Analyzing the management process in small and medium-sized enterprises in the Region of South Bohemia

Open access

Abstract

The entry is aimed at analyzing the process of managing small and medium-sized enterprise, specifically in the Region of South Bohemia. The testing sample included 180 enterprises. The fundamental statistical information about SMEs is included, focusing of the numbers, the size category, and their specialization in the Region of South Bohemia. The research activities were aimed at the steepness of management structures and at their extent on all management levels. The analysis indicates that micro-enterprises prefer one management level, while small and middle-sized enterprises prefer two management levels with the statistic dependence on the size category. In regard to the number of employees on individual management levels, the top positions have from 6 employees up to 30 on the operative level. The general business trend involves a transfer to the functional management structure. With respect to the strategic management and decision- making, enterprises boost an attractive prospect of mainly their own sources. A statistical correlation was proved between the elaborated strategy, the size of the enterprise and number of management levels. A strong correlation between the number of management levels and the aim of the enterprise i.e. the type of organization structure was not proved.

AMSP ČR. (2017, February). Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech. Retrieved 2017, from http://amsp.cz/uploads/dokumenty_2017/TZ/Analyza_podnikani_v_obcich.pdf

Arriba, B.R. (2009). Globalisation, economic policy and rural development in Europe. Romanian jornal of political science, 9(1), 3-13.

Bridge, S., O´Neill, K. & Cromie, S. (1998). Understanding Enterprise, Entrepreneurship & Small Business. London: Macmillan.

Brodbeck, H. et al. (1995). Erfolg in kleinen und mittleren Unternehmen: ein Leitfaden für Führung und Organisation in KMU. Zürich: Teubner.

Fjellstad, W.J. & Dramstad, W.E. (1999). Patterns of changes in two contrasting Norwegian agricultural landscapes. Landscape and Urban Planning, 45(4), 177-191.

García-Ruiz, J. M., Lasanta, T., Ruiz-Flano, P., Ortigosa, L., White, S., González, C. & Martí, C. (1996). Land use changes and sustainable development in mountain areas: a case study in the Spanish Pyrenees. Landscape Ecology, 11(5), 267-277.

Hamplová, E. & Provazníková, K. (2015). Opinion and Attitudes of Entrepreneurs of Small and Medium-Sized Business in the Czech Republic Conditions. Procedia Economics and Finance, 23, 942-947.

Havlíček, K. & Kašík, M. (2005). Marketingové řízení malých a středních podniků. Praha: Management Press.

Helfat, C.E. (2007). Dynamic capabilities: understanding strategic change in organizations. Malden: Blackwell.

Hribik, J. (2010). Vývoj malého a středního podnikání v České republice a Evropské unii. In National and Regional Economics VIII. 13-15 October 2010 (pp. 362- 370). Herlany: Technical University of Košice.

Kislingerová, E. & Nový, I. a kol. (2005). Chování podniku v globalizujícím se prostředí. Praha: C.H. Beck.

Kubeš, J. & Mičková, K. (2003). Development of horizontal landscape structure in the Pohořsko region (the Czech-Austrian frontier) between 1938-2000. Ekológia, 22(3), 269-283.

Marsden, T. & Sonnino, R. (2008). Rural development and the regional state: Denying multifunctional agriculture in the UK. Journal of Rural Studies, 24(4), 422-431.

Moreira, F., Rego, F.C. & Ferreira, P.G. (2001). Temporal (1958-1995) patterns of changes in a cultural landscape of northwestern Portugal: implications for fire occurrence. Landscape Ecology, 16(6), 557-567.

Muilu, T., Gilbert, A., Phimister, E. & Shucksmith, M. (2004). The changing rural context. In Jentsch, B., Shucksmith, M. (Eds.), Young people in rural areas of Europe. (pp. 26-62). The Arkleton Centre for Rural Development Research. Ashgate Publishing,.

Novotná, M. (2000). Hodnocení zemědělského využívání krajiny v pohraničním regionu Pošumaví. Geografie - Sborník ČGS, 105(1), 34-40.

Olsson, E.G.A., Austrheim, G. & Grenne, N., (2000). Landscape pattern in mountains, land use and environmental diversity, Mid-Norway 1960-1993. Landscape Ecology, 15(2), 155-170.

Pleitner, H.J. (1994). Klein-und Mittelunternehmen in einer dynamischen Wirtschaft. Berlin /München/St. Allen: Hrsg: Mugler, Josef/Schmidt, Karl-Heinz unter Mitarbeit von Habersaat.

Porter, M.E. (1994). Konkurenční strategie: metody pro analýzu odvětví a konkurentů. Praha: Victoria Publishing.

Straková, J., Váchal, J. & Pártlová, P. (2016). Podnikové řízení: studijní skripta [DVDROM]. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Straková, J., Váchal, J., Pártlová, P. (2017) Strategický management: studijní skripta [CD-ROM]. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Synek, M. a kol. (2006). Podniková ekonomika. Praha: C.H. Beck.

Šebestová, J. (2007). Analysis of endogenous factors influencing small and medium sized enterprises: The case of the Moravian-Silesian region. Ekonomicky casopis, 55(4), 411-424.

Váchal, J. & Straková, J. (2015). Small and medium-sized enterprises as the stabilizer of national economies. In Innovative Economic Symposium 2015. 5 November 2015 (pp.1-8). České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Vaishar, A., Dvořák, P., Hubačíková, V., Nosková, H., Nováková, E. & Zapletalová, J., (2011). Regiony v pohraničí. Studia Geographica, 103.

Van der Ploeg, J.D., Renting, H., Brunori, G., Knickel, K., Mannion, J., Marsden, T., De Roest, K., Sevilla-Guzmán, E. & Ventura, F., (2000). Rural Development: from Practices and Policies towards Theory. Sociologia Ruralis, 40(4), 391-408.

Veber J., Srpová J. et al. (2008). Podnikání malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing, a.s.

Vochozka, M., Váchal, J. & Straková, J. (2016). Malé a střední podnikání. In J. Váchal et.al. (Eds.), Jihočeský kraj v globální ekonomice. (pp.40-55). Praha: SETOUTBOOKS. CZ

Vojík, V., (2009). Podnikání malých a středních podniků na jednotném trhu EU. Praha: Wolters Kluwer Česká republika.

Vojík, V. (2006). Vybrané kapitoly z managementu malých a středních podniků. Praha: Nakladatelství VŠE.

Zemek, F., Heřman, M. & Bufková, I., (2001). Social and natural aspects of getting over a disturbed development of semicultural landscape. Ekológia Bratislava, 20(1), 155-172.

Studia Commercialia Bratislavensia

The Journal of University of Economics in Bratislava

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 129 14
PDF Downloads 69 69 6