotek w zarysie Spółdzielnia Wydawnicza "Chłopski Świat" Warszawa pp. 100.

 • Klukowski B. 2005 Książnice Narodowe Świata Wydawnictwo CEBID Warszawa pp. 147.

 • Kołodziejczyk A. 1979 Rola elementów kultury w turystyce Instytut Turystyki Warszawa.

 • Kosmanowa B. 1978 Tysiąc lat bibliotek w Polsce Zakład Narodowy im. Ossolińskich Kraków pp. 44.

 • Kowalczyk A. 2000 Geografia turyzmu Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa pp. 287.

 • Kurek W. (red.) 2007 Turystyka Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa pp. 541.

 • Lijewski T. Mikułowski B. Wyrzykowski J. 1992 Geografia turystyczna Polski PWE Warszawa pp. 303.

 • Ożarzewski Cz. 1960 Zarys dziejów książki i księgarstwa Wydawnictwo Poznańskie Poznań pp. 173.

 • Warszyńska J. Jackowski A. 1979 Podstawy geografii turyzmu Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa pp. 337.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 341 184 10
PDF Downloads 122 80 16