C02 Content In Soil Air Upon Application of Composts Formed From Fish Industry By-Products

Zbigniew Mazur 1 , Maja Radziemska 2  and Jerzy Jeznach 2
  • 1 Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • 2 Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Abstract

The work presents the results of carbon dioxide measurements in soil air in a pot experiment during the vegetation of radish and lettuce, fertilized with fish composts along with additional mineral fertilization. In comparison to the C02 content in the control group, fertilization with the compost resulted in a O.10% average increase of this chemical compound in the group lacking mineral fertilization, and 0.12% in the group fertilized with minerals during radish vegetation. The increase in the C02 content of the after-crop (lettuce) was 0.17% and 0.11% (vol. %), respectively.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • CHENG W., COLEMAN D. 1990. Effect of living roots on soil organic matter decomposition. Soil Biol. Biochem. 22, 6: 781­787.

  • DIATTA J., GRZEBISZ W., WYRWA P. 1993. Mineralizacja w glebie resztek roślinnych o zróżnicowanej zawartości azotu. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 411: 29-36.

  • DOMAŃSKI G. 2003. The contribution of different sources to the total C0P emission from soils. Hohenheimer Bodenkun- dliche hefte 69: 1S3 pp.

  • DORMAAR J. 1990. Effect of active roots on decomposition of soil organic materials. Biol pertil. Soils 10: 121-126. HOLBEK N., EGAN B. 1992. Fisheries by-product a compo­sting system developed for british Columbia's fisheries sec­tor. In Proc. Composting Cunsil of Canada, Ottawa, Canada S-6 November: SS-69.

  • MAZUR Z. 2009. Effect of farm manure application and NPK fertilization on carbon dioxide concentration in soil air. Ecol. Chem. Eng. A. 16 (10): 134S-13S0.

  • PIOTROWSKA-CYPLIK A., CYPLIK P., CZARNECKI Z. 2009. Biodegradacja odpadów z przemysłu tłuszczowego metodą kompostowania. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich 6: 171-178.

  • SĄDEJ W., MAZUR Z. 2000. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu glebowym w zależności od rodzaju nawożenia. polia Univ. Agric. Stetin, Agric. 88: 113-120.

  • WIŚNIEWSKA B., KALEMBASA D. 2009. Mineralizacja związ­ków węgla i azotu podczas rozkładu materiałów organicznych w piaszczystym utworze glebowym. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 537: 369-379.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search