Between America and Europe – Communicating in the Light of the Spatial Mobility of Poles. Part 1

Open access

Abstract

Emigration from Poland has a rich and complicated history. Also nowadays, international mobility is still a constant element present in the life of Polish society and in worldwide trends. Migrating beyond the borders of a given country has become a feature of contemporary citizens of the world. The new global mobility trends are: globalization, acceleration, diversity and transnationality, feminization (Castles, Miller, 2011). In reference to the issue of the volume, major emphasis was placed on the first of these trends, i.e. globalization. The purpose of this paper is to show how migrants have communicated with members of their families during cumulative dislocations from the late 19th century to modern times. Particular attention was paid to the ways of maintaining contact with family and the country of origin.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Castles S. Miller M.J. (1993). The age of migration. International Population Movements in the Modern World. MacMillan.

 • Duda-Dziewierz K. (1938). Wieś małopolska a emigracja amerykańska. Studium wsi Babica Powiatu Rzeszowskiego Warszawa – Poznań.

 • Faist T. (2000). The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Space Clarendon Press Oxford.

 • Faist T. (2006). The Transnational Social Spaces of Migration Working Papers – Center on Migration.

 • Janowska H. Spustek I. (1977). Pamiętników emigrantów. Stany Zjednoczone IGS SGH Kraków.

 • Kantor R. (1990). Między Zaborowem a Chicago: kulturowe konsekwencje istnienia zbiorowości imigrantów z parafii zaborowskiej w Chicago i jej kontaktów z rodzinnymi wsiami PAN Warszawa.

 • Kula W. Assorodobraj-Kula N. Kula M. (ed.) (2012) Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych Warszawa 2nd ed. revised.

 • Massey D. Kandel W. (2002). The Culture of Mexican Migrants. A Theoretical and Empirical Analysis. https://pubag.nal.usda.gov/pubag/downloadPDF.xhtml?id=38751&content=PDF (15.10.2015).

 • Okólski M. (2001). Mobilność międzynarodowa ludności Polski w okresie transformacji: przegląd problematyki [in:] E. Jaźwińska M. Okólski Ludzie na huśtawce Migracje między peryferiami Polski i Zachodu Wyd. Naukowe “Scholar” Warszawa.

 • Paczkowski A. (1996). Pół wieku dziejów Polski Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • Stola D. (2001). Międzynarodowa mobilność zarobkowa w PRL [in:] E. Jaźwińska M. Okólski Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu Wyd. Naukowe “Scholar” Warszawa.

 • Szejnert M. (2009). Wyspa klucz Wydawnictwo Znak Kraków.

 • Wrzesiński W. (2006). Polskie migracje w XIX i XX wieku [in:] A. Furdala W. Wysoczański Migracje: dzieje typologia definicje Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław 2006.

 • Thomas W.I Znaniecki F. (1918–1920). The Polish Peasant in Europe and America Boston.

 • Zawistowicz-Adamska K. (1948). Społeczność wiejska. Doświadczenia i i rozważania z badań terenowych w Zaborowie Łódź.

Search
Journal information
Impact Factor


Cite Score 2018: 0.29

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.138
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.358

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 197 69 5
PDF Downloads 108 40 3