Urban ‘tourism exploration space’: the example of Łódź

Open access

Urban ‘tourism exploration space’: the example of Łódź

The author refers to the concept of ‘tourism space’ published earlier, and confronts this notion with a definition of ‘urban space’, bearing in mind that both these ‘spaces’ are subspaces of general ‘geographical space’. Assuming that each is distinguished on the basis of differing criteria, the author believes that the tourism function which gives rise to ‘tourism space’ can develop within ‘urban space’. Further on, the formulation of a precise definition of urban ‘tourism exploration space’ is focused on, which is understood as a personal space of created in the discovery of a city. The conclusion includes three case studies of urban ‘tourism exploration space’ in Łódź: Bidermann family properties, Piotrkowska courtyards and the ‘Green Ring of Tradition and Culture’.

Dziewoński, K., 1956, Geografia osadnictwa i zaludnienia. Dorobek, podstawy teoretyczne i problemy badawcze, Przegląd Geograficzny, 28, 4, pp. 721-764.

Kowalczyk, A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, vol. 35, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, pp. 155-197.

Kronenberg, M., 2006, Teoretyczne i rzeczywiste obszary penetracji turystycznej na terenie Łodzi, Turyzm, 16, 1, p. 21-32.

Kuźko, W., 2000, Bidermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945, Wydawnictwo "Literatura", Łódź, 175 pp.

Liszewski, S., 1995, Przestrzeń turystyczna, Turyzm, 5, 2, pp. 87-103.

Liszewski, S., 1997, Przestrzeń miejska i jej organizacja, [in:] Geografia, człowiek, gospodarka, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 55-65.

Liszewski, S., 1999, Przestrzeń turystyczna miasta (przykład Łodzi), Turyzm, 9, 1, pp. 51-73.

Liszewski, S., 2008, Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, Turyzm, 18, 1, pp. 27-38.

Liszewski, S., 2008, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, [win] Geografia urbanistyczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, pp. 187-233.

Machudera, J., 2007, Fortuna fabrykanckiego rodu Bidermannów jako element produktu turystycznego Łodzi, Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism, Łódź University, Łódź.

Mika, M., 2007, Turystyka miejska, [in:] W. Kurek (ed.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 319-328.

Orzechowska, J., 2008, Walory turystyczne łódzkich podwórek przy ulicy Piotrkowskiej, Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism, Łódź University, Łódź.

Prusinowski, P., 2008, Szlak pieszy i przewodnik turystyczny po "Zielonym Kręgu Tradycji i Kultury" jako element produktu turystycznego Łodzi, Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism, Łódź University, Łódź.

Puś, W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii), Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, 150 pp.

Żebrowska, A., 1996, Obraz turystyczny Łodzi w świetle analizy zawartości treści przewodników, Master's thesis at the Institute of Urban Geography and Tourism, Łódź University, Łódź.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 89 89 10
PDF Downloads 44 44 10