An inventory of selected sources of light pollution in Tarnów

  • 1 Faculty of Environmental and Power Engineering, Cracow University of Technology

Abstract

This article deals with the problem of light pollution, which is associated with the use of incorrectly constructed and positioned lamps, lanterns and reflectors. This problem is common in Polish villages, towns and cities, one of which is Tarnów. External lighting was analysed and evaluated in some areas of this city. This lighting was classified into the following groups: street, stylish, park, architectural and parking. This analysis enables solutions to the problem of excessive night-time lighting to be proposed.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Izerski Park Ciemnego Nieba. (2020). Retrieved from http://www.izera-darksky.eu, (date of access: 2020/06/16).

  • Kołomański, S. (2015). Zanieczyszczenie światłem i ciemność. In M. Roge-Wiśniewska, K. Tomasik (Eds), Przejdź na ciemną stronę nocy. Środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem (pp.29-46). Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Ogólnopolskie Konferencje nt. Zanieczyszczenia Światłem. Założenia i cele. (2020). Retrieved from https://ciemneniebo.pl/pl/ogolnopolskiekonferencje-nt-zanieczyszczenia-swiatlem (date of access: 2020/06/16).

  • Pracownia Monitoringu Zanieczyszczenia Świetlnego. (2020). Retrieved from http://lightpollution.pk.edu.pl/ (date of access: 2020/06/16).

  • Siedlecki, B., Czaplicka, A. (2017). Wpływ oświetlenia obszarów miejskich na zanieczyszczenie środowiska światłem. AURA Ochrona Środowiska, 6, 3–5. https://doi.org/10.15199/2.2017.6.1

  • Skwarło-Sońta, K. (2015). Skażenie światłem: co dziś wiemy o jego wpływie na funkcjonowanie organizmu człowieka? KOSMOS: problemy nauk biologicznych, 64(4), 633–642.

  • Ściężor, T. (2015). Zanieczyszczenie światłem – ważny problem interdyscyplinarny – wstęp. KOSMOS: problemy nauk biologicznych, 64(4), 521–522.

  • Ściężor, T. (2019). Light pollution as an environmental hazard. Technical Transactions, 116(8), 129–142.

  • Żagan, W., Krupiński, R. (2016). Teoria i praktyka iluminacji obiektów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search