Humic substances of differently matured composts produced from municipal solid wastes and biomass of energetic plants

Abstract

The aim of the study was to assess the transformation of humic substances during composting of biomass of energetic plants and municipal solid waste. The type of the organic material to be composted and the type of technology used affect the course of the humic substances transformation and formation of compost maturity parameters. Compost produced from the mixture of energetic willow and hay biomass contained humic substances with higher share of low-molecular fractions and lower share of humic acids in total organic carbon than those produced from municipal solid wastes. Obtained results also showed that insoluble alkali fraction plays an important role in humification process by its convertion to a new humic substances. Share of humic and fulvic fractions in relation to the total organic carbon appears to be reliable indicator of composting as a process of enhancing organic matter humification.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adani F., Genevini P.L., Gasperi F., Zorzi G., 1997. Organic matter evolution index (OMEI) as a measure of composting efficiency. Compost Science and Utilization 5(2): 53–62.

 • Baran S., Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Kwiecień J., Prangal J., 1996. Wpływ osadu ściekowego na wodno-powietrzne właściwości gleby piaszczystej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 437: 53–60.

 • Beffa T., Blanc M., Marilley L., Frischer J.L., Lyon F., Arago M., 1996. Taxonomic and Metabolic Microbial Diversity During Composting. [In:] The Science of Composting (Bertoldi M., Sequi P., Lemmes B., Papi T. Editors). Blackie Academic & Proffesional, London, Glasgow, Wienheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras: 149–161.

 • Chen Y., Chefetz B., Hadar Y., 1996. Formation and properties of humic substance originating from compost. [In:] The Science of Composting (Bertoldi M., Sequi P., Lemmes B., Papi T., Editors). Blackie Academic & Professional, England: 382–393.

 • Chen Y., Chefetz B., Adani F., Genevini P., Hadar Y., 1997. Organic matter transformation during composting of Municipal Solid Waste. [In:] The Role Of Humic Substances in Ecosystems and in Environmental Protection (Drozd J., Gonet S.S., Senesi N., Weber J., Editors). Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław: 795–804.

 • COM (2002) 179, final. Brussels. Communication for the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions -Towards a Thematic Strategy for Soil Protection.

 • De Nobili M., Petruzzi F., 1988. Humification index (HI) as evaluation of the stabilization degree during composting. Journal of Environmental Technology 66, 5: 557–583.

 • Dębska B., Długosz J., Piotrowska-Długosz A., Banach-Szott M., 2016. The impact of a bio-fertilizer on the soil organic matter status and carbon sequestration – results from a field-scale study. Journal of Soils and Sediments 16: 2335–2343.

 • Drozd J., Licznar M., Jamroz E., Bekier J., 2003. Próchniczne indeksy dojrzałości kompostów. [In:] Substancje humusowe w glebach i nawozach (Dębska B., Gonet S.S., Editors). Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław: 75–94.

 • Dziamski A., Gonet S.S., Dębska B., 2005. Properties of humus in relation to soil particle size fraction. Earth and Environmental Sciences. Scientific papers University of Latvia, Vol. 692: 29–37.

 • Dziejowski J.E., Kazanowska J., 2002. Heat production during thermophyllic decomposition of municipals wastes in the Dano – system composting plant. [In:] Microbiology of composting (Insam H., Riddech N., Klammer S., Editors). Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg: pp. 636.

 • Genevini P.L., Tambone F., Adani F., Veeken H.M., Nierop K.G.J., Montoneri E., 2003. Evolution and qualitative modifications of humin-like matter during high rate composting of pig faeces amended with wheat straw. Soil Science and Plant Nutrition. 49(6): 785–792.

 • Gonet S.S., 2007. Ochrona zasobów materii organicznej gleb, [In:] Rola materii organicznej w środowisku (Gonet S.S., Markiewicz M., Editors). Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław: 7-29.

 • Gonet S., Smal H., Chojnicki J., 2015. Właściwości chemiczne gleb. Gleboznawstwo, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa: 189–200.

 • Jamroz E., Drozd J., 1999. Influence of applying compost from municipal wastes on some physical properties of the soil. International Agrophysics 13(2): 167–170.

 • Jimenez E., Garcia V., 1992. Determination of maturity indices for city refuse composts. Agriculture and Environmental 38: 331–343.

