Urban ‘tourism exploration space’: the example of Łódź

Open access

Urban ‘tourism exploration space’: the example of Łódź

The author refers to the concept of ‘tourism space’ published earlier, and confronts this notion with a definition of ‘urban space’, bearing in mind that both these ‘spaces’ are subspaces of general ‘geographical space’. Assuming that each is distinguished on the basis of differing criteria, the author believes that the tourism function which gives rise to ‘tourism space’ can develop within ‘urban space’. Further on, the formulation of a precise definition of urban ‘tourism exploration space’ is focused on, which is understood as a personal space of created in the discovery of a city. The conclusion includes three case studies of urban ‘tourism exploration space’ in Łódź: Bidermann family properties, Piotrkowska courtyards and the ‘Green Ring of Tradition and Culture’.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dziewoński K. 1956 Geografia osadnictwa i zaludnienia. Dorobek podstawy teoretyczne i problemy badawczePrzegląd Geograficzny28 4 pp. 721-764.

 • Kowalczyk A. 2005 Nowe formy turystyki miejskiej Prace i Studia Geograficzne vol. 35 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Warszawa pp. 155-197.

 • Kronenberg M. 2006 Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie ŁodziTuryzm16 1 p. 21-32.

 • Kuźko W. 2000 Bidermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945 Wydawnictwo "Literatura" Łódź 175 pp.

 • Liszewski S. 1995 Przestrzeń turystycznaTuryzm5 2 pp. 87-103.

 • Liszewski S. 1997 Przestrzeń miejska i jej organizacja [in:] Geografia człowiek gospodarka Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków pp. 55-65.

 • Liszewski S. 1999 Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi)Turyzm9 1 pp. 51-73.

 • Liszewski S. 2008 Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w PolsceTuryzm18 1 pp. 27-38.

 • Liszewski S. 2008 Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich [win] Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź pp. 187-233.

 • Machudera J. 2007 Fortuna fabrykanckiego rodu Bidermannów jako element produktu turystycznego Łodzi Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism Łódź University Łódź.

 • Mika M. 2007 Turystyka miejska [in:] W. Kurek (ed.) Turystyka Wydawnictwo Naukowe PWN pp. 319-328.

 • Orzechowska J. 2008 Walory turystyczne łódzkich podwórek przy ulicy Piotrkowskiej Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism Łódź University Łódź.

 • Prusinowski P. 2008 Szlak pieszy i przewodnik turystyczny po "Zielonym Kręgu Tradycji i Kultury" jako element produktu turystycznego Łodzi Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism Łódź University Łódź.

 • Puś W. 1987 Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii) Muzeum Historii Miasta Łodzi Łódź 150 pp.

 • Żebrowska A. 1996 Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism Łódź University Łódź.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 194 99 18
PDF Downloads 148 99 18