Legal Regulation of Entrepreneur’s Conduct in Slovakia

Dušan Holub 1  and Hana Magurová 2
 • 1 University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Department of Business Law, 852 35, Bratislava, Slovakia
 • 2 University of Economics in Bratislava, Faculty of Commerce, Department of Business Law, 852 35, Bratislava, Slovakia

Abstract

The article provides characteristics of legal regulation of the conduct of entrepreneurs, including the analysis of a new element of the Slovak law – so-called “disqualification”. It consists in a prohibition (by a court order) to perform functions of a member of the statutory or supervisory body in a company or co-operative, as well as in a prohibition to act as a director of the organisational unit of an enterprise, as a director of an enterprise of a foreign party, or as a procurator. Entrepreneurs are entitled to act on their own name. We distinguish direct and indirect (mediated) acts of entrepreneurs. When acting directly, the entrepreneur acts personally (for individuals) or through the statutory body (for legal entities). Indirect (mediated) acts of entrepreneurs consist in manifestation of the will through a third person, who acts on behalf of the entrepreneur (so-called statutory representation).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Eliáš, K. (2000). K některým aspektům právní úpravy jednání podnikatelů. Podnikateľ a právo, (10).

 • Fekete, I. (2008). Rozsah prokúry a substitučné zastúpenie prokuristu. Justičná revue, 60(4), 552-562.

 • Klátik, J. (2007). Sankcionovanie právnických osôb v návrhu novely rekodifikovaného trestného zákona. Obchodné právo, (11), 53-59.

 • Patakyová, M. et al. (2013) Obchodný zákonník. Komentár 4. vydanie. Bratislava: C. H. Beck.

 • Štenglová, I. (2009). Ještě několik poznámek k zákonnému zastoupení obchodní společnosti či družstva členem statutárního orgánu. Obchodněprávní revue, 1(4), 102-108.

 • Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 8 októbra 1997, sp. zn. 6 Obddo 158/97.

 • Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29 septembra 2004, sp. zn. M Obdo V 2/2002.

 • Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22 apríla 2008, sp. zn. 1 Obdo 35/2006.

 • Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30 apríla 2002, sp. zn. Obdo V 27/2001.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search