 • Kałuża-Haładyn A., Jamroz E., Bekier J., 2018. The dynamics of some physical and physico-chemical properties during composting of municipal solid wastes and biomass of energetic plants. Soil Science Annual 69: 155–159.

 • Krasowicz S., Oleszek W., Horabik J., Dębicki R., Jankowiak J., Stuczyński T, Jadczyszyn J. 2011. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski. Polish Journal of Agronomy 7: 43–58.

 • Lazcano C., Arnold J., Tato A., Zaller J.G., Dominguez J., 2009. Compost and vermicompost as nursery pot components: effects on tomato plant growth and morphology. Spanish Journal of Agricultural Research 7(4): 944–951.

 • Leszczyńska D., Kwiatkowska-Malina J., 2013. The influence of organic matter on yield and quality of winter wheat Triticum aestivum ssp. Vulgare (l.) cultivated on soils contaminated with heavy metals. Ecological Chemistry and Engineering Society 20(4): 701–708.

 • Mielnik L., 2009. The application of photoinduced luminescence in research on humic substances of various origins. Oceanological and Hydrobiological Studies 38(3): 61–67.

 • Morales-Corts M.R., Gómez-Sánchez M.Á., Pérez-Sánchez R., 2014. Evaluation of green/pruning wastes compost and vermicompost, slumgum compost, and their mixes as growing media for horticultural production. Scientia Horticulturae 172: 155–60.

 • Senesi N., Brunetti G., 1996. Chemical and physico-chemical parameters for quality evaluation of humic substances produced during composting. [In:] The Science of Composting (Bertoldi M.D., Sequi P., Lemmes B., Papi T., Editors). Chapman & Hall, London, United Kingdom: 195–212 pp.

 • Singh C.P., Amberger A., 1990. Humic substances in straw compost with rock phosphate. Biological Wastes, 31: 165–174.

 • Siuta J., 1999. Kompostowanie i wartości użytkowe kompostu, [In:] Kompostowanie i użytkowanie kompostu (Siuta J., Wasiak G., Editors). Wydawnictwo Eko-inżynieria, Puławy-Warszawa: 7–20.

 • Stevenson F.J., 1994. Humus Chemistry: Genesis, Composition, Reactions (second ed.), John Wiley & Sons, New York.

 • Styszko L., Fijałkowska D., Dąbrowski J., 2017. Wpływ nawo-żenia kompostem z osadów komunalnych na jakość gleby lekkiej pod uprawą wierzby wiciowej w czteroletnim cyklu uprawy. Rocznik Ochrona Środowiska 19: 618–32.

 • Suchowska-Kisielewicz M., Sadecka Z., Myszograj M., Płuciennik E., 2017. Mechanical-biological treatmentof municipal solid waste in Poland - case studies. Environmental Engineering and Management Journal 16(2): 481–491.

 • Tuomela M., Vikman M., Hatakka A., Itavaara M., 2000. Biodegradation of lignin in a compost environment: a review. Bioresource Technology 72: 169–183.

 • Waldron K.W., Nichols E., 2009. Composting of food-chain waste for agricultural and horticultural use. [In:] Handbook of Waste Management and Co-Product Recovery in Food Processing (Waldron K., Editor). Woodhead Publishing, pp. 680.

 • Weber J., Chen Y., Jamroz E., Miano T., 2018. Preface: humic substances in the environment. Journal of Soils and Sediments 18(8): 2665–2667.

 • Weber J., Kocowicz A., Bekier J., Jamroz E., Tyszka R., Dębicka M., Parylak D., Kordas L., 2014. The effect of a sandy soil amendment with municipal solid waste (MSW) compost on nitrogen uptake efficiency by plants. European Journal of Agronomy 54: 54–60.

 • Wójcik-Witkowiak D., 1976. Przemiany związków azotowych znakowanych 15N podczas humifikacji słomy w glebie. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań: Rozprawy 64.

 • Zaujec A., 2007. Funkcje materii organicznej w obiegu związków węgla i żyzności gleby. [In:] Rola materii organicznej w środowisku (Gonet S.S., Markiewicz M., Editors). Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych, Wrocław: 31–46.

 • Zukowska G., Baran S., Wojcikowska-Kapusta A., 2012. The organic carbon content and fractional composition of organic matter in a ground reclaimed with sewage sludge. Przemysł Chemiczny 91(6): 1267–1269.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search