Bird conservation on electric-power lines in Hungary: Nest boxes for saker falcon and avian protection against electrocutions. Projects' report

Open access

Abstract

Bird conservation on electricity transmission lines has a 40-year history in Hungary. It started with the saker conservation program. The initial small-scale activities were considerably enlarged through the LIFE projects. In the first project, 301 nest boxes for sakers of a new type made of aluminium were installed on pylons of high-voltage transmission lines. In 201 3 nearly 70% of saker pairs nested in these new boxes. An estimated 1 00 000 different birds used to be killed annually on the transmission line pylons in Hungary. During the two LIFE projects about 1 4 300 pylons were made bird-safe using improved technology and materials. Nearly 800 new bird-safe crossarms of pylons are being installed in the second project, which is expected to completely eradicate the danger

Bagyura J & Péchy T 1 999: „Az áldásos áram” [“Blessing flow”]. Madártávlat 6(6): 2-3. [In Hungarian]

Bagyura J, Szitta T, Sándor I, Viszló L, Firmánszky G, Forgách B, Boldogh S & Demeter I 2004: A review of measures taken against bird electrocutionin Hungary, 423-428. In: Chancellor RD & MeyburgB-U (eds) Raptors worldwide. Proceedings of the VI. World Conference on Birds of Prey and Owls. World Working Group on Birds of Prey and Owls, MME/BirdLife Hungary, Budapest, 867.

Bagyura J, Szitta S, Haraszthy L, Fidlóczky J & Prommer M 2009: Results of the saker conservation programme in Hungary, 1 980-2006, 749-756. In: Sielicki J & Mizera T (eds), Peregrin falcon populations - status and perspectives in the 21 st century. Turul Publishing & Life Science Press, Warsaw, 800.

Bagyura J, Fidlóczky J, SzittaT, Prommer M, Tihanyi G, Zalai T, Balázs I, Váczi M, Viszló L, Klébert A, Haraszthy L, Tóth I, Török H, Demeter I, Serf.z. J, Pigniczki C, Kazi R, Kováts L & Nagy L 2011 : A Kerecsensólyom-védelmi Munkacsoport 2011 . évi jelentése [Annual report of the saker falcon conservation working group 2011 ]. Heliaca 9(1 ): 1 8-23. [In Hungarian with English summary]

Bagyura J, Szitta T, Haraszthy L, Fidlóczky J & Prommer M 201 2: Results of the saker falcon (Falco cherrug) conservation programme in Hungary between 1 980-201 0. Aquilla 11 9: 1 05-11 0.

Bagyura J & Haraszthy L 201 4: Kerecsensólyom, 573-576. In: Haraszthy L (ed.) Natura 2000 fajok és él.helyek Magyarországon [Saker falcon. In: Natura 2000 species and habitats]. Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 960. [In Hungarian] ETV-ER.TERV 2011 : Környezetbarát 22 kV-os szabadvezeték hálózat (Madárvédelmi kialakítások a VÁT-H2 és VÁT-H20 típustervek szerint létesített hálózatokon) [Eco-friendly 22 kV power line network (Bird protection methods on VAT-H2 and VAT-H20 type designed electric networks)].IRÁNYTERV. Direction plan P230490.

ETVER .TERV ZRt. Budapest, 46. [In Hungarian] Fidlóczky J 201 0: Final report of LIFE09NAT/ H/000096 Conservation of Falco cherrug in the Carpathian basin, 97. Retrieved October 1 3, 201 4, from http://sakerlife.mme.hu/uploads/File/LIFE06NAT_H_000096FR_311210.pdf

Horváth M, Nagy K, Papp F, Kovács A, Demeter I, Szügyi K & Halmos G 2008: Magyarország középfeszültség . elektromos vezetékhálózatának madárvédelmi szempontú értékelése [Evaluation of Hungary’s medium voltage electric power lines from bird protection point of view]. MME/BirdLife Hungary, Budapest, 1 31 . [In Hungarian]

Tóth P 201 0: A madarakat ér. áramütések nagyságrendjének becslési hibája - a dögev.k hibája [Biasin the estimation of electrocution rates - scavenger removal effect]. Heliaca 8: 95-1 03. [In Hungarian with English summary]

Raptor Journal

The Journal of Raptor Protection of Slovakia

Journal Information

CiteScore 2018: 0.38

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.157
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.331

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 187 131 7
PDF Downloads 172 144 7