The main (grand) staircase in the architecture of the entrance spaces of residential buildings in Eastern Galicia in the late nineteenth century and first third of the twentieth century: typology, artistic solution of railings, manufacturers

 • 1 Faculty of History and Theory of Arts, Lviv National Academy of Arts,

Abstract

Following the results of field research, the main (grand) staircase in the architecture of the entrance spaces of residential buildings in Eastern Galicia at the end of the nineteenth century and the first third of the twentieth century was analysed. Main (grand) staircases are classified according to the principles of shaping (single-marching, double-marching, and multi-marching, spiral), the material of manufacture (wood, metal, stone and concrete) and the stylistics of the artistic design of railings (using geometric motifs, with floral ornaments that are combined and plastered). The leading manufacturers of main staircases were identified, the products of which decorated the entrance spaces of residential buildings in Eastern Galicia in the late nineteenth and first third of the twentieth century. The relationship between the main staircase and other arts in the decor of the entrance spaces of residential buildings in Eastern Galicia from this period were traced.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Arkhitektura budivel i sporud: konspekt lektsii dlia stud. baz. napriamu «Arkhitektura», «Budivnytstvo», «Pozhezh. bezpeka» (2007). Z.M. Rutkovskyi, D.H. Hladyshev; Nats. un-t «Lviv. politekhnika». Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lviv. politekhnika». (In Ukrainian).

 • Bantsekova, A.Ye. (2008). Shliakhom arkhitektury Ar deko. Lviv [By way of Art Deco architecture. Lviv]. Lviv: Stalova Volia. (In Ukrainian).

 • Biriulov, Yu.O. (2005). Mystetstvo lvivskoi setsesii [Art of Lviv Secession]. Lviv: Tsentr Yevropy, 184. (In Ukrainian).

 • Enhel, M., Junghans, Ch., Onyschenko, L. et all. (2011). Dovidnyk oblashtuvannia mista. Pravyla povedinky v istorychnomu seredovyshchi. Lviv. (In Ukrainian).

 • Frank, I.M. (2018). Kovanyi metal u Lvovi pochatku ХХ st. Modern [Forged metal in Lviv in the early ХХth century. Modern]. Visnyk Lviv. nats. akad. mystetstv, 38, 77–84. (In Ukrainian).

 • Hrytsiuk L.S., Pekarchuk O.P. (Eds.). (2012). Proektuvannya skhodiv: metodychni vkazivky do zanyat z kursiv “Suchasni ozdoblyuval’ni materialy ta aksesuary v interyeri” ta “Proektuvannya elementiv interyeru” dlya studentiv spetsialnosti “Arkhitektura budivel i sporud” [Staircase designing: guidelines for classes in contemporary decoration and interior design and interior design for students in the architecture of buildings and structures]. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lviv. politekhnika». (In Ukrainian).

 • Ivasiuta, O.V. (2008). Maister khudozhnoho kovalstva periodu istoryzmu u Lvovi – Yan Dashek [Master of Artistic Blacksmithing of the Period of Historicism in Lviv – Jan Daszek]. Visnyk Lvivskoi Natsionalnoi akademii mystetstv, 5, 103–112. (In Ukrainian).

 • Lysenko, O.Yu. (2005). Formuvannia ta zberezhennia arkhitektury hromadskykh prostoriv u strukturi zhytlovykh budynkiv Lvova rubezhu XIX–XX stolit [Formation and preservation of public spaces architecture in the structure of residential buildings of Lviv at the turn of XIX–XX centuries]. Dysertatsiia kand. arkhitektury. NU «Lvivska politekhnika». Instytut arkhitektury. (In Ukrainian).

 • Lysenko, O.Yu. (2009). Znykaiuchi elementy dyzainu hromadskykh prostoriv u strukturi zhytlovykh budynkiv Lvova (kin. ХІХ – poch. ХХ st.) [Disappearing elements of public spaces design in the structure of residential buildings in Lviv (late ХІХth – early ХХth centuries)]. Visnyk NU “Lvivska Politekhnika”, 656, 164–170. (In Ukrainian).

