Gastrointestinal Stromal Tümörü Taklit Eden Gossypiboma (Tekstiloma): Olgu Sunumu/ A Gossypiboma (Textiloma) Mimicking a Gastrointestinal Stromal Tumor: A Case Report

Open access

Öz

Gossypiboma (Tekstiloma), operasyon sırasında cerrahi malzeme unutulmasına bağlı olarak gelişen, nadir, önlenebilir, ancak ayırıcı tanı güçlüğü yaratan ve ciddi morbidite, mortalite riski taşıyan bir komplikasyondur. mediko-legal bir problem olması nedeniyle gerçek sıklığı bilinmemektedir. Bizim olgumuz 36 yaşında kadın hasta olup, iki yıl önce dış merkezde sezeryan operasyonu öyküsü vardır. Klinik muayene ve radyolojik incelemelerde “gastrointestinal stromal tümör” düşünülmüş ve kitle çıkarılarak patoloji laboratuvarımıza gönderilmiştir. Olgu ‘gossypiboma’ olarak rapor edilmiştir. Bu olgu, preoperatif ayırıcı tanı güçlüğü yaratması, gerçek sıklığı bilinmemesine karşın rapor edilen olgu sayısının az olması ve hastada yaşamı tehdit eden bir problem olması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1. Yeh CC Kuo YL Liu HS Hsi SC Kao CC Chu TW. Gossypiboma mimicking an ovarian tumor in a young woman with a history of ovarian teratoma. Taiwan J Obstet Gynecol. 2010;49:225-7.

  • 2. Akbulut S Arikanoglu Z Yagmur Y Basbug M. Gossypibomas mimicking a splenic hydatid cyst and ileal tumor: A case report and literature review. J Gastrointest Surg. 2011;15:2101-7.

  • 3. Karabulut N Herek D Kiroğlu Y. CT features of intrathoracic gossypiboma (textiloma). Diagn Interv Radiol. 2011;122-4.

  • 4. Yamamura N Nakajima K Takahashi T Uemura M Nishitani A Souma Y Nishida T. Intra-abdominal textiloma. A retained surgical sponge mimicking a gastric gastrointestinal stromal tumor: Report of a case. Surg Today. 2008;38:552-4.

  • 5. Patil KK Patil SK Gorad KP Panchal AH Arora SS Gautam RP. Intraluminal migration of surgical sponge: Gossypiboma. Saudi J Gastroenterol. 2010;16:221-2.

  • 6. McIntyre LK Jurkovich GJ Gunn ML Maier RV. Gossypiboma: Tales of lost sponges and lessons learned. Arch Surg. 2010;145: 770-5.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.88

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.3
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.577

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 145 50 1
PDF Downloads 86 27 0