The Importance of Supplier Evaluation in Short Supply Chains

Open access

Abstract

The consideration of supply chains can foster the viability and maintainability of local producers. The formation and retention of the market may be complicated for local producers; therefore it is advisable to take the creation of supply chains into consideration. Constant feedback and evaluation is highly important to maintain successfully operating short supply chains and supplier evaluation forms could act as the starting point of these chains. These forms reflect the strengths and weaknesses of suppliers, based on which the correction of mistakes can be done and the performance of suppliers may be enhanced. The aim of this study is to examine the role of supplier evaluation form and relationships between customers and suppliers in short supply chains, from a local producer’s point of view through a case study. The scientific relevance of this study is to draw particular attention to short supply chains which are and will be of high importance considering local economies. As the case study reveals, it is recommended for the members of short supply chains to use supplier evaluation forms.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Chikán A.- Demeter K. (1999) Az értékteremtő folyamatok menedzsmentre; Termelés szolgáltatás logisztika Aula Kiadó Bp. 443.

 • Csiszárik-Kocsir Ágnes (2017): Etikus pénzügyek avagy a pénzügyek etikája: Vélemények egy kutatás eredményei alapján Polgári szemle 12. évf. 4-6. szám pp. 75-87. 2017.

 • Dajnoki K. – Szabados Gy. – Kulcsár G. – Bácsné Bába É. (2018) Visszatérni vidékre” – A vidéki élet kvantitatív és kvalitatív megközelítésben. International Journal of Engineering and Management Sciences (IJEMS) 3(5) DOI: 10.21791/IJEMS.2018.5.22.

 • European Parliament (2016) Short food supply chains and local food systems in the EU. Briefing 2016 September

 • Esse B. (2012) A beszállító-kiválasztási folyamat szerepe és stratégiái. Budapesti Corvinus Egyetem TM 36. sz. műhelytanulmány p.8.

 • Hwang B.N. Chen T.T. Lin J.T. (2016) 3PL selection criteria in integrated circuit manufacturing industry in Taiwan Supply Chain Management: An International Journal 21(1) 103-124.

 • Fehr A. F. C. L. Rocha W. (2018) Open-book accounting and trust: influence on buyer-supplier relationship RAUSP Management Journal 53(4) Sao Paulo p.598.

 • Ilbery B. Maye D. (2005) Alternative (shorter) food supplychains and specialist livestock productsin the Scottish-English borders Environment and Planning 37 pp. 823-844.

 • Jarzebowski S. Pietrzyck K. (2017) The concept of short supply chains in the food economy The Common Agricultural Policy of the European Union- the present and the future Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute p.197-198.

 • Jin S. Vidyaranya B.G. (2016) Supplier selection in small- and medium-sized firms American Journal of Business 31(4) p. 169.

 • Pató G. Sz. B. Kopácsi E. Kreiner B. (2015) Beszállító értékelés folyamatának elemző kutatása Vállalkozásfejlesztés a XXI. században tanulmánykötet Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar pp. 60-61.

 • Pató G. Sz. B. Kopácsi E. Kreiner B. (2016) Beszállító értékelés vizsgálata SWOT analízis segítségével Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VI. tanulmánykötet Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar p.253.

 • Pató G. Sz. B. Kopácsi E. Kreiner B. (2017) Gondolatok a bizalom szerepéről a beszállítói kapcsolatokban Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VII. Tanulmánykötet Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar pp.499 503 507

 • Pató Sz. G. Beáta (2017) Formal Options for Job Descriptions – theory meets practice Journal of Management Development 36(8) 1008-1028.

 • Pató Sz. G. Beáta (2015): The 3D Job Description Journal of Management Development 34(4) 406 – 420.

 • Peters R. (2012) Local Food and Short Supply Chains EU Rural Review N 12 Renting H. Marsden T.K. Banks J. (2003) Understanding of alternative food networks exploring the role of short food supply chains in rural development Environment and Planning 35(3) 431-436.

 • Salam A. M. Khan A. S. (2018): Achieving supply chain excellence through supplier management Benchmarking: An International Journal p. 4088

 • Szabó-Szentgróti G. Gelencsér M. Szabó-Szentgróti E. Berke Sz. (2019) Generációs hatás a munkahelyi konfliktusokban. Vezetéstudomány - Budapest Management Review 50 (4) 77-88.

 • Szász L. Demeter K. (2017) Ellátásilánc-menedzsment Akadémiai Kiadó Budapest pp. 13-22.

 • Szegedi Z. Prezenszki J. (2005) Logisztika menedzsment Kossuth Kiadó Budapest pp. 92-96.

 • Szegedi Z. Prezenszki J. (2012) Logisztika menedzsment Kossuth Kiadó Budapest pp. 367-368.

Search