 • Lysenko, O.Yu., Senkiv, Z.Ya., Didula, Ya.P. (2018). Osoblyvosti vplyvu skhodiv na formuvannia obrazu mista [Features of the influence of the ladder on the formation of the image of the city]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zbirnyk, 66, 378–390. Kyiv: KNUBA. (In Ukrainian).

 • Noha, O.P. (2009). Ivan Levynskyi: arkhitektor, pidpryiemets, metsenat [Ivan Levinsky: architect, entrepreneur, philanthropist]. Lviv: Tsentr Yevropy. (In Ukrainian).

 • Polishchuk, L.K. (2003). Setsesiia v arkhitekturi Stanisławowa kintsia ХІХ – pochatku ХХ stolittia [Secession in the architecture of Stanisławowa at the end of XIX – beginning of XX century]. Dysertatsiia kand. arkhitektury. Kyiv. (In Ukrainian).

 • Shcheviova, U.D. (2018). Paradni skhody v arkhitekturi vkhidnykh prostoriv zhytlovykh sporud Skhidnoi Halychyny kintsia ХІХ – pershoi tretyny ХХ st.: typolohiia, khudozhnie vyrishennia peryl, firmy-vyrobnyky [The main (grand) staircase in the architecture of the entrance spaces of residential buildings in Eastern Galicia in the late XIXth – first third of the XXth century: typology, artistic solution of railings, manufacturers]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Aktualni pytannia mystetstvoznavstva ta mystetskoi osvity: suchasnist i perspektyvy». zb. statei. 18-19.10.2018. Kharkiv: KhDADM, 169–171. (In Ukrainian).

 • Shmahalo, R.T. (2005). Mystetska osvita v Ukraini seredyny XIX – seredyny XX st.: strukturuvannia, metodolohiia, khudozhni pozytsii [Art education in Ukraine in the mid-XIX — mid-XX centuries: structuring, methodology, artistic positions]. Lviv: Ukrainski tekhnolohii, 528. (In Ukrainian).

 • Studnytska, M.R. (2014). Syntez mystetstv u hromadskii i zhytlovii arkhitekturi Halychyny pershoi tretyny ХХ stolittia [Synthesis of arts in public and residential architecture of Galicia in the first third of the ХХth century]. Ukrainske mystetstvoznavstvo: materialy, doslidzhennia, retsenzii: zbirnyk naukovykh prats, 14, 158–177. (In Ukrainian).

 • Sydor, E.O. (2008). Khudozhnii metal v arkhitekturi Lvova pershoi tretyny XX st.: problemy zberezhennia [Artistic metal in Lviv architecture of the first third of XX century: conservation problems]. Visnyk Lviv. nats. akad. mystetstv, 5, 60–65. (In Ukrainian).

 • Sydor, E.O. (2007). Vplyvy narodnoho mystetstva v arkhitekturnomu metali Lvova pochatku ХХ st. [The influence of folk art in the architectural metal of Lviv in the early ХХ century]. Visnyk Lviv. Univer-tu. Seriia myst-vo, 7, 132–137. (In Ukrainian).

 • Voloshenko, V.I. (2016). Khudozhnii metal Lvova pershoi polovyny ХХ stolittia: tendentsii rozvytku, stylovi osoblyvosti [Lviv artistic metal of the first half of the XXth century: development trends, style features]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku, 22, 48–53.

 • Yvanovskaia, V.Y. (2008). Ornament stylia ar deko [Ar Deco ornament]. Moskva: Yzdatelstvo V. Shevchuk. (In Russian).

 • Yvanovskaia, V.Y. (2007). Ornament stylia modern [Art Nouveau ornament]. Moskva: Yzdatelstvo V. Shevchuk. (In Russian).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search