Acoustic tests of type KPF1 high-pressure external gear pumps

Abstract

This article presents the results of testing the sound pressure level and sound power level of the experimental 3PW-KPF1-24-40-2-776 high-pressure gear pump. Acoustic tests were conducted in an reverberation chamber. The results of the acoustic power tests indicate good acoustic parameters of the tested high-pressure unit.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Battarra, M., Mucchi, E. (2018). Incipient cavitation detection in external gear pumps by means of vibro-acoustic measurements. Measurement, 129, 51–61.

 • Kollek, W. (Ed.). (2011). Podstawy projektowania, modelowania, eksploatacji elementów i układów mikrohydraulicznych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 • Kollek, W., Kudźma, Z., Rutański, J. (2005). Poziom hałasu elementów hydraulicznych zależny od czynników przepływowych. Hydraulika i Pneumatyka, 5, 17–21.

 • Kollek, W., Osiński, P., Rutański, J. (2007). Badania akustyczne przekładni mechanicznej TRAMEC Desc.ORT.TC 90 B 63. Transport Przemysłowy, 1(27), 54–55.

 • Miccoli, G., Pedrielli, F., Parise, G. (2016). Simplified methodology for pump acoustic field analysis: the effect of different excitation boundary conditions. In INTER-NOISE and NOISE-CON Congress and Conference Proceedings. Hamburg.

 • Mucchi, E., Rivola, A., Dalpiaz, G. (2014). Modelling dynamic behaviour and noise generation in gear pumps: Procedure and validation. Applied Acoustics, 77, 99–111.

 • Osiński, P. (2013). Wysokociśnieniowe i niskopulsacyjne pompy zębate o zazębieniu zewnętrznym, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

 • Osiński, P., Bury, P. (2018). Patent. Pompa zębata o zazębieniu zewnętrznym. PL230846. 31.12.2018.

 • Osiński, P., Palczak, E., Rutański, J. (2013). Wpływ napływu i wypływu czynnika roboczego na właściwości akustyczne i hydrauliczne pompy zębatej. In Badania, konstrukcja, wytwarzanie i eksploatacja układów hydraulicznych. Konferencja CYLINDER 2013 (pp. 149–159). Gliwice: Instytut Techniki Górniczej Komag.

 • Osiński, P., Różycki, R., Rutański, J. (2015). Analiza widmowa drgań korpusu pompy zębatej o zazębieniu zewnętrznym. Napęd i Sterowanie, 11, 34–38.

 • Parise, G., Miccoli, G., Carletti, E. (2015). External gear pump noise field prediction by harmonic response and vibroacoustic analyses. In The 22nd International Congress on Sound and Vibration, 12–16 July 2015. Florence.

 • Pavić, G., Chevillotte, F. (2010). Noise characterization of pulsating hydraulic sources. In Proceedings of ISMA 2010: International Conference on Noise and Vibration Engineering including USD2010. Leuven.

 • PN–EN ISO 3743–2, Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie ciśnienia akustycznego. Metody techniczne dotyczące małych, przenośnych źródeł w polach pogłosowych. Metody w specjalnych pomieszczeniach pogłosowych.

 • Rodionov, L., Rekadze, P. (2017). Experimental Vibroacoustic Research of a Gear Pump Made of different Materials. Procedia Engineering, 176, 636–644.

 • Stryczek, J. et al. (2015). Visualisation research of the flow processes in the outlet chamber–outlet bridge–inlet chamber zone of the gear pumps. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 15(1), 95–108.

 • Svishchev, A.V., Aistov, I.P. (2015). The Theoretical and Experimental Studies Comparison of the Pressure Pulsation in the Discharge Chamber of the Gear Pump. Procedia Engineering, 113, 186–191.

 • Zardin, B., Natali, E., Borghi, M. (2019). Evaluation of the Hydro-Mechanical Efficiency of External Gear Pumps. Energies, 12(13), 2468.

 • Zhao, X., Vacca, A. (2018). Analysis of continuous-contact helical gear pumps through numerical modeling and experimental validation. Mechanical Systems and Signal Processing, 109, 352–378.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search