Comprehensive Aviaton System of Flying Crew Improving Safety in the Aircraft Operation

Arkadiusz Rodak 1
 • 1 , 62-800, Kalisz, Poland

Abstract

The article describes 10 known programmes of practical flight training in military aviation – specialization: Multi-Mission Tactical Jet Pilot, which is the highest level of military pilot training in all types of military and civil aviation – comparable only to the level of training and experience of the pilot-instructor of the Military Aviation School. The presented comparison was developed on the basis of literature research from the point of view of, among others, an aircraft operation engineer and a pilot-instructor.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [1] Merkisz-Guranowska A., 2005, “Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce” Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji w Radomiu – Państwowy Instytut Badawczy, Poznań – Radom, s.172.

 • [2] Szafran K., 2018, “Bezpieczeństwo w lotnictwie-sytuacje krytyczne w aspekcie teorii analizy subiektywnej” Autobusy–Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 226 (12), 242-245 ISSN 1509-5878

 • [3] Kasyanov V.A., Szafran K., Goncharenko A., Shipitiak T., 2013, “Entropy Paradigm in the theory of Hierarchical Active Systems. Elements of Conflict Theory”. Transaction of the Institute of Aviation. no. 5–6 (232–233). – pp. 115–128. ISSN 0509-6669.

 • [4] Wilson S., 2011, “Wojownicy Amazonki – Lotnictwo uderzeniowe Sił Powietrznych Brazylii” Przetłumaczył: Michał Fiszer Lotnictwo nr 9/2011 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. z o.o, Warszawa.

 • [5] Stolár M., 2007, “Embraer EMB-314 „Super Tucano” Przetłumaczył: Andrzej Kiński Lotnictwo nr 2/2007 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [8] Vukovic D., 2012, “Chorwackie MiG-21” Przetłumaczył: Paweł Bondaryk Lotnictwo nr 2/2012 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [9] Kraak J., 2015, “Szkoła lotnicza Ecole de Transition Opérationnelle oo.008 „Commandant René Mouchotte” Lotnictwo nr 4/2015 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [10] Camp P. Watson S.,2004, “Szkolenie lotnicze w Indyjskich Siłach Powietrznych” Przetłumaczył: Piotr Abraszek Lotnictwo nr 12/2004 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa

 • [11] “IAF pod wrażeniem szkolenia”, 2006, Skrzydlata Polska Nr 3 Marzec (2317)/2006 Agencja Lotnicza ALTAIR, Warszawa.

 • [12] Leszczyński R., 2000, “Kształcenie lotnicze pilotów wojskowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych” Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej nr 6/czerwiec 2000 Miesięcznik wydawany przez Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, Wydawnictwo – Drukarnia Zespołu Redakcyjno-Wydawniczego, Poznań.

 • [14] Bartoszcze J., 2004, “Szkolenie i edukacja w Siłach Powietrznych USA” Lotnictwo nr 1/2004 Aviation International Wydawnictwa Lotnicze, Warszawa.

 • [15] Stolál M., 2006, “Siły Powietrzne Armii Republiki Czeskiej w roku 2005” Lotnictwo nr 1/2006 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [16] Kievit P. Kuit C., 2010, “Centrum Szkolenia Lotniczego w Pardubicach” Lotnictwo nr 2/2010 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [17] Gruszczyński J., 2013, “BAE System Hawk AJT – odpowiedź na wyzwania XXI wieku – Wywiad z dowódcą bazy RAF Valley pułkownikiem Adrianem Hillem (ADC RAF)” Lotnictwo nr 12/2013 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [18] Clancy T., 1995, “Fighter Wing – A Guided Tour of an Air Force Combat Wing” The Berkley Publishing Group, New York November.

 • [20] Mroczek A. A., 2016, “Konstruktor 26 rozmów z Andrzejem Frydrychewiczem” Galaktyka, Spółka zo.o., Łódź.

 • [21] Daverio D., 2012, “Szwajcarska Szkoła Pilotów” Przetłumaczył: Michał Fiszer Lotnictwo nr 8/2012 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [22] Fafard A. Hoyle C. Lewis-Rice S. Maloney J. Payne M., “Special Report World Air Forces 2015” Flightglobal Insight, Quadrant House, The Quadrant, Sutton, Surrey, SM2 5AS, UK RUAG Schweiz AG | RUAG Aviation | Military Aviation 6032 Emmen | Switzerland.

 • [23] Kraak J., 2015, “Szkoła lotnicza Ecole de Transition Opérationnelle oo.008 „Commandant René Mouchotte” Lotnictwo nr 4/2015 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [24] Łaz M., 2014, “Lotnictwo Republiki Francuskiej w latach 2014-2019” Lotnictwo nr 3/2014 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [25] Müller H. Stolár M., 2006, “Siły Powietrzne Chorwacji” Przetłumaczył: Andrzej Kiński Lotnictwo nr 6/2006 Magazyn miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki Wydawca Magnum X Sp. zo.o, Warszawa.

 • [26] “MiG-21 tylko dla doświadczonych pilotów, 2012, Przegląd Sił Powietrznych nr 03 (60) Kwartalnik, – przedruk 14 S. Hobson: Canada builds a future with equipment and experience gained in Afghanistan. “Jane’s International Defence Review” 2011 nr 8, s. 38. 15 G. Jennings: India restricts MiG-21 flights to most experienced pilots. “Jane’s Defence Weekly” 2011 nr 9, s. 9. https://zbrojni.blob.core.windows.net/pzdata/TinyMceFiles/Przegląd%20Sił%20Powietrznych%206_12.pdf.

 • [27] en.wikipedia.org/wiki/Indian_Air_Force (29.07.2017 r.).

 • [28] Szafran K., 2009, “Ocena eksperymentalnego programu praktyk zawodowych dla studentów uczelni technicznych prowadzonych w Instytucie Lotnictwa w latach 2003–2009”. Prace Instytutu Lotnictwa: Awionika, Aerodynamika, Śmigłowców. no. 6 (201). – s. 171–177.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search