International tourism in Małopolskie Województwo: the present situation and prospects for development

Open access

International tourism in Małopolskie Województwo: the present situation and prospects for development

Małopolskie Województwo is one of the most popular tourist regions in Poland. Due to many attractions, long traditions of hosting tourists and well-developed accommodation facilities, Małopolskie Województwo has become the destination for a growing number of international tourists in recent years. Significant growth in incoming international tourism is found both in Kraków and in mountain areas. The objective of this paper is to present the state of development of incoming international tourism in Małopolskie Województwo.

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim 2008. Raport końcowy, 2008, Instytut Turystyki, Warsaw.

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim. Raport końcowy, 2007, Ipsos, Warsaw.

Badanie ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Skrót raportu końcowego, Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.

Bartoszewicz W., Skalska T., 2008, Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2007 roku, Instytut Turystyki, Warsaw.

Gaś M., Kidoń E, Rotter K., 2000-2001, Województwo małopolskie - turystyka, Folia Geographica, Series Geographica-Oeconomica, vol. XXXI-XXXII, pp. 179-206.

Jackowski A., Sołjan I. b.d., Łagiewniki jako ośrodek pielgrzymkowy - article on Internet site of Kraków Archidiocese - http://diecezja.pl/

Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008-2013, 2008, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.

Kurek W., Faracik R., 2008, Wybrane problemy rozwoju turystyki w Krakówie u progu XXI w., Turyzm, t. 1, z. 1, pp. 65-82.

Kurek W. (ed.), 2007, Turystyka, Wyd. Nauk. PWN, Warsaw.

Mróa F., 2007, "Tu w tym mieście, w Wadowicach wszystko się zaczęło…". Pielgrzymowanie i turystyka religijna do miasta rodzinnego Karola Wojtyły, Peregrinus Cracoviensis, z. 18, p. 77-98.

Pawlusiński R., 2007, Wydarzenia kulturalne a rozwój turystyki w Krakowie, [in:] A. Stasiak (ed.) Kultura i turystyka. Razem czy oddzielnie?, Wyd. WSTiH w Łodzi, Łódź, pp. 219-236.

Ruch turystyczny w Krakówie w 2007 r. Raport z badań, 2007, Ipsos, Warsaw.

Turystyka w województwie małopolskim w 2007 r., 2008, Informacje i Opracowania Statystyczne, US w Krakowie, Kraków.

Turyzm

Tourism; The Journal of University of Lodz

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 62 62 6
PDF Downloads 41 41 4