The urbanization of summer holiday estates surrounding Łódź: Wiśniowa Góra

Open access

The urbanization of summer holiday estates surrounding Łódź: Wiśniowa Góra

The article presents the reconstruction of the urbanization process in Wiśniowa Góra, a village near Łódź. It came into being in 1870 as a farming village, surrounded by a forest. After several years the holiday function developed there, which became the base for the general development of the destination during the inter-war period. In 1945 - 1989 Wiśniowa Góra became a dormitory village and a summer holiday estate. The political and economic transformation, which started in 1989, has led to the collapse of the holiday function and the development of the residential function, thus transforming Wiśniowa Góra into a Łódź suburb.

Matczak A., 1982, Funkcja wypoczynkowa strefy podmiejskiej Łodzi, Doctor's disertation, at the Łódź University, Łódź.

Pryc B., 1962, Wiśniowa Góra, Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism, Łódź University, Łódź.

Wilczak G., 1984, Funkcja wypoczynkowa osiedla Wiśniowa Góra, Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism, Łódź University, Łódź.

Matczak A., 2005, Rozwój podmiejskich osiedli letniskowych w świetle koncepcji cyklu życia obszaru turystycznego. Przykład podłódzkiego letniska w Wiśniowej Górze, [w:] Geografia i sakrum, B. Domański i S. Skiba (ed.), vol. 2, pp. 115-122.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 67 67 3
PDF Downloads 26 26 2