Competitiveness and Research-Oriented Teaching in Romanian Universities: The Neo-Liberal Transformation of the Higher Education System

Sorin Gog 1
 • 1 Sociology Department, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca

Abstract

This paper focuses on the recent neo-liberal transformation in the Romanian education system and analyzes the genealogy of a new form of academic governance that has been implemented in higher education institutions in the past decade. It examines the role quality indicators and supplementary funding have played in the gradual embedding and naturalization of neo-liberal disciplinary reforms in universities and the specific quality enhancement policies that aimed at increasing the productivity of academic workers by stimulating the competition among them. The main argument of the paper is that in order to understand the extensive academic management based on scientometrics and recurrent evaluation of academics we need to look at the structural mechanisms that have shaped higher education institutions in accordance with market rules and at the generalization of competitiveness throughout the system in the context of budget cuts and decreasing resources allocated to education.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior [The National Council for the Financing of Higher Education] – CNFIS (2008). Analiza evoluției indicatorului de calitate IC6 privind “nivelul performanțelor în cercetarea științifică din universități” și influența acestuia în repartizarea alocațiilor bugetare destinate finanțării de bază [The analysis of the evolution of the quality indicator IC6 of the “level of performances in scientific research of the universities” and its influence on the distribution of budgetary allocations for the core funding]. Retrieved from: http://vechi.cnfis.ro/index_d.html [last accessed: 03.05.2015].

 • CNFIS (2004). Metodologia de repartizare pe instituții de învățământ superior a alocațiilor bugetare aprobate prin Legea Bugetului pe anul 2004 [The methodology of distribution of budgetary allocations for higher education institutions approved by the Law on the State Budget for 2004]. Retrieved from: http://vechi.cnfis.ro/index_d.html [last accessed: 03.05.2015].

 • CNFIS (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011). Metodologia de repartizare pe instituții de învățământ superior a alocațiilor bugetare pentru finanțarea de bază [The methodology of distribution of budgetary allocations for the core funding of higher education institutions]. Retrieved from: http://vechi.cnfis.ro/index_d.html [last accessed: 03.05.2015].

 • CNFIS (2012). Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2012 [The methodology of distribution of budgetary allocations for the core funding and the supplementary funding of public higher education institutions in Romania in 2012]. Retrieved from http://www.cnfis.ro/finantare/finantareacomplementara/ [last accessed: 03.05.2015].

 • CNFIS (2013, 2014, 2015). Metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară bazată pe excelență, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România [The methodology of distribution of budgetary allocations for the core funding and the supplementary funding based on excellence of public higher education institutions in Romania]. Retrieved from http://www.cnfis.ro/finantare/finantarea-complementara/ [last accessed: 03.05.2015].

 • CNFIS (1999, 2000, 2001, 2002, 2003). Propuneri privind repartizarea pe instituții de învățământ superior a fondurilor aprobate prin Legea Bugetului, pentru finanțarea de bază [Proposals on the distribution of funds approved by the Law on the State Budget for the core financing]. Retrieved from http://vechi.cnfis.ro/index_f.html [last accessed: 03.05.2015].

 • CNFIS (2012a, 2013a). Raport public anual. Starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun [Annual Public Report. The situation of the financing of higher education and the necessary measures for its improvement]. Editors: Adrian Miroiu and Bogdan Murgescu. Bucharest: UEFISCDI – CNFIS. Retrieved from: http://www.cnfis.ro/rapoarte-cnfis/ [last accessed: 03.05.2015].

 • Comisia Prezidențială pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniile educației și cercetării [The Presidential Commission for the Analysis and Design of Educational and Research Policies] – RCP (2007). Raportul Comisiei. România educației, România cercetării [The Report of the Presidential Commission. The Romania of Education, the Romania of Research]. Bucharest: The Romanian Presidency. Retrieved from http://edu.presidency.ro/?pag=15 [last accessed: 03.05.2015].

 • ERKSS (2008). Comisia Prezidențială pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniile educației și cercetării [The Presidential Commission for the Analysis and Design of Educational and Research Policies] - Education and Research for a Knowledge Society - Strategy. Bucharest: The Romanian Presidency. http://www.presidency.ro/static/ordine/COMISIA_EDUCATIE/EDUCATION_AND_RESEARCH_FOR_A_KNOWLEDGE_SOCIETY.pdf [last accessed: 03.05.2015].

 • Hotărâre Senat UBB, Nr. 405/03.12.2012 - Metodologie privind evaluarea rezultatelor și performanțelor cadrelor didactice și de cercetare din cadrul Universității Babeș-Bolyai [Methodology regarding the evaluation of results and performances of teaching and research staff from Babes-Bolyai University], Retrieved from: http://senat.ubbcluj.ro/documente/hotarari/hotarari-2012-2013/ [Last accessed: 03.05.2015].

 • Hotărârile Consiliului de Administratie UBB, Nr. 2054/04.02.2015 - Dispozitie de serviciu privind incarcarea activitatii de cercetare pe platforma Managementul Cercetarii [Administrative disposition regarding the uploading of research activity on Management of research platform], Retrieved from: http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/info/infoUBB/ [Last accessed: 03.05.2015].

 • Hotărârile Consiliului de Administratie UBB, Nr. 2627/11.02.2015 – Decizie privind incarcarea activitatii de cercetare pe platforma Managementul Cercetarii [Decision regarding the uploading of research activity on the Research Management Platform]. Retrieved from: http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/info/infoUBB/ [Last accessed: 03.05.2015].

 • Hotărârile Consiliului de Administrație UBB, Nr. 2882 / 17.02.2014 – HCA privind publicațiile aferente componentei de cercetare din norma universitară [Decision regarding the publications related to the research component of academic norm]. Retrieved from: http://www.ubbcluj.ro/ro/despre/info/infoUBB/ [Last accessed: 03.05.2015].

 • Hotărârea de guvern H.G. 789/2011. Metodologia de ierarhizare a programelor de studii organizate de universitățile acreditate din sistemul național de învățământ conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011 [The methodology for the ranking of university programs organized by accredited universities of the national educational system, acc. Art. 193 of the Law on Education No. 1/2011]. http://uefiscdi.gov.ro/articole/2535/clasificare-universitati-si-ierarhizare-programe-de-studii.html [Last accessed: 03.05.2015].

 • Ierarhizarea programelor de studii organizate de universitățile acreditate din sistemul național de învățământ conform art. 193 din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii, 2011 [The hierarchization of study programs organized by accredited universities from the national education system in accordance with art. 193 from Law of National Education nr. 1/2011 and provisions of Government decision nr. 789/2011 regarding the approval of the Methodology of evaluation for the purpose of calcification of universities and hierarchization of study programs, 2011 ], Retrieved from: http://chestionar.uefiscdi.ro/docs/programe_de_studii.pdf [Last accessed: 03.05.2015].

 • Law of National Education 1/2011, Retrieved from: http://keszei.chem.elte.hu/Bologna/Romania_Law_of_National_Education.pdf [Last accessed: 03.05.2015].

 • OMECTS 5212 / 26.08.2011 - ORDIN privind aprobarea metodologiei de prelucrare a datelor și informațiilor colectate în vederea realizării evaluării primare a universităților și a evaluării programelor de studii universitare cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii [Disposition regarding the approval of data and information gathering procedure for the evaluation of universities and study programs with the purpose of classification of universities and hierarchization of study program]. Retrieved from: http://www.edu.ro/index.php/articles/15143 [Last accessed: 03.05.2015].

 • OMECTS nr. 4072 / 21.04.2011 – Ordin pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor și informațiilor în vederea evaluării universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii [Disposition regarding the approval of data and information gathering procedure for the evaluation of universities and study programs with the purpose of classification of universities and hierarchization of study program], Retrieved from: http://www.edu.ro/index.php/articles/15143 [Last accessed: 03.05.2015].

 • OMETCS nr 4174 / 2011 - Ordin privind modificarea ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului 4072/2011 pentru aprobarea procedurii de colectare a datelor și informațiilor în vederea evaluării universităților și programelor de studii cu scopul clasificării universităților și ierarhizării programelor de studii [Disposition regarding the modification of the disposition of Ministry of education, research, youth and sport 4072/2011 for the approval of data and information gathering procedure for the evaluation of universities and study programs with the purpose of classification of universities and hierarchization of study program].

 • OMETCS nr. 5262 / 09.2011 Ordin privind constatarea rezultatelor clasificării universităților, Disposition regarding the establishing of the classification results of universities] Retrieved from: http://chestionar.uefiscdi.ro/docs/MonitorulOficial6septembrie%202011.pdf [Last accessed: 03.05.2015]

 • OUG 117/2013 Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. [Government Emergency Ordinance regarding the alteration and supplementation of Law of National Education 1/2011 and for taking some measures in the domain of education] [last accessed: 03.05.2015].

 • Program de Guvernare [Government program] 2009 – 2012, 2008-20, Retreived from: http://www.cdep.ro/pdfs/guv200912/ProgramGuvernare.pdf [last accessed: 03.05.2015].

 • RCP (2007) Comisia Prezidențială pentru analiza și elaborarea politicilor din domeniile educației și cercetării [The Presidential Commission for the Analysis and Design of Educational and Research Policies] – Raportul Comisiei. România educației, România cercetării [Report of Presidential Commission for the Analysis and Elaboration of Education and Research Policies “Future Education and Research in Romania”]. Bucharest: The Romanian Presidency. Retrieved from http://edu.presidency.ro/?pag=15 [last accessed: 03.05.2015].

 • Ban, C. (2014). Dependență și dezvoltare. Economia politică a capitalismului românesc [Dependency and Development. The Political Economy of Romanian Capitalism]. Cluj-Napoca: Tact.

 • Curaj, A., Deca, L., Egron-Polak, E. and Salmi, J. (Eds.) (2014). Higher Education Reforms in Romania: Between the Bologna Process and National Challenges. Springer Open. http://www.springer.com/978-3-319-08053-6 [last accessed: 03.05.2015].

 • The European Commission (2014). Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe, 2013/14. Brussels: The European Commission. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf [last accessed: 03.05.2015].

 • Sabic, N. (2014). Governance through transparency tools. The case of Romanian higher education reforms. Paper presented at the EAIR 36th Annual Forum, Essen, 2014 August 27 – 30. http://eairaww.websites.xs4all.nl/forum/essen/PDF/1485.pdf [last accessed: 03.05.2015].

 • Stăvaru, A.M. (2012). Tendințe în consolidarea instituțională a asigurării calității învățământului superior românesc [Tendencies in the institutional consolidation of quality assurance in the Romanian higher education system]. Quality Assurance Review for Higher Education. 4(2): 109-121.